Arbetsförmedlingens generaldirektör i ett luftslott

I morse såg jag jag till min förvåning att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg upprepar sitt tidigare mantra att vi behöver ett invandringstillskott på 64.000 människor om året för att vi föder för få barn. Men var finns de jobben och vilka har kompetensen? Och varför uppmuntrar aldrig staten eller myndigheter våra egna svenska kvinnor att kunna föda fler barn?

Majoriteten som kommer är ju enligt rapporter från samma arbetsförmedling personer som har liten eller ingen skolgång och efter hur lång tid som helst i landet är hälften av alla utomeuropeiska invandrare utan sysselsättning (trots alla stödåtgärder och snabbspår). Två tredjedelar av bidragsförsöjningen i landet går till dem som har utrikes bakgrund.

”Vi har en stor kompetensreserv bland utrikes födda och vi har som ambition att fler av dem ska komma i arbete”, tillägger denne utopiskt skolade GD.

Ambition? Sverige ligger i botten vad gäller integration inom OECD.
Har dessa myndighetschefer helt förlorat omdömet? Kan glappet mellan karta och terräng bli tydligare?

Gunnar Sandelin

Tydlig ökning av beviljade uppehållstillstånd

Ny statistik från Migrationsverket visar att samtidigt som antalet asylsökande klart minskar (27.000 t.o.m november) så ökar istället beviljandegraden dramatiskt. Andelen som får stanna ökar från månad till månad. I januari fick 38 procent stanna, men i november slogs ett nytt rekord, då hela 75 procent fick positiva besked! I Finland är situationen motsatt, där får endast 25 procent av de asylsökande bifall.

Över 100.000 asylansökningar har avgjorts hittills i år varav drygt 58.000 fått bifall av Migrationsverket. Den siffran stiger till 62.000 om man räknar med ärenden som överklagats till migrationsdomstolarna. Förra året, som var ett rekordår, beviljades knappt 37.000 asylansökningar.

asylsokande_jan-nov-2016

Sammanlagt har totalt sett rekordmånga uppehållstillstånd beviljats i år, över 128.000 hittills, varav alternativt skyddsbehövande och anhöriga utgör de största grupperna. Rekordåret 2013 beviljades totalt 113.000 uppehållstillstånd. Så någon minskning har inte skett. Tvärtom!

Och december återstår…

Gunnar Sandelin

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.

Bloggläsare början av december

weak

Johnny Cash skrev en låt med namnet ”A boy named Sue”. Det är Sue själv som i låten berättar att hans pappa övergav honom när han var tre år och att han under hela sin uppväxt hatade det där namnet. Han tyckte det var det ungefär det elakaste en man kan hitta på, att ge sonen ett flicknamn. Sue fick slåss för sin existens och växte upp till en tuffing. En dag träffar han på sin farsa på en bar och kände igen honom från ett gammalt foto han fått från sin morsa. ”Well, I know that snake was my own sweet dad”. Så ska han spöa farsan men åker själv på stryk. ”He kicked like a mule and he bit like a crocodile”. De drar sina pistoler, men där är sonen snabbare än farsan. Och så kommer farsans förklaring, när sonen ska till att skjuta honom:

And he said: ”Son, this world is rough
And if a man’s gonna make it, he’s gotta be tough
And I knew I wouldn’t be there to help ya along.
So I give ya that name and I said goodbye
I knew you’d have to get tough or die
And it’s the name that helped to make you strong.

Jag har för mig att Nietzsche haft samma tanke, om lite kortare formulerad: ”Was mich nicht umbringt macht mich stärker”.

Nu min fundering: Den moderna feminismen attackerar ju medelålders vita män. Dessa militanta kvinnor är fulla av förakt. Det måste betyda att de män som inte stryker med i kvinnornas spärreld, blir starkare, vilket rimligen måste medföra att de blir mer attraktiva på såväl äktenskaps- som arbetsmarknaden. Helt överlägsna de unga teflonade gnällspikar av båda könen som har svårt att hitta och behålla såväl en partner som ett jobb. Alltså, kvinnorna gör som Sues farsa. Frågan är nu om detta är en oavsiktlig effekt av deras krig med männen eller om de på sina allrasom hemligaste möten diskuterat fram denna strategi, för att göra männen i en kvinnodominerad värld till riktiga karlar. För det är väl det de vill ha, innerst inne?

***

Varför inte förbjuda politiker att framföra annat än egna texter och idéer? Vi kräver helt enkelt att skall du hålla ett tal måste det också vara dina egna ord. I dag fungerar det som så att ett koppel professionella talskrivare modellerar fram ett noga uttänkt, strategiskt dokument, som sedan assistenter och rådgivare knådar vidare på, tills alla luckor tätats och så få frånstötande detaljer som möjligt är kvar. När större filmbolag prånglar ut blockbusterfilmer har man agerat på precis detta sätt, vilket bör betyda att våra rikspolitiker inget annat är än ett välavlönat segment skådisar. Det är också därför en sådan kasperfigur som vår statsminister ränner in i bergvägg efter bergvägg. Manuset gäller, kartan gäller, verkligheten och terrängen är en helt annan uppsättning, med hela tre dimensioner. Den vägrar att rätta sig efter påhittiga författares nycker och ideologiska fördomar.

