Hur många förstår vad som händer?

I går kväll när jag slöade i soffan framför Rapport flimrade en okommenterad nyhet förbi. Migrationsverket höjer sin prognos för år 2014 till 80.000 asylsökande. Alla får naturligtvis inte asyl, men man kan räkna med att lejonparten får det. Siffran bör sedan plussas på med flera tiotusentals anhöriginvandrare, men det sägs naturligvis inte i Rapport. I dag på morgonen letar jag efter kommentarer på nätet. Anders Danielsson, generaldirektören för Migrationsverket, uttalar sig utan skymten av krismedvetande för Sveriges del (var hittar man alla dessa papegojor?):

Det handlar om att alla berörda samhällsaktörer måste ta ett gemensamt ansvar så att vi kan ge dem som söker sig hit ett bra mottagande och möjlighet att starta ett nytt liv i trygghet.

Han borde också ha sagt att det handlar om 2.000 sökande per vecka, varav de flesta är lågutbildade muslimer från Eritrea och Syrien. Vad det betyder när man växlar ner siffrorna till en vardagsverklighet visas exempelvis av nedanstående lilla redogörelse:

Migrationsverket i småkommuner kör över de avtal de redan har om flyktingmottagandet. Det ger givetvis ett snabbt växande stöd för SD men det spelar inte så stor roll för övriga riksdagspartier, eftersom det är så få som bor där. Exempelvis hade Hultsfred 2013 ett avtal med Migrations-verket om att ta emot 40 flyktingplacerade per år. De landade i 696 asylsökande plus 114 personer som fått uppehållstillstånd. Detta i sin tur gjorde att kommunens tandvård kollapsade. Problemet är att hur mycket svenskarna än älskar invandring så finns det inte automatiskt infrastrukturella resurser att tillgå. Det gäller inte bara att tillhandahålla en säng och tre mål mat om dagen utan det behövs kommunhandläggare, tandläkare tolkar, läkare, psykologer, vårdcentraler, skolor, lärare mm. För dem som fått avslag på sina asylansökningar behövs det poliser som kan ta hand om avvisningen. Många av dessa yrken är redan idag bristyrken, speciellt på landsbygden. I synnerhet i glesbygden är det svårt att rekrytera läkare, tandläkare och lärare och oftast saknar all form av lokal service. (http://ledarsidorna.se/2014/07/det-handlar-faktiskt-om-volymer/).

Börjar man leta efter kompletterande statistik blir bilden ännu svartare. Ungefär 11.000 av dem som beviljats asyl bor redan nu kvar på Migrationsverkets asylboenden eftersom verket inte hittat några bostäder åt dem. Migrationsverkets prognos för ensamkommande barn och ungdomar har höjts från 4.400 till 6.500 i år och i DN läser jag en liten notis om att över femtio procent av de barn som har afrikanskt ursprung inte klarar att ta sig vidare till gymnasiet. Sanna Rayman, ledarskribent på SvD, lyfter fram kostnaderna:

Enligt Migrationsverket är de utökade finansieringsbehoven för asyl och migration 48 miljarder kronor sammanlagt för i år och de kommande fyra åren. 48 miljarder utöver redan budgeterade belopp (http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/migrationsverket-behover-48-miljarder-till_3820506.svd).

Vid en konferens för internationella toppekonomer i Stockholm i måndags sa Anders Borg att ”utvecklingen i Syrien och Irak innebär en ganska påtaglig ökning av kostnaderna för asyl och integration. Det handlar om betydande miljardbelopp som också kommer att ackumuleras upp över åren.” Det vill till för att en finansminister en dryg månad före ett val ska vilja meddela detta. Några braskande mediekommentarer? Nej, allt var som vanligt.

Det går med andra ord käpprätt åt helvete för Sverige, och för att använda en gammal folkhemsterm, så går det åt helvete i snälltågsfart.

Men vaknar de som har makten över media?

Nej, de fortsätter sin envetna kamp mot rasismen i allmänhet och Sverigedemokraterna i synnerhet. I dag skriver en av dem som sliter hårdast med frågan, Maja Hagerman i DN, om SDs komprometterande bakgrund. Läser och undrar när myntet trillar ner. Jag erinrar mig att jag för något år sedan sa till en av mina nära vänner: ”Vakna för helvete!” Han blev bara förbannad på mig.

Karl-Olov Arnstberg

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.