Gruppmarkörer

En bloggläsare skriver att frasen ”allas lika värde” är en ideologisk markering för grupptillhörighet och solidaritet med makten. Den är inte till för att granskas eller tåla kritik.

Dumskalle eller inte så opponerar man sig inte mot en gruppmarkör. Denna gruppmarkör ingår i den svenska värdegemenskapen (fast svensk finns ju inte, i sig en paradox). Förskolelärare till generaler av olika slag använder tid och pengar för att indoktrinera oss. De vill få oss att bekänna oss lojala med den nuvarande ledningen.

Han menar att bland oss som kritiserar invandringspolitiken finns det en övertro på att media och politiker styrs av logiska och rationella beslut. Vi slutar aldrig att hoppas på att de ska ta rättelse och be om ursäkt för sina misstag.

Men det gör de ju nästan aldrig. Paradexemplet är när Sandvikens kommun i slutet av maj förra året beställde en rapport om invandringens lönsamhet. Revisionsbyrån PwC satte fingret i vädret och kom fram till att kommunen varje år gjorde en halv miljard i vinst på invandringen. DN slog upp denna ”nyhet” okritiskt och stort, som de har för vana att göra varje gång någonting tycks visa på att Sveriges extrema invandringspolitik är till gagn för landet. Det mest anmärkningsvärda är emellertid, att när flera kritiska granskare visade att lönsamheten ingenting annat var än lögn och förbannad dikt, så vägrade DN att införa en rättelse. Argumentet var att det ju inte var deras nyhet. Det var inte DN som hade beställt rapporten. De var inte precis i gott men stort sällskap. Mig veterligt gjorde inte en enda av gammelmedias journalister sig omaket att bringa klarhet i frågan.

Alla människor har lika värde och invandringen är lönsam – det är två gruppmarkörer som tycks vara omöjliga att ta död på. Vilka är de tio vanligaste gruppmarkörerna, de som tas för givna och hela tiden återkommer, hur välfärdsinkompatibla, felaktiga eller orimliga de än är? Nedan min lista, utan inbördes ordning. Om du inte bara tycker så här utan också högt och tydligt talar om det, när det finns anledning att ta ställning, så riskerar du varken att förlora dina vänner eller ditt jobb. Vem vet, kanske också makten klappar dig på axeln (minns då att en klapp på axeln bara är några decimeter från en spark i röven).

  1. Alla människor har lika värde.
  2. Den som kritiserar islam är islamofob.
  3. Invandringen är lönsam, antingen på sikt eller på något annat sätt men lönsam är den.
  4. Sverige ska ha en generös invandringspolitik.
  5. Accelererande kostnader och sjunkande kvalitet inom vård, skola och omsorg har inte med invandringen att göra.
  6. Det är inte volymerna som måste begränsas utan integrationen som måste lösas.
  7. Kritik mot invandringspolitiken är rasism.
  8. Den mycket höga kriminaliteten i vissa invandrargrupper har sociostrukturella förklaringar.
  9. När unga män i utsatta områden tuttar eld på bilar så har de av svenskarna tvingats till utanförskap.
  10. Alla invandrare vill försörja sig själva. När de inte gör det så beror det på svenskarnas diskriminering.

Karl-Olov Arnstberg

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.