***

Även om det mot förmodan skulle ske en tillnyktring inom politiken är framtidsutsikterna dåliga, eftersom demografin är emot oss. Och skulle den anhöriginvandring om 300 000 personer som regeringen prognostiserat för de kommande åren bli av, är det definitivt kört. Då skulle det senare fordras en massiv repatriering för att rädda nationen, och att något sådant skulle ske är väl lika sannolikt som att helvetet fryser till is.

Läs mer

En teori om politisk korrekthet

genus

Dagens text är inspirerad av en bok från år 2011, skriven av Bruce G. Charlton: Thought Prison. The Fundamental Nature of Political Correctness.

***

När människor inte klarar att försvara idéer som inte är förankrade i verkligheten, när de slår dövörat till, eller tar avstånd från och börjar okväda den som har invändningar, då är det något som har gått snett med deras förnuft. Den närmast till hands liggande förklaringen är att de är galna, temporärt eller varaktigt. Om det sedan visar sig att denna galenskap är så gott som allenarådande på den offentliga scenen och dessutom vida spridd bland medborgarna, i synnerhet kvinnorna, hur ska man då förklara den? Handlar det om en kollektiv psykos? Detta motsägs av att anhängarna sköter sina vardagsliv och är tillräkneliga i övrigt. De klarar sina jobb, tar hand om ungar och husdjur, kör bil, lagar mat, håller sig rena etc. Trots att de hyser ett antal ohållbara föreställningar om samhället och sina medmänniskor, så fungerar de rationellt i sin vardag.

Kan det då möjligen handla om att de anslutit sig till en ny religion, eller något annat trossystem, designat för vår tids sekulära människor? Ja, så är det och ni som läser det här vet naturligtvis vilket trossystem det handlar om: Den politiska korrektheten – närmare bestämt mutation nummer två av den marxism som föddes i mitten av 1800-talet.
Läs mer

Värdegrundsarbete i filmfestival för skolungdomar

police

När Gunnar och jag började blogga fick vi rådet att inte skriva för långt. Högst en sida kanske, mer orkar läsarna inte med. Det har vi inte lytt. Nästa text från mig kommer att bli extra lång, utan att därför vara särskilt lättläst. Dagens anonyma gästskrivare är i gengäld lite mer kortfattad.

***

Skolbio 2016 har i år en filmfestival för Stockholms skolungdomar, årskurs nio till gymnasiet. På hemsidan förklarar man:

Skolbion är ett unikt tillfälle för ungdomar att se kvalitetsfilm från hela världen på en riktig biograf. Varje år gör festivalen ett urval av filmer som kompletterar skol-och gymnasieundervisningen. Filmerna som visas är vitt skilda berättelser från hela världen. De behandlar alla viktiga dagsaktuella ämnen, så som mänskliga rättigheter, politik, kärlek och maktstrukturer.

Grupper av elever har under november månad kunnat se film för 35 kronor per person och då ingår ett gratis årskort (värde 260 kr) för att se mer kvalitetsfilm på Skolbio. Festivalens huvudsponsorer är kulturförvaltningen i Stockholms stad, Stockholms landsting och Filminstitutet. Skolbio har haft politiskt stöd sedan många år. 2007 skrev Roger Mogert (s) en motion i Stockholms kommunfullmäktige om att stödja verksamheten:

Stockholms stad bedriver sedan 10 år tillbaka skolbioverksamhet vilken riktar sig till både grundskola och gymnasieskola. Skolbio och mediepedagogik kan användas som såväl ett ämnesöverskridande verktyg för att nå målen i skolan som för att stimulera till ett kritiskt förhållningssätt till bild- och formspråk och som en möjlighet till kreativ utveckling.

Läs mer

Fråga: Kan muslimer integreras i det västerländska samhället?

dear

Om man anser att alla människor i grunden är lika varandra och har lika värde, så är rubrikens fråga islamofobisk. Dessutom, den som kommer fram till ett nej, skiljer mellan ”vi och dem” och visar sig därmed vara rasist. Det politiskt korrekta svaret är att det är klart att muslimer, precis som alla andra, kan integreras. Sedan varierar det givetvis mellan olika individer. Vi är visserligen lika varandra, men individuellt skiljer vi oss åt. Med andra ord, det är inget särskilt med att vara muslim, utan man måste se människan bakom denna typ av religiösa etiketter.

