Dialog med makten

Jag har flera gångar tagit upp Håkan Karlbergs envisa försök att övertyga i synnerhet moderaterna om att de måste ändra sin invandringspolitik. Han formulerar sig alltid informativt och respektfullt, men det går inte att ta miste på att han är förtvivlad. Vid ett tillfälle gjorde han ett massutskick till 1600 moderata kommunpolitiker i 129 kommuner. Några exempel på de fåtaliga svar han fick ges nedan.

Anette Åkesson:
Själv är jag positiv till invandring men det bygger på det faktum att jag förutsätter att människor kommer till oss för att arbeta och bidra till det svenska samhället. Inte minst Svenskt Näringsliv visar på att vi faktiskt är beroende av människor som flyttat till Sverige.
Det betyder att vi redan nu behöver invandring – gärna i arbetsför ålder – för att se till att klara den demografiska utmaningen vi står inför.

Senare stöter Håkan Karlberg ihop med Anette Åkesson på torget i Båstad. De kommer i samspråk och han rapporterar:

Jag förstod snabbt att hon saknade elementära kunskaper om invandring. Hon trodde liksom Ådahl, C, i SvD häromdagen att invandrarna är i arbete efter tre år. Hon ansåg att invandringen är lönsam och visste inget om vad som döljer sig bakom ”dom flyr för sina liv”. Det är skrämmande att en person som är med om att fatta beslut om vår framtid helt saknar förutsättningar för detta.

Så här avslutade den moderate skaraborgspolitikern Magnus Hammar Borsch sitt svar till Håkan Karlberg efter att ha kallat hans upprop för lögnaktig propaganda:

Så ta din förvrängda verklighetsuppfattning, ditt i opinionsundersökningarnas glans triumferande högmod och – vänligen – hör aldrig av dig till mig igen. Välkammade nationalister med unkna värderingar sprungna ur tvivelaktiga rörelser har inget hos mig att hämta.

Om det är så här Magnus Hammar Borsch uttrycker sig när han är vänlig, hur blir det då när han vill vara ovänlig? Ytterligare ett smakprov, denna gång från Kenneth Simonsson, moderat kommunpolitiker i Borensberg:

Jag tycker faktiskt du är helt fel ute när du är rädd för kostnaderna. Ett land behöver en växande befolkning. Att få den ökningen med till stor del vuxen befolkning med utbildning gör att de snabbare kommer in i samhällets försörjning än nyfödda. Nyfödda tar det ca 30 år i snitt att ha jobb och bidra till samhället. Innan dess har de kostat många miljoner. Vi bidrar ju med pengar för att hålla uppe födelsetalen.

Det värsta som kan hända ett land är att befolkningen krymper, men ju snabbare den växer ökar priser på bostäder och företags vinster och möjligheterna till bättre jobb för de som redan är etablerade i samhället. Detta bidrar dubbelt till ökad köpkraft och ökad BNP.
Sedan kan man ju diskutera takten på immigrationen, men det är ju svårt när krigen styr mycket. /…/ Jag ser invandringen som en ren investering. Sverige skulle nog vara effektivare med en befolkning på 50 miljoner än 10.

Den moderate Linköpingspolitikern Paul Lindvall skriver:

Behöver vi fortsatt invandring? Svar: Ja. Har det skett någon form av ”mörkläggning”? Svar: Nej. Det blir ju närmast ”tramsigt” när du påstår att det inte förekommit någon debatt och diskussion kring invandring och integration. 

De har därefter en kort mailväxling som slutar med att Paul Lindvall skriver att han gärna avstår från gruppmejl från Håkan Karlberg framöver.

Med den moderate kommunordföranden Krister Berg blir mailväxlingen vassare. När denne inte är benägen att förstå någonting av vad invandringspolitiken gör med Sverige och avslutar med mailtexten ”Är detta ett spex från Konstfack eller?” brister tålamodet hos Håkan Karlberg och han skriver till svar:

Jag har länge misstänkt att man måste vara både feg och korkad för att platsa som politiker. Ditt svar motsäger inte detta. Du är politiskt verksam som ordförande i Strängnäs Moderata partiförening inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, m.m. Det man kunde vänta sig av en person med din politiska bakgrund är att du antingen förklarade för mig varför Sveriges invandringspolitik är bra för landet eller också inte svarat alls. Ditt svar är nog svårt att slå när det gäller tarvlighet!

Katja Larsson, moderat och förtroendevald i Hylte kommun svarade ”Undanber mig vänligt men bestämt sådan här propaganda”.

I ett annat sammanhang fick Håkan Karlberg nedanstående svar från Michael Wernstedt som är VD för Raoul Wallenberg Academy. Han tillhör dem som okritiskt tagit till sig OECD-rapporten om invandringens lönsamhet. Eftersom denna lämnar Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens kostnader utanför, är den direkt osann. I beräkningarna av invandringens kostnader kan givetvis inte kostnaderna för flyktingmottagningen uteslutas. Jag ska ändå referera svaret, eftersom det är intressant i sitt stereotypa försvar för invandringspolitiken. Det är så här man måste formulera sig om man vill sitta kvar vid köttgrytorna:

Jag har en grundsyn om öppenhet och av alla människors lika värde. Sverige är ett rikt land och för mig är det självklart att vi ska hjälpa till när vi nu ser de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget.
 Men man behöver inte bara stirra sig blind på de rent humanitära skälen. Både organisationer och samhällen blir mer dynamiska och livskraftiga av mångfald. Ett exempel på det är USA som har fördubblat sin befolkning sedan Vietnamkriget tack vare framförallt generös invandring. Under samma period har Sveriges befolkning ökat från 7 till 9 miljoner.
Vad gäller ekonomin så visar en rapport från OECD att invandring i OECD i snitt ger en ekonomisk vinst på € 3 000 om året per invandrarhushåll.
 Sanningen är att Sveriges befolkning skulle minska om det inte vore för invandringen och det skulle i så fall bidra till att det blev ohanterligt att behålla vår välfärd med en åldrande befolkning.

