Massinvandring, några noteringar för och emot

bild

 1. Vilka är för Sveriges ledande roll i Europa, som mottagarland för massinvandringen?

Svar:

 1. Samtliga riksdagspartier utom ett, Sverigedemokraterna, som är svårt mobbade i den offentliga debatten. Varför? Därför att de vill att massinvandringen ska begränsas till en europeisk normalnivå samt att flyktingar hellre bör hjälpas på plats än importeras till Sverige. Att Sverigedemokraterna är på väg att bli Sveriges största riksdagsparti ändrar inte övriga riksdagspartiers politik, förutom att de genomför åtgärder som sätter demokratin ur spel, främst den så kallade Decemberöverenskommelsen.
 2. Samtliga ledande politiker, utom Sverigedemokraternas politiker (och väljare).
 3. Samtliga universitet och relevanta universitetsinstitutioner.
 4. Samtliga fonder och andra forskningsfinansiärer.
 5. Alla fackliga organisationer.
 6. Alla arbetsgivarorganisationer.
 7. Samtliga större medier: tidningar, tidskrifter, radio, teve.
 8. Med ytterst få undantag, samtliga kända opinionsbildare.

2. Vilka är mot Sveriges ledande roll i Europa som mottagarland för massinvandringen?

Svar:

 1. De tidigare nämnda Sverigedemokraterna.
 2. Färre än fem kända och på grund av detta mobbade opinionsbildare, exempelvis Marcus Birro och Herman Lindqvist. Ingen av dem vill stå på barrikaderna och Marcus Birro har förlorat sin plats i offentligheten. Det finns några till som vid enstaka tillfällen ”läckt” sina åsikter, men tystnat när de fått känna på motpartens makt och repressalier (att det alls finns repressalier, förnekas i den offentliga debatten).
 3. Nättidningar som Avpixlat och Fria tider (förbjudna att referera till för Main Stream Media).
 4. En spridd skara av dissidenter, många pensionerade och flera anonyma, som främst för fram sina åsikter på nätet. Eftersom de inte bara är upprörda utan också frustrerade av den offentliga debatten (läs icke-debatten, eftersom alla som finns på den offentliga scenen har samma åsikt) buntas de ihop som rasister och näthatare. Det har blivit en juridisk fråga hur de ska kunna tystas. De anses utgöra samhällets ”mörka krafter” och det gäller att få stopp på deras etablissemangskritik, om yttrandefriheten ska kunna upprätthållas (sic!).

3. Vilka är massinvandringens fördelar?

Svar:

 1. Flera maträtter och brödsorter.
 2. Ett bredare underhållningsspektrum, i synnerhet när det gäller musik.
 3. Ett fackligt svagt låglöneproletariat (positivt endast för arbetsgivare).
 4. Ett mer internationellt Sverige (lite oklart vad det är som är bra med det, men vänstern verkar av tradition för ökad internationalism) .
 5. Förser vänsterpolitiker med fler väljare.
 6. Många migranter behöver ”de godas” hjälp och omvårdnad (gör på det sättet det känslomässigt meningsfullt att bejaka massinvandring).
 7. Ger ett antal migranter ett bättre liv.
 8. Ger Sverige en demografisk föryngring. (Dock oklart om detta är en fördel när den vägs mot nackdelarna. Att gängbildningen fullkomligt exploderat är till exempel ingen positiv konsekvens av föryngringen).

4. Vilka är massinvandringens nackdelar?

Svar:

 1. Kostnader som på sikt slår undan benen för välfärdssamhället (men inte för högskattesamhället).
 2. Ökad kriminalitet: organiserad brottslighet, våldsbrottslighet, våldtäkter.
 3. Ökad segregation i form av utanförskapssamhällen och ”no-go”-zoner.
 4. Spänningar och konflikter, inte minst mellan olika grupper av invandrare. Resulterat i lagstiftning som ”hets mot folkgrupp”, en lagstiftning som gör undantag för den svenska majoritetsgruppen.
 5. Religiösa konflikter.
 6. Risk för terrorattentat.
 7. Försämrade skolresultat
 8. Ökade sociala kostnader.
 9. Svårare bostadsbrist.
 10. Eroderar den sociala tilliten mellan medborgarna.
 11. Ökat antal fattigpensionärer.
 12. Intresse- och fokusförskjutningar från svenskar till ”flyktingar” (samlingsbegrepp för människor som av många olika orsaker väljer en framtid i Sverige framför andra länder). Det är exempelvis politiskt och känslomässigt mer belönande att värna om ensamkommande ungdomars välbefinnande och trygghet än om svenska pensionärers.

Fråga: Varför vinner massinvandringens förespråkare?

Svar:
I vårt sekulariserade samhälle är det svårt att hitta verksamhetsfält där viljan att vara god kan realiseras. Massinvandringen är ett sådant område. Förutom alla de medborgare som på ett eller annat sätt är anställda i omvårdnadsindustrin och på så sätt har ekonomiskt intresse av massinvandringen, ger den som inget annat område medborgarna möjligheten att för sig själva och varandra demonstrera att de är goda människor och medborgare. Opinionsbildare älskar globaliseringen och en framtid utan nationsgränser. Det är också en framtid utan demokrati.

Fråga: Varför förlorar massinvandringens förespråkare?

Svar:
Enkelt uttryckt så hinner verkligheten i kapp ideologin. Massinvandring och mångkultur leder inte till en mera rättvis och harmonisk värld utan till en fattigare och farligare värld, en värld med större skillnader mellan vinnare och förlorare, en värld med fler konflikter. Allt fler medborgare blir på det klara med att politiker och journalister lurar dem.

Utan omskrivningar: Mångkultur är ingen fungerande ideologi och med massinvandringen blir Sverige ett annat land, ett sämre land. Förespråkarna har blivit väldigt högljudda och utnyttjar varje tillfälle för att föra fram sin propaganda. Eftersom deras budskap motsägs av en kontinuerligt försämrad verklighet, leder detta till att allt fler efterhand inser att de blivit bedragna av sina politiker och ledare. De väljer att rösta på Sverigedemokraterna inte för att de själva har blivit mer rasistiska och främlingsfientliga utan för att mångkulturen och massinvandringen har förödande konsekvenser.

Frågan är om inte det här är överspelat: I Sverige har vi haft möjligheten att under flera hundra år utveckla ett etniskt enhetligt land där medborgarna har tillit och förtroende för varandra. Ett land med en fungerande demokrati, ett bra socialt skyddsnät och ett avancerat välstånd. Detta kan migranter få ta del av, men bara om de inte kommer i alltför stora skaror, utan har möjlighet att assimileras. Det förutsätter att de är beredda att anamma svenska värderingar och västerländsk livsstil. Kommer de i sådan mängd att de kan bilda egna samhällen och dyrkar en religion (läs islam) som mer eller mindre förbjuder dem att assimileras, så förstörs det Sverige som inte bara är attraktivt för oss, utan också för nykomlingarna.

Se vad som händer och se den ojämna fördelningen mellan förespråkare för massinvandringen och dess motståndare. Sverige behöver inte bara ett folk som protesterar. Dit är Sverige på väg, men det är långt kvar tills nästa val. Sverige behöver kulturpersoner och intellektuella, opinionsbildare och politiker som slutar flyta medströms, slutar bejaka hyckleriet och lögnerna. Sverige behöver en motståndsrörelse.

Karl-Olov Arnstberg

pdficon_large Utskriftsvänlig version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.