Årskrönika

Tino Sanandaji på sin blogg den 2 januari:

Det håller på att växa fram kåkstäder i Stockholms utkanter där fattiga invandrare lever i misär. Paulina Neuding skrev gripande om detta i SVD. Hon kritiserade att Migros Fredrik Segerfeldt talat i positiva ordalag om framväxt av kåkstäder i Sverige till följd av fri invandring. Segerfeldt skrev tillsammans med Johan Norberg boken ”Migrationens Kraft”, ökänd för oräkneliga faktafel och för att citera forskning som inte existerar.

I ett försvar av ”Migrationens Kraft” utvecklade Fredrik Segerfeldt sin vision där fri invandring används som en murbräcka för att slå sönder svensk jämlikhet. Argumentet är att det är bättre att leva på existensminimum i Sverige än i Afrika. Segerfeldt betraktar policypreferenser om social sammanhållning och låg fattigdom i Sverige som illegitima. Det är enligt honom själviskt och omoraliskt att prioritera hög levnadsstandard i Sveriges före fattigare länders intressen. Eftersom sänkta löner och nedmonterad välfärdsstat är ett självändamål är det inget problem att fri invandring leder till ökad fattigdom här.

***

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson twittrar den 27 februari:

Normalt håller jag mig till socförsäkringen. Men J. Åkesson i debatt gör att jag kräks!

I Expressen den 28 februari säger han:

– Jag har aldrig fått så mycket stöd, omtänksamhet och support. Jag sitter här med blommor framför mig och grejer. Det har varit en fin dag.

***

Martin Aagård i Aftonbladet 26 mars:

Dan Park – den ondaste av alla onda konstnärer.

Jag skulle vilja kunna försvara Dan Park med att han inte går någons ärenden förutom sina egna. Att han inte hetsar mot svaga och utsatta minoriteter som en del i ett politiskt program, men jag vet inte om det stämmer längre.

Om man följer de åsikter Park yttrar på sitt Twitterkonto och läser de entusiastiska kommentarerna från hans högerextrema anhängare blir det allt mer uppenbart – Dan Park gör konst för Sverigedemokratins era.

***

Dagens Industri 9 april:

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten, som gäller för budgeten 2014, att anslaget för migration ökas med 2,7 miljarder kronor till 12,6 miljarder. Det beror på ökat antal asylsökande. För att finansiera det tas 866 miljoner från anslaget för bistånd.

Ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande ökas också på med 90 miljoner kronor.

***

Caspar Opitz i DN 31 maj:

Sandviken tjänar över 500 miljoner kronor årligen på de utomlandsfödda personer som bor i kommunen. I genomsnitt innebär det per person och år drygt 145.000 kronor till samhället.

Utdrag ur PWC:s rapport ”Socioekonomisk analys – invandring”, beställd av arbetsmarknads- och trafiknämnden i Sandviken.

Tino Sanandajis tips till DN: ”Testa att sluta ljuga” och ”DN /har/ satt i system att missbruka läsares förtroende och maktfullkomligt vägra rätta sakfel i efterhand”.

***

Golnaz Hashemzadeh Bonde i DN 3 juni 2014:

För några år sedan satt jag bredvid en man från Boden på flyget till New York, vi kan kalla honom Thomas. Han var brandman, trebarnsfar och ovanligt öppen och pratglad. Plötsligt sa han, apropå ingenting, att ”Sånadär Muhammeds vill vi inte ha på gatorna. De kan ju spränga en bomb närsomhelst. Nä, bort ska de. I Boden har vi inte så många, de som finns bor alla i samma hyreshus. Det är skönt att ha dem samlade sådär, så man kan hålla koll. Du vet, de gör ingenting. De vill inte jobba. Lever på våra skatte­pengar och driver omkring.” Han skakade på huvudet. ”Mina pengar ska inte gå till att försörja såna där.” Efter en stund fortsatte han: ”Du vet, det började en Muhammed på brandstationen för ett tag sen. Vi ville inte ha honom där, gjorde livet surt för honom. Han fick nog, slutade efter ett tag.”

