Gränserna fortsatt öppna – 37 000 asylsökande i november

I morse ringde jag Migrationsverket för att få klarhet rörande de senaste siffrorna, med avseende på asylansökningar. Det visar sig att Sverige på tre månader har tagit emot drygt 100 000 asylsökande, vilket är 20 000 fler än under hela förra året. Ansökningarna per månad är nu åtta gånger så många som i januari i år.

Således är Sveriges gränser fortfarande öppna. Veckan 23 – 29 november kom drygt 6 100 asylsökande. Det är visserligen en minskning med 2 400, jämfört med föregående vecka, men fortfarande är det relevant att kalla det för en invasion. Under förra veckan tog Finland emot 770 asylanter och Norge 968. Danmark har inte redovisat än men veckan innan dess var det cirka 600. Skulle den nuvarande svenska takten hålla i sig innebär det närmare 320 000 asylansökningar under ett år. Då är inte en påföljande anhöriginvandring medräknad. Detta kan jämföras med det historiskt exceptionellt stora mottagandet på 81 000 asylsökande under 2014, resultatet av att regeringen Reinfeldt öppnade portarna. Det nuläge, som mest rättvisande kan beskrivas som en invasion, är på väg att bli ett permanent tillstånd.

Att gränserna, trots politikernas hårdare retorik, i praktiken inte stängs, visas bland annat med skrämmande tydlighet i detta klipp från Affes statistikblogg.

Under de tre veckor som passerade efter att migrationsministern sade att landet var fullt till några dagar efter att regeringen deklarerade sin restriktiva linje, hann drygt 27 000 personer söka asyl i Sverige. Och på den vägen är det fortfarande.

Så här har regeringen formulerat de nya reglerna:

  • Sveriges utlänningslag anpassas till EU:s minimikrav senast i april. Lagändringarna ska gälla i tre år.
  • Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla för alla flyktingar utom kvotflyktingar. Barnfamiljer och barn som fram till idag registrerat en asylansökan undantas dock.
  • Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla i tre år för flyktingar och ett år för alternativt skyddsbehövande.
  • De med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara kunna återförenas med kärnfamiljen. För makar krävs att båda är minst 21 år för rätt till återförening. Alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska inte ha rätt till familjeåterförening.
  • Försörjningskrav ska gälla alla som inte ansöker om familjeåterförening inom tre månader efter att flyktingstatus beviljats.
  • Uppehållstillstånd ska inte längre beviljas för övriga skyddsbehövande.
  • Regler om uppehållstillstånd för synnerligen/särskilt ömmande omständigheter görs om.
  • I stället får uppehållstillstånd bara beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade fall. Medicinsk ålderbestämning återinförs.
  • Id-kontroller införs även på bussar och tåg på väg till Sverige

Dagarna efter regeringens asylbeslut var det märkligt tunnsått med information i de största tidningarna. Medierna låg förhållandevis lågt och tycktes hämta andan. Såväl nyhetsförmedling som kommentarer speglade en slags valhänthet, när det aviserades ett slut på Den Humanitära Stormakten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) begärde in notan, som visade på ett välfärdssamhälle där vitala funktioner höll på att kollapsa. Detta var en ny verklighet för den politiskt korrekta pressen och public service och deras tystnad var talande.

Vad betyder då den nya skärpningen? Skickar Stefan Löfvéns bittra beklaganden, Åsa Romsons tårar och Morgan Johanssons äppelkindade nedstämdhet ut avgörande signaler i världen om att nu är Sverige fullt?

Kanske, kanske inte. Jag är skeptisk till om det kommer att bli någon radikal förändring. Hittills har vi inte sett några tydliga statistiska belägg för det. Det är sagt att den nya asylordningen ska gälla senast från och med första april nästa år. Det betyder att med det nuvarande inflödet hinner ytterligare 100 000 asylsökande migranter komma till Sverige, innan begränsningen genomförs.

Regeringen skärper alltså reglerna för övriga skyddsbehövande. Detta är ett nationellt särtillägg som inget annat land har, en mjukare variant av formuleringen alternativt skyddsbehövande, den för övriga EU gemensamma formuleringen. I ett mejl från Migrationsverket meddelas att mellan januari och augusti 2014 hade endast 72 av 14 188 som beviljats PUT (permanent uppehållstillstånd) fått det på grund av att de är skyddsbehövande i denna kategori! Så den begränsningen kommer inte att stoppa invasionen.

Därefter: de som kvalat in under synnerligen ömmande omständigheter (tidigare humanitära skäl) ska också i princip få nobben, men dessa är till och med oktober i år endast 1 043 av de 26 883 asylanter som fått stanna. Alltså ytterligare ett slag i luften.

Vidare: Menar regeringen verkligen att alla som inte har giltiga pass ska avvisas? I så fall får ju åtminstone åtta av tio vända direkt. Att detta kommer att förverkligas tror jag först när jag ser det. Med ett avvecklat försvar och med en polis som inte kan fullgöra sina uppgifter i många områden i landet uppstår frågan om det alls går att skydda Sveriges gränser.

Gunnar Sandelin

Utskriftsvänlig version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.