Sverige i sin egen division

Igår kom den fullständiga nordiska statistiken över hur många asylsökande som beviljats positiva asylbeslut (1) / uppehållstillstånd (2) för januari-juli.

Uppehållstillstånden inkluderar asylbesluten eftersom de består av beslut i första och andra instans (i Sverige Migrationsverket och Migrationsdomstolen) och där är även kvotflyktingar inräknade medan de positiva asylbesluten bara avser beslut i första instans av hur många asylsökande som fått stanna.

Denna statistik är tillgänglig:

Danmark: 2.821 (2)
Norge: 2.470 (1)
Finland: 802 (1)
Sverige: 18.110 (1) och 20.426 (2)

 Det innebär i korthet, som jag skrivit tidigare i Dagens Samhälle, att Sverige beviljar uppehållstillstånd/ger positiva asylbeslut till mellan tre och fyra gånger så många som övriga nordiska länder TILLSAMMANS.

Största asylströmmen kommer från Syrien (+169 %), Eritrea (+313%), statslös (mest Palestina) (+110%), Somalia, Afghanistan, Irak.

Gunnar Sandelin

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.