En koll visar att i Boden har aldrig någon utomnordisk invandrare varit anställd. Det närmaste man kunde komma var en deltidsanställd från Vitryssland som fortfarande jobbade kvar.

***

Dick Erixon på sin blogg 24 juli:

/…/ i Sveriges Radio får vänsterextremisten Athena Farrokhzad ostört häva ur sig vad som helst i “Sommar, sommar” i P1, programmet som tycka anlita varenda vänsterextremist som finns att uppbåda. Sommarpratet har blivit synonymt med politiska excesser där vänstern får hota borgerliga och hata det svenska. Förstår inte SR att man spelar antidemokratiska krafter i händerna? Nej, det gör inte heller alla de kultursidor som hyllar Farrokhzad hatlitania.

***

Sanna Rayman i Svenska Dagbladet 13 augusti:

Enligt Migrationsverket är de utökade finansieringsbehoven för asyl och migration 48 miljarder kronor sammanlagt för i år och de kommande fyra åren. 48 miljarder utöver redan budgeterade belopp, alltså. I prognosen gör verket också hypotetiska beräkningar som illustrerar ”orimligheten i situationen”, nämligen vilka konsekvenser en utebliven anslagshöjning skulle medföra i olika delar av verksamheten. Det ser inte bra ut.

***

Anna Dahlberg i Expressen 15 september:

Ingen påtalar det uppenbara: Om Sverige som enda land i Europa beviljar PUT till alla syrier samtidigt som vi håller den legala vägen hit stängd så är det att be om människosmuggling.

En hög jurist med insyn i den organiserade brottsligheten kallar det ett ”häpnadsväckande naivt beslut” när vi talas vid. Sverige kommer nu att aktivt göda dessa kriminella nätverk.

Det vore välgörande med lite intellektuell hederlighet i debatten. Om man verkligen anser att Sverige ska vara en fristad för syriska flyktingar bör man i konsekvensens namn kräva legala möjligheter för dessa nödställda människor att ta sig hit.

***

Henrik Arnstad 27 oktober:

”Integration” är något helt oviktigt för SD, liksom integration var oviktigt för Adolf Hitler då denne vid makttillträdet 1933 startade den statliga hatpolitiken mot judarna som 1941–1945 resulterade i Förintelsen. Rasism har ingenting med ”integration” att göra, utan är ett politiskt projekt som pekar ut specifika utsatta minoriteter som måltavla – utan vilja att förstå, inkludera eller ”integrera”.

***

Mattias Karlsson, SD, 27 november öppet brev till Stefan Löfven:

I flera decennier har en majoritet av det svenska folket velat frysa eller minska invandringen. Detta har de styrande valt att ignorera. Massinvandringen har istället tillåtits att gradvis öka till nivåer som är mycket extrema i förhållande till vår befolkningsmängd, våra grannländer, vår historia och vår mottagningskapacitet. Många enskilda invandrare har gjort stora insatser för vårt land, men den extrema invandringspolitiken som helhet underminerar välfärden och sliter isär vårt land politiskt, socialt och kulturellt. En rad kommuner och myndigheter har den senaste tiden varnat för att vi står inför en hotande systemkollaps. Vi tror att massinvandringen skulle behöva minska med minst 90 procent för att situationen skall bli fullt hanterbar. Ett slopande av migrationsöverenskommelsen och en återgång till de nivåer av invandring som var följden av den politik som Göran Perssons regering bedrev skulle dock vara ett steg i rätt riktning.
Jämfört med i dag skulle det motsvara en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med omkring 50 procent. Baserat på siffrorna i din egen budgetproposition skulle en halvering av asyl- och anhöriginvandringen resultera i en besparing på minst 78 miljarder kronor.

 ***

Fredrik Reinfeldt på julafton i TV4:

För mig är det en grundläggande fråga, vad är Sverige för land; ägs det här landet av dem som bott här i fyra generationer eller dom som hittat på en gräns eller är det ett öppet land som består av dem som kommit hit mitt i livet, kanske födda i ett annat land, och det är vad dom gör av Sverige som är Sverige. Och för mig är det givet att det är det senare.

 

Sammanställd av Karl-Olov Arnstberg

 

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.