Tidens Dogmer

 • Alla människor har lika rättigheter
 • Alla världens flyktingar kan få ett bättre liv, i Sverige
 • Alla är rasister, utom antirasister
 • Burkini, en kvinnlig rättighet
 • De som nekats asyl är flyktingar
 • De som saknar identitetshandlingar är papperslösa flyktingar
 • Det finns inget svenskt kulturarv
 • Det goda samhället förutsätter fri invandring
 • Det är ingen skillnad på oss och alla andra
 • Drunkningsdöden i Medelhavet, godhet måste få kosta
 • Etniska svenskar är förtryckare
 • Fri debatt leder till ett totalitärt samhälle

Läs mer

Tidsresenärer


I dag handlar bloggtexten varken om invandring eller PK-samhället. Inte heller om feminism. Läs den som ett något omodernt kåseri, en fundering över vår moderna livsform.

Det är skönt att inte längre vara ung, sjöng Zarah Leander för fyrtio femtio år sedan från något av Sveriges slott och herresäten. Jag tror att det mest handlade om en hopplös besvärjelse. Det är visserligen för djävligt att vara ung, men av det följer inte att det på något som helst sätt är bättre att vara gammal. Men det är annorlunda.

I synnerhet är det annorlunda i traditionella samhällen, där människorna under livets gång klättrar i en ålderstrappa med distinkta trappsteg – för att inte säga avsatser. Först barn, då är man nästan ingenting, endast någon som så småningom skall bli vuxen. Som skall läras att bli vuxen. Barnen är inte mycket värda, som barn, men i morgon … Barnen blir till ett slags framtida kapital för familjen. Eller en försäkring. Det är dom som ska betala undantagskontraktet, för att hämta ett exempel från det förindustriella Sverige.

Så småningom blir man upptagen i arbetsgemenskapen. Man blir värd något när man är nyttig. Konfirmationen kan lika gärna ses som en bekräftelse på arbetsvärde, det vill säga människovärde, som på en än fastare knytning till Guds rike. Vad konfirmeras genom konfirmationen? Jo, människovärde. Den människa som inte kan arbeta är ingenting värd.
Läs mer

Bloggläsare mitten av maj

Tro inte att terrordådet leder till att svenskarna vaknar upp!  Folk är bara tillfälligt litet omskakade, vilket etablissemanget cyniskt utnyttjat, inte minst i den smaklösa ”kärleksmanifestationen”. Manifestationens syfte var uppenbart: att vrida människors fokus bort från rättmätig vrede och oro. I bästa jehovas-vittnen-stil uppmanades vi att fortsatt värna om vårt ”öppna samhälle”.  Vara mänskliga, vara tappra, inte låta oss skrämmas, inte stänga gränserna, inte återinföra REVA. Tyvärr tror jag många är mottagliga för detta bibliskt/politiska budskap.

***

Snart blir vi uppmanade att destruera alla våra svenska flaggor för att bevisa att vi är ”humble to the world”.  Snart har vi med feghet som högsta mantra utplånat oss själva till en förödande identitetslöshet, trots att vi predikar hur viktigt det är med identitet för de hundratusentals lågutbildade och analfabeter, som vi öppnar både våra hjärtan och våra portar för.
Läs mer

Att förstå sin samtid II – Gruppmoralen gör oss solidariska med fientlig politik


Pseudonymen PH återkommer med en lång och kompakt text. För mig bestäms teoretiskt tematiska texter – det här är en sådan – av sitt förklaringsvärde. Jag kan utan omsvep erkänna att jag önskar det hade varit jag som skrivit den. Det är en av de absolut bästa som publicerats på bloggen, inbegripet det som Gunnar och jag skrivit. Många dimmor skingras.
K-O Arnstberg

***

Gruppmoralen
När jag läser alternativmedia så återkommer ständigt frågan varför vi har ett etablissemang som utan minsta tvekan, och utan att utreda, så i grunden förändrar Sverige. Vi ser nu resultatet, ett kaos nästan överallt. Invandringen har varken varit problem- eller kostnadsfri och det finns ingenting som tyder på att det kommer att bli bättre i framtiden, tvärtom.
Varför är MSM-journalister så eniga om invandringens välsignelse och varför försvarar de en utveckling som främst slår mot de svagare i samhället? Varför låser politiker in sig med en politik som kommer att ge dem stora bekymmer i framtiden, så stora att vissa partier helt kommer att försvinna? Det enkla svaret är att de kan inget annat. De är låsta av tidens gruppmoral.

I en debatt i Swebbtv nyligen ställdes också frågan varför. Fritt tolkat menar Jan Tullberg att ingen törs vara den första att ha en avvikande åsikt och Nima Dervish menar att svenskar, trots att de ser sig som individualister, är väldigt kollektivt orienterade. Gunnar Sandelin menar att de personligen inte vill diskutera saken och Andreas Henriksson att vi är väldigt konsensusstyrda.

