Läkare som kör taxi

Det här är ett av många mail som jag fick häromdagen:

Harrison försöker ju försvara sig i Svenskan idag. Han är ju väldigt ful och insinuerar att de repliker som sänts in till SvD inte varit ”publiceringsbara”. Jag antar att varken Du eller Sanandaji försökt få era bloggposter publicerade i vetskap om att det varit meningslöst.

Harrisons försvar är fullt av motsägelser, och stycket om analfabeterna och deras efterkommande är närmast patetiskt. Med det resonemanget skulle ju vilken befolkningsökning som helst vara av godo. Men det är en särskild punkt jag skulle vilja dryfta med Dig, nämligen den att många av invandrarna är ”högutbildade”, dvs har akademisk utbildning. Jag frågar mig då två saker. För det första: hur kan vi veta det eftersom 90 % av de asylsökande saknar identitetshandlingar? Ska vi bara tro dem på deras ord vad gäller utbildning? Och för det andra: Var har de fått sin akademiska utbildning? I Mogadishu, i Bagdad, eller…? Mig veterligen är universiteten där inte särskilt kända för akademisk excellens. Som professor vid XX i XX kan jag med viss säkerhet säga att en läkarexamen från ett svenskt universitet inte är jämförbar med en läkarexamen från ett framstående amerikanskt universitet, bara för att ta ett exempel. Och en kvalificerad gissning är att en universitetsexamen från ett dysfunktionellt land, i Mellanöstern eller Afrika, knappast kan mäta sig med en utbildning från ett europeiskt universitet. Jag har haft det tvivelaktiga nöjet att undervisa på magisterkurser vilka, innan utomeuropeiska studenter tvingade betala för sin utbildning, huvudsakligen befolkades av just utomeuropeiska studenter. I flertalet fall var deras baskunskaper helt obefintliga, och kunde inte ens mäta sig med vad svenska högstadieelever kan (och de kan inte mycket nu längre). De stackars svenska studenterna röstade förstås med fötterna och tog inte kurserna.

Som en ytterligare kommentar är det förstås så att det också finns mycket duktiga utomeuropeiska studenter, men i flertalet fall söker sig dessa inte till Sverige utan till länder vars utbildningar har högre status, som t.ex. USA och Storbritannien. Sverige lockade därför att det inte kostade något här.

Min bedömning är att det här talet om att vi inte utnyttjar invandrarnas kompetens är den gamla vanliga desinformationen.

Svar: Under ett tiotal år innehade jag en professur med inriktning på samhällsplanering vid Stockholms universitet. Där hade jag bland annat en del undervisning för magisterstudenter som kom från hela världen. Jag hade förväntat mig att de skulle ha andra perspektiv och andra ledstänger i sitt tänkande och så var det också, för en minoritet. För de flesta gällde dock att deras kunskaper inte på något sätt var jämförbara med svenska studenters. Jag är därför på samma linje som du.

Det är inte svårt att hitta påståenden om att Sverige har världens bäst utbildade taxichaufförer. Det anses bland de goda vara ett legitimt skuldbeläggande av svenska myndigheter. Utredaren Sara Lindberg på fackförbundet Civilekonomerna säger så här om den uppgiften:

– Den är oerhört sann och det var faktiskt det som jag blev helt chockad över. Jag trodde att det var en hörsägen, alltså en överdriven siffra. Men när jag gick in och tittade vilka yrken det verkligen handlade om så var det faktiskt så att bland män var det väldigt vanligt att vara taxichaufför, t-banechaufförer och städare och bland kvinnorna var det vårdbiträden och städare, säger hon.

Den siffra Sara Lindberg anger är att hela 45 % av invandrade ekonomer har enkla jobb i Sverige. Man kan fråga vad det är för fel på enkla jobb, men framför allt varför hon utgår från att angivna utbildningar gör dem kompetenta att praktisera i Sverige. Sedan, precis som du skriver, om inte identiteten är helt säkrad, hur ska vi veta om den personen kan utöva en profession typ läkare, lärare eller civilingenjör? Sådant aktar sig Sara Lindberg för att säga något om. Hade hon antytt att det kan finnas vissa problem med dessa utländska akademikers kompetens, så hade hon brutit mot två av den offentliga debattens dogmer och därmed riskerat att klassas som rasist:

1. Alla människor har lika värde.
2. Det är inte tillåtet att tänka och handla i termer av vi och dom.

För att återvända till läkarprofessionen, så vet jag att Socialstyrelsen kritiserats för långsamma handläggningstider när det gäller läkare med utbildning från andra länder, som söker svensk läkarlegitimation. När jag letar på nätet hittar jag ingen information men väl en uppgift som tyder på bristande kompetens av ett lite annat slag. 39 kvinnliga patienter utsattes i Norge från 2008 till 2010 för sexuella övergrepp av tolv manliga läkare. Ingen av dessa läkare var född i Norge. Efter att norska Socialstyrelsen dragit in deras norska licenser så hade de ändå möjlighet att praktisera utomlands. Det är väl inte en alltför avancerad gissning att någon eller några av dem sökte sig till Sverige.

Eftersom temat är desinformation, Aftonbladet skrev en notis om de norska läkarna men ”glömde” att tala om att handlade om invandrare. När jag letar på nätet efter uppgifter om invandrade läkare som kör taxi hittar jag en SD-blogg som med hänvisning till SCB uppger att det inte är sant:

Studerar man SCB:s statistik över utrikes födda med en utländsk utbildning, så ser man att de läkarutbildade som har arbete till nästan 90 % arbetar med arbetsuppgifter som överensstämmer med utbildningen. Denna siffra motsvarar nästan exakt statistiken för inrikes födda högskoleutbildade, det vill säga att strax under 90 % arbetar med det de har utbildat sig till.

När jag vill kolla den statistiken har emellertid SCB gjort en ommöblering och jag hittar den inte. Däremot finns det rätt gott om uppgifter som visar att många läkare i Sverige är födda utomlands. Statistik från SCB år 2013 visar, enligt SvD, att läkare, tekniker och civilingenjörer har förhållandevis lätt att få jobb i Sverige medan det är betydligt svårare för jurister, poliser och ekonomer som kommer från andra länder.

Så långt tillbaka som år 2007 var 26,2% av alla läkare i Sverige födda utomlands. För tandläkare gäller siffran 24,5% . 45,5% av de invandrade tandläkarna är födda utanför Europa, vilket motsvarar ungefär 11 % av samtliga tandläkare anställda i landsting och regioner. Dessa höga siffror tyder inte precis på att utländska akademiker med relevant utbildning har svårt att få jobb i Sverige.

Det sammanfattande svaret på din fråga blir: ja, det är desinformation. Sedan, den verkliga frågan: varför gör dom på detta sättet, den kan jag inte besvara. När Gunnar och jag diskuterar desinformationens orsaker brukar han sammanfatta med att det är en masspsykos. Det är bara ett annat ord för obegripligt.

Karl-Olov Arnstberg

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.