Den som kastar loss från PK-doktrinen och kopplar samman islam med terror, och dessutom har förstått att många jihadister är födda i Europa och således istället för att integreras, stärkt sitt avståndstagande till Europa och den västliga kulturen, kan inte svara annat än nej. Den muslimska identiteten är starkare än den västerländska. Muslimer klarar att göra motstånd mot att integreras, trots att de valt att leva i Europa framför sitt muslimska fädernesland. Blir de tillräckligt många så tar de över det lokala samhället. Det håller på att ske i några svenska förorter, som exempelvis Rinkeby. Vänder vi blicken mot Europa finns det många exempel på islamisering, i synnerhet i Storbritannien och Frankrike.

För att kunna ge ett mer underbyggt svar på frågan, är det nödvändigt att närmare granska några strömningar i Europa, särskilt sådana som ägt rum under de senaste 50-60 åren.

Ett faktum är att Europa sedan mitten av 1900-talet har blivit påtagligt mer sekulariserat, även om graden av sekularisering skiljer en hel del mellan olika länder (jämför till exempel utvecklingen i Sverige och Polen). En växande majoritet av européer har slutat delta i traditionella religiösa aktiviteter. Fler och fler reflekterar inte ens över möjligheten att gå till kyrkans högmässa om söndagarna. I Sverige är det bara vid stora helgdagar eller mera världsliga tillställningar som bröllop, skolavslutningar och begravningar, som det numera är fullt i kyrkan. Även då har det stora flertalet kommit på grund av andra intressen än de rent religiösa.

Det kan tilläggas att samtidigt som samhället sekulariserats fortsätter många européer att ha någon form av tro, oftast med kristen utgångspunkt. Dock utan att tillhöra någon församling eller något samfund. Religionssociologen Grace Davies beskrev i mitten på 90-talet fenomenet i sin bok ”Religion in Britain since 1945”. Boken har undertiteln “Believing without belonging” – ett uttryck som hon blivit känd för.
Läs mer

Reaktioner på Trump och en del annat

crisis
Först en pärla. Det är en man som särskilt retar sig på Henrik Schyffert, som han betraktar som en hycklande svinpäls. Till honom skrev han nedanstående mail och förklarar för mig: ”Mitt beundrarmail riktigt dryper av ironi och groteska överdrifter men denne så kallade komiker – som inte borde vara främmande för just ironi – fattar inte ett smack och tackar så mycket för ett hjärtevärmande brev. Tala om att hälla vatten på en gås! ”
Observera Henrik Schyfferts svar.

Hej Henrik!
Du har startat något mycket viktigt! Att sänka Grand Hotells betyg efter deras omdömeslösa lokaluthyrning kan bara vara början. SD:are ska behandlas som det pack de är. Affärer som ägs av denna ohyra ska märkas med lämplig symbol (partiets blåsippa är för mesig – en äcklig bajskorv vore bättre) och ohyran själv ska ha påsydda ”bajskorvar” på kostymerna. Endast så kan vi anständiga människor säkerställa att vi inte – av okunnighet – handlar i deras affärer eller låter våra barn leka med deras.
Offentliga toaletter bör förses med skyltar med överkryssade ”bajskorvar” för att säkerställa att inga orena gör sina tarvliga behov där. SD:are är ju vår motsvarighet till muslimernas dhimmis: en tredje klassens medborgare. Tyskarna kunde det där på 30-talet med sitt ”Berufsverbot”. Det skulle vi behöva tillämpa för SD:are inom offentlig verksamhet. Media, public service och ni välsignade artister är ju redan SD-fria men det finns många andra områden som skulle behöva en grundlig genomlysning. Advokaten Ann Ramberg har insikten: hon protesterade ju som bekant mot att folk med SD-bakgrund kunde verka som nämndemän inom rättsväsendet.
Jag tror att väldigt, väldigt många är trötta på den flathet som myndigheterna visar mot dessa brunråttor. Och jag blir väldigt inspirerad av sådana som du, som visar civilkurage och vågar ta bladet från munnen. Gudarna ska veta att det måste kosta på för dig, som också har andra viktiga uppgifter att utföra.
Jag trollar en del på främlingsfientliga sidor och ser nu på flera ställen att man ilsknat till och rent ut uppmanar sina sympatisörer att själva börja tillämpa Grand Hotell-plojen eller värre: bojkott av lokaler där särskilt antirasistiska artister uppträder eller våra partier har sina partidagar, vuvuzelor vid våra torgmöten, mailbombning av företagare och myndigheter som anlitar genusvetare eller Rättviseförmedlingen etc etc. Typiskt att man ens kan tänka sig att ta till sådana nazistiska och fascistiska metoder! Näthatet breder ut sig och inte ens ni artister är längre fredade. I de högerextrema kretsarna har man verkligen ingen skam i kroppen.
Stå på dig, Henrik! Vi behöver dig som rakryggad förebild.
Med vänlig hälsning
XYZ

Henrik Schyffert svarade: Tack för snällt brev XYZ. Det värmer!

Läs mer