Min egen förklaring är att vi är lojala mot gruppen (svenskarna), ledningen (etablissemanget) och gruppmoralen (värdegrunden). Detta är en naturlig och riktig instinkt för oss människor. Vi måste hålla ihop och vi måste ha en ledare. Problemet ligger i att vår ledning inte är lojal mot oss utan mest mot sig själva och mot den grupp de egentligen representerar, etablissemanget, de som sitter på pengar och har inflytande i världen. Sverige styrs idag med en gruppmoral som innebär ”allas lika värde”, det vill säga vi svenskar har inte längre en särställning, i princip framför vem som helst i världen. Paradoxalt nog så innebär detta den ultimata egoismen. Allas lika värde innebär att mina intressen inte längre skyddas av min egen grupp och jag måste alltså klara mig själv i en allas kamp mot alla. För dem som inte lyckas bra av svenskarna, ja sorry. Alltså: Vi är betingade, evolutionärt skapade, att vara lojala mot en ledning som inte bryr sig om svenskarna som grupp. Saken förklaras närmare nedan. Beträffande journalister och politiker är de en del av den makt- och klätterpyramid, vars klättervillkor bestäms av den gruppmoral-värdegrund som vår ledning satt. Denna ledning består inte bara av regeringen utan också av chefredaktörer, partiledare och intressegruppers toppar, speciellt offergrupperna.

Läs mer

Din tystnad


Du avskyr det du i dina svarta stunder kallar för min högerextremism. Du tycker att jag har gått politiskt vilse (åt höger – åt vänster är det aldrig helt fel) medan du själv håller ett hälsosamt avstånd till politiken och försöker leva ett normalt liv. Säger du. Du tänker absolut inte låta dig fångas in av någon extremism, varken till höger eller till vänster. Du föraktar dem som röstar på Sverigedemokraterna och du vägrar att tro på alla dessa rasistiska och fascistiska domedagsprofeter, som påstår att Sverige är på väg att gå under.

Innan jag går vidare, en gemensam utgångspunkt. Det är inte så att du är god och jag är ond. Även om du ogillar att jag ”förändrats”, så vet du att jag inte är ond. Du har nog innerst inne förstått, att också jag vill göra det goda, även om du tycker att jag har felaktiga och reaktionära åsikter. Jag vet att du inte vill lyssna på det jag har att säga men snälla, ge mig en kvart, eller en halvtimme kanske. Sänkt gard och öppet sinne under en kafferast, det borde jag väl ändå vara värd, efter alla dessa år. Jag ska försöka att inte bli mångordig.
Läs mer

Massinvandring för att skapa den nya människan


I dag är den norske journalisten Arnt Folgerø gästbloggare.

***

I sin bok om krisen i samband med massinvandringen från Afrika och Mellanöstern pekar den förre tjeckiske presidenten Václav Klaus på att man i ett sårbart Europa helt bortser från de risker och faror som invandringen leder till för europeiska staterna. När det gäller invandringen är det praktiskt taget förbjudet att fråga om kostnader, liksom att informera om de kulturella, sociala och ekonomiska riskerna för de västeuropeiska staterna, säger Klaus och hans medförfattare Jiri Weigl i boken” Folkvandring”, som nyligen översatts till svenska. Den svenska översättaren har valt att vara anonym, av rädsla för repressalier från arbetsgivaren eller facket. Att en översättare väljer att agera anonymt i ett sådant sammanhang, understryker frånvaron av fri debatt om den invandringskris som Västeuropas politiker har framtvingat. Det svenska exemplet visar tydligt att de västerländska eliterna varken välkomnar eller tål kritik av den förda politiken. Den ska förverkligas, oavsett om Europas medborgare vill det eller inte. De som tar risken att föra fram kritik ”utsätts för brutal offentlig stress och hotas med att förlora sina jobb – och de förlorar sin status som aktade medborgare eller som sanna européer”, som det står i boken.
Läs mer

Bloggläsare början av maj


Ekonomidocenten Jan Tullberg skriver i en kommentar till bloggtexten Invandring och kostnader:

Hej KOA, läste din blogg med kommentarer om ekonomin och har några synpunkter.
Om min kalkyl för de som kom 2015 är det värt att betona att det inte är en årskostnad vilket det oftast talas om utan en klumpsumma. Det finns säkert personer som anser att min siffra är för hög, det är ju en potentiell vinstaffär på sikt enligt dogmen. Mina 3 miljoner per person kan dock sättas relation till det bötesbelopp som EU-kommissionen föreslog några månader senare. Den som inte tar emot av EU-anvisad migrant skall betala 250 000 euro till det land som ”tar sitt ansvar”. De tror tydligen också att immigration kostar pengar.
När du talar om underskott i offentliga finanserna så hävdar jag att de uppgår till 125 miljarder motsvarande 3,5 % av BNP, att jämföra med Jan Ekbergs 1,5 -2 som dock är för 2006. Det har ju hänt en del men Ekberg har inte uppdaterat sina 45 -60 miljarder vilket jag gjort. Jag låg bara på 85 miljarder 2006.

De andra 125 miljarder är kostnader som inte syns i de offentliga finanserna. Om en svensk blir undanträngd, så blir kostnaden för hans arbetslöshet en svenskkostnad vid gängse metodik. Invandringen leder också till att den svenska nationalförmögenheten späds ut och blir mindre per person. Detta diskuteras inte. Det finns till och med ekonomer som menar att det finns en vinst genom att det blir fler personer som delar på statsskulden. Det finns många ekonomiska frågor av stor vikt förutom relationen till den offentliga sektorn.
Med bostadsbyggandet för invandrarna uppstår frågor i vilken grad detta är en investering eller en kostnad. Kostnaden för att svenska elever får en sämre skola är en annan potentiell kostnad. Det tycks mig som de potentiella kostnaderna dominerar över de potentiella fördelarna.
Läs mer