Låt oss gå igenom vad Wernstedt faktiskt säger, något han kanske/kanske inte tror på men alldeles oavsett, något som han måste säga för att kunna ha det välbetalda prestigejobb som han har.

1. Jag har en grundsyn om öppenhet.
Kommentar: Detta är en form av självberöm. Innehållsligt betyder det naturligtvis ingenting, men det han vill ha sagt är att han tycker det är helt ok med invandring. Eftersom Wernstedt levererar ett standardiserat svar misstänker jag att det är mera rättvisande att se honom som trångsynt än som öppen.

2. Alla människors lika värde.
Kommentar: Ingen människa som har tänkt igenom vad detta betyder kan rimligen ställa upp på att det är sant, eller ens ett bra förhållningssätt till andra människor. Med andra ord inte bara tom utan också lögnaktig retorik.

3. Sverige är ett rikt land
Kommentar: Rikt för alltid? Betyder det att vi kan fortsätta att importera bidragstagare och ändå förbli rika? Hur relaterar rikedomen till invandring? Blir vi fattigare eller rikare när vi optimerar importen av lågutbildade muslimer från dysfunktionella stater? Under rubriken ”Det går inte bra för Sverige” skriver Tino Sanandaji:

Sju år med negativ BNP-tillväxt saknar motstycke i svensk efterkrigstid. Det finns på samma sätt ingen åttaårsperiod med lägre BNP-tillväxt än åren 2006-2014. Det är ett fascinerande tecken i samtiden att Reinfeldt och Borg tilläts utmåla den sämsta perioden i mannaminne som någon sorts gyllene tillväxtepok. Att kolla upp detta är trots allt inte mer invecklat än att klicka på en tabell på SCBs hemsida och se hur BNP i fasta inflationsjusterade priser utvecklas.

4. Hjälpa till när flyktingströmmarna är så stora.
Kommentar: Människor flyr inte till Sverige. De flyr först från länder där de anser att det inte längre går att leva. Därefter väljer de Sverige som en av flera möjliga destinationer. I arabvärlden är åtta länder i krig med varandra, i åtta länder pågår ett inbördeskrig och åtta länder är diktaturer. Vilket är Sveriges ansvar? Vi är inte ett muslimskt land och heller inget grannland. Hur lyder de argument som kan övertyga svenska skattebetalare om att invandrare från dessa länder är en klok politik? Som en av Merit Wagers miggor frågar med samma enkla klarhet som barnet som säger att kejsaren är naken:

Varför är svenska politiker så angelägna om att skänka bort skattebetalarnas pengar till utlänningar som inte har rätt till dem? Staten ansvarar i första hand för sina medborgare, i andra hand för utlänningar med uppehållstillstånd.

5. Både organisationer och samhällen blir mer dynamiska och livskraftiga av mångfald.
Kommentar: Detta kan vara (men är inte alltid) sant för organisationer. För samhällen är det osant, när mångfalden består av människor med olika kulturer och religioner. Den så kallade mångfalden är liktydigt med skillnader. Folk av olika slag segregerar sig och hamnar ofta också i motsättning till varandra. Hur många afghanska islamister har Michael Wernstedts värvat till sociala nätverk för att göra det mer dynamiskt och livskraftigt? Om svaret är att där inte finns några, vem tror att han aktivt tänker arbeta för en ”komplettering”?

6. Ohanterligt att behålla vår välfärd med en åldrande befolkning.
Kommentar: Vad betyder ohanterligt? En åldrande befolkning är problematiskt men inte i sig ett hot mot välfärden. Se exempelvis på Japan som upprätthåller sin välfärd trots en skev åldersfördelning och en näst intill försumbar invandring. En ung befolkning garanterar inte välfärden. Det enda vi med säkerhet vet är att om vi importerar människor som inte har något att erbjuda den svenska arbetsmarknaden utan måste försörjas via bidrag så kan vi säga farväl till den välfärd som alla politiker säger sig vilja värna.

I mitt minne finns någon liten historia om en politiker som råkade lämna kvar sitt föreläsningskoncept i talarstolen. I kanten på ett ställe hade han skrivit ”Argumenteringen svag, höj rösten och se arg ut”. Såvitt jag kan se relaterar svenska moderatpolitiker till sina medborgare på något av följande sätt (jag har inga illusioner om att det ser annorlunda ut för andra politiker):

1. Tystnad (att inte svara på frågor eller tilltal, överlägset vanligast).
2. Arroganta och oförskämda avvisanden
3. Svar som visar på en skrämmande okunnighet
4. Floskelsvar (antingen hyckleri eller enbart enfald)
5. Inlyssnande, eftertänksamma och respektfulla svar (nej, jag bara skojade)

Journalister kan räkna med ett helt annat bemötande. Jag misstänker starkt att svenska politiker resonerar som Churchill en gång gjorde när han myntade uttrycket: ”There is no such thing as public opinion. There is only published opinion”. Det skulle glädja mig om väljarna i nästa val visar att Churchill hade fel. För politiker bör, precis som för andra yrken, gälla att de som visar sig inte klara av jobbet sparkas av sina uppdragsgivare, dvs. väljarna. Det är nog det enda sättet att skapa och upprätthålla yrkeskompetensen inom den politiska klassen. Sedan får vi väl kolla hur de har det med värdegrunden, om de fortsätter att relatera till medborgarna på ett föraktfullt sätt.

Karl-Olov Arnstberg

pdficon_large Utskriftsvänlig version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.