Volymerna och asylbedrägerierna

Valet har bara en tydlig vinnare: Sverigedemokraterna. Som bekant mer än fördubblade de sina mandat från valet 2010 och är nu utan konkurrens det tredje största partiet i landet. Dessutom har partiet en tung vågmästarroll, om blockgränserna inte överskrids och nya konstellationer etableras mellan de övriga partierna.

Nu, när ett så pass starkt sverigedemokratiskt väljarstöd är ett faktum, är det dags att ta tag i två kärnfrågor som länge har tabubelagts. Politiker och opinionsbildare måste tala öppet om volymerna och asylbedrägerierna.

Vi kan inte fortsätta ha EU:s mest generösa asylpolitik och samtidigt acceptera att människor på löpande band ljuger sig in i landet. Sverige har hittills i år givit tre till fyra gånger så många positiva asylbeslut som övriga Norden tillsammans. Detta sägs i ljuset av att vi nu kommer att få en ny statsminister som, när det gäller invandringspolitiken, uppenbarligen vill ta över stafettpinnen från Reinfeldt.

Bara tio procent av de som söker asyl i Sverige visar passhandlingar i original. I ett decennium har asylsökande som kommer till Sverige regelmässigt gjort sig av med sina ID-handlingar. Det innebär att vi inte säkert vet vilka människor som beviljas asyl. Vi har en utlänningslag som inte efterföljs. Det tidigare asylombudet Merit Wager har under sju år på sin blogg låtit anonyma beslutsfattare på Migrationsverket (så kallade ”miggor”) komma till tals. Dessa ”miggor”, som inte känner till varandra inbördes, har genom åren berättat om hundratals fall av asylbedrägerier som stressade handläggare och ignoranta chefer inte kan eller vill beivra. En ”migga” undrar:

Hur kan det ha blivit så här att en betydande andel, uppskattningsvis 50 % eller mer, som åberopar sig vara syrier eller statslösa personer från Syrien och beviljas uppehållstillstånd, inte är skyddsbehövande?
Läs mer här och här:

Merit Wager har för sin del hjälpt hundratals asylsökande och kan därför inte beskyllas för främlingsfientliga och rasistiska motiv och inte heller för att ha någon dold agenda. Hon har också gett ut två böcker fulla med asylberättelser (”Inte svart eller vitt, utan svart och vitt”) där också beslutsfattare framträder med namn.

Trots detta reagerar varken politiker eller media! Om våra stora redaktioner har resurser till att jaga vad de kallar för näthatare så borde de väl kunna satsa på att avslöja asylbedragare? Men det har inte varit aktuellt. Uppenbarligen solkar det ned den egna självbilden som goda och rättrådiga vapendragare för svaga grupper. Denna mediala självbild är ett terapeutiskt lyxproblem. Däremot är det samhällsnödvändigt att få kontroll över volymer och asylbedrägerier för att Sverige inte ska demoraliseras utan kunna vara ett fungerande land i framtiden. Det är också viktigt med rättssäkerhet för dem som verkligen behöver skydd. Juristen och författaren Ilan Sadé uttrycker det så här pessimistiskt på sin blogg:

Ibland får jag intrycket att sju av åtta riksdagspartier har anammat en så änglalik självbild, att de inte förmår hantera det faktum att alla är för regleringar inom migrationsområdet, varför de i hemlighet hoppas att någon annan ska göra det skitiga jobbet åt dem. Det åttonde riksdagspartiet har ju ändå ett skitigt förflutet och tar i för mycket, så då kan man ju låta det partiet ta hand om allt som har med de skitiga begränsningarna att göra, tycks den allmänna uppfattningen lyda. Jag kan inte bli annat än förundrad, sedan redigt förbannad. Ni vill alltså att jag m fl ska göra jobbet åt er, era bigotta ärtprinsessor! Jag börjar förstå varför ni hoppas på ett mirakel från EU, så att ni själva slipper att fatta de svåra besluten.

Vi kräver av våra nyvalda makthavare att de gör sig av med skygglapparna och börjar närma sig den verklighet som gjort Sverigedemokraterna till valets överlägset mest framgångsrika parti. Sverigedemokraterna är den baby som de övriga partierna själva fött, genom sin oförmåga och ovilja att erbjuda väljarna en flyktingpolitik som dels förstår de problem som den mångkulturella politiken skapar, dels ligger på linje med övriga europeiska stater.

Karl-Olov Arnstberg & Gunnar Sandelin

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.