Regeringen håller folket som gisslan

Svenska regeringen har tagit sitt eget folk som gisslan.

Först går man ut i världen och sprider budskapet att Sverige ska vara en humanitär stormakt och (som enda land) låter alla syrier får permanent uppehållstillstånd (PUT) här.
På så sätt styr man medvetet strömmarna av asylsökande hit.
Många andra länder ger bara tillfälliga uppehållstillstånd, men trots att integrationen hos oss ligger i botten av OECD fortsätter regeringen på detta spår.

Nu går Migrationsverket ut och förklarar att ingen kan påverka saken så länge vi är med i EU eftersom vi är bundna av internationella konventioner.

De menar då Genevékonventionen samt tillägget om skyddsbehövande.

Eftersom Genevekonventionen reglerar dem som klassas som flyktingar, och dessa bara utgör en mindre del av alla som får stanna, kan alltså inte Sverige fatta ett nytt Luciabeslut som regeringen Carlsson gjorde 1989, då vi bestämde att bara konventionsflyktingar skulle få PUT. Då var vi inte bundna av särtillägget om skyddsbehövande. Sverige gick med i EU 1995.

Betänk att Sverige ger uppehållstillstånd till fyra gånger så många asylsökande som övriga nordiska länder gör TILLSAMMANS samt också till fler än vad Tyskland gör.

Betänk att Finland lyder under samma internationella konventioner som Sverige och har en liknande utlänningslag. Medan vi hittills i år har givit cirka 20.000 PUT till asylsökande har Finland bara givit cirka 1.000 positiva asylbeslut.

Betänk att nio av tio asylsökande saknar giltiga passhandlingar så att vi inte med säkerhet kan veta vilka de är.

Betänk att asylbedrägerierna är omfattande och konstanta, vilket ”miggorna” (anonyma beslutsfattare på Migrationsverket) har vittnat om på tidigare asylombudet Merit Wagers blogg i sju år nu. Det är också kaos på flyktingförläggningarna vilket går att läsa på samma blogg om Blinkarp.

Slutsatsen måste bli att vår ledande samhällselit VILL ha det så här. Vi SKA inte kunna göra någonting åt saken. Vi SKA bli försatta i vanmakt. De av oss som försöker protestera SKA bli stämplade som dumma, okunniga, hjärtlösa, främlingsfientliga och rasister. Jag trodde från början att en regering i första hand skulle se till det egna folkets intressen, men här kommer istället solidariteten med alla jordens befolkningar i första hand samtidigt som de egna medborgarna sätts på undantag.

Migrationsverkets ansvarige jurist säger mellan raderna att EU:s tolkning övertrumfar svensk lagstiftning. I utlänningslagen står fortfarande att en begränsning av asylinflödet är möjlig. I kap 5, paragraf 25 så står det:

25 § Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.

Sverigedemokraterna är det enda parti som hävdat ett kraftigt begränsande av asyl- och anhöriginvandringen. Enligt Richard Jomshof, SD, finns det möjligheter till ett liknande Luciabeslut idag:

Det här är helt galet. Det betyder i så fall att i princip alla andra länder inom EU tolkar konventioner och lagar fel. Det är klart att vi måste kunna fatta ett liknande beslut som vi gjorde 1989.

Upphovet till den senaste dagarnas diskussioner härrör från en debattartikel i Dagens Nyheter där KDU-ordföranden Sara Skyttedal anförde att vi måste sätta ett tak för asylinvandringen och pressa andra länder till att ta emot fler asylsökande.

Gunnar Sandelin

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.