Vad säger koranen?

Dog goes woof
Cat goes meow
Bird goes tweet
and mouse goes squeek
What does the fox say?

I gratistidningen Metro kunde man för drygt ett år sedan läsa att svenska muslimer inte kan äga sina egna bostäder eftersom islam förbjuder dem att befatta sig med ränta.

Det handlar inte bara om segregation utan om svenska muslimers rättigheter. Bostad är en mänsklig rättighet. Att utöva sin religion är en annan. Vi menar att det i Sverige finns en begränsning av dessa rättigheter. Men det går att hitta bostadspolitiska lösningar säger Kitimbwa Sabuni, redaktör för en rapport, som på punkt efter punkt går igenom hur muslimer diskrimineras i Sverige. 

Att äga sin bostad är ingen mänsklig rättighet. Inte heller finns det i Sverige något förbud mot att muslimer äger sin egen bostad. Det Sabuni talar om är att banken ska äga bostaden, eller åtminstone större delen av den. Inte heller här finns det något förbud. Vad som är fallet är att bankerna inte vill låna ut pengar räntefritt, inte till bostadsköp och inte till något annat heller, varken till kristna, buddhister eller muslimer – det är helt enkelt inte relevant vilken tro man bejakar.

Nu säger inte bankerna detta eftersom de inte vill ta risken med raka svar utan de säger, fortfarande enligt Metro, att ”det finns utan tvekan en efterfrågan. Vi håller ett öga på det här området hela tiden.” Banken tänker sig att det är ok om man hittar ett annat system för att låna ut pengar – dock inte utan att bankerna gör någon form av ekonomisk vinst. Det påminner mig om något jag läste som tonåring. Jag minns inte var och inte heller om det var sant, vare sig med referens till vad som står i koranen eller om man kunde göra på det sättet. Men så här var det: En västerlänning serverade en muslim ett glas vin. Då stoppade muslimen ner ett finger i glaset och lyfte upp en droppe som han skakade av, varefter han var fri att dricka av alkoholen. När västerlänningen frågade varför han gjorde så, svarade han att det stod i koranen ”Du skall icke dricka en droppe vin”. Genom att lyfta undan den där droppen, så var han fri att dricka vinet.

Problemet med detta förhållningssätt var att koranen naturligtvis inte gav denna instruktion. Det var bara en formulering och den kunde lika gärna ha varit en annan, exempelvis: ”du ska inte dricka alkohol”. Och så är det väl med räntan. Det handlar inte om just ränta utan om att den som lånar ut pengar till en muslim ska göra detta som en broderlig gest och inte för att tjäna pengar. Det är en förkapitalistisk instruktion. Det finns således ingen väg runt räntan.

Men som sagt, vari ligger problemet? Det ligger hos de muslimer som anser sig förbjudna att betala ränta. Det är deras val och har således ingenting med diskriminering att göra. Här finns ett isberg under ytan. Muslimer som är så fast i sin religion, hur ska de kunna leva i vårt samhälle? Koranen säger nämligen inte bara att man inte ska betala ränta utan också:

Och döda dem (de otrogna) då var ni än möter dem … (2:191)
När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. … (9:5)
Kämpa mot dem! Gud skall straffa dem genom era händer och förödmjuka dem och hjälpa er till seger över dem. Och han skall läka såren i de troendes bröst och stilla vreden i deras hjärtan. (9:14)
Kämpa mot dem, som trots att de förr fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – kämpa mot dem tills dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten. (9:29).
Då ni möter förnekarna i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä …. Om Gud ville kunde han helt vist slå ner dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall han inte låta deras handlingar bli förgäves. (47:4)
Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er … Och döda dem då var ni än möter dem … Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och alla dyrkan kan ägnas Gud … (2:190-193).

I det Sverige som beskylls för att diskriminera muslimer finns inga som helst särbestämmelser eller någon lagstiftning som riktar sig mot dem. Det finns det däremot för kristna i många muslimska länder. De kristna får t.ex. inte bygga kyrkor, inte ha kors på sina kyrkor, inte sprida sin religion, inte inneha anställningar i muslimska regeringar mm.

Karl-Olov Arnstberg

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.