Året som gick

eu

Tio reflektioner från bloggläsare:

  1. Feminism inom rättsväsendet

Inom rättsväsendet har det bildats familjevåldsrotlar och området är ett av de mest prioriterade. Att män slår kvinnor är oförsvarligt, men eftersom området har ockuperats av feministerna och deras läror blir utfallet många gånger huvudlöst. Huvudteorin är att våld mot kvinnor härrör från de maktförhållanden som råder mellan män och kvinnor i samhället. Då det gäller hedersvåld hävdar de mest militanta att begreppet inte existerar utan det är maktrelationen man/kvinna som är styrande. Att män och kvinnor kan bli osams, som folk rent allmänt, finns inte på kartan utan varje övergrepp av en man mot en kvinna sorteras in under feministernas världsbild. Så fort en kvinna anmäler en skada av sin make/sambo blir dessa teorier relevanta och det gäller att få dem bekräftade. De mest aktiva åklagarna lyser av glädje när de lyckas få en man fälld, trots att kvinnan tagit tillbaka sin anmälan, kanske för att hon anmält överilat, i berusat tillstånd eller att man några dagar senare försonats. Våldet kan ha varit i det närmaste försumbart men sådant spelar mindre roll.

  1. Hispanics

Huntington var ju nära nog profetisk i sina analyser. Hans diskussion av Ukraina som ett land vars västra delar präglas av den gamla tillhörigheten till Österrike-Ungern och de östra till Ryssland är ju ett aktuellt exempel. Hans sista verk, “Who are we”, mycket mindre känt än ”The clash of civilizations”, är också mycket läsvärt. Det diskuterar vad invandringen av hispanics till USA kommer att innebära för den nationella identiteten och kulturen. Han konstaterar, vilket svenska politiker aldrig skulle förstå, att anledningen till att USA ser ut som det gör, och Mexiko som det gör, inte beror på geografiska förhållanden (klimat) utan helt kan hänföras till vilka det var som ursprungligen koloniserade de båda länderna (engelska kväkare respektive spanjorer).

  1. Infiltration

Med utnämningen av Dan Eliasson till polischef har nu även Polismyndigheten infiltrerats av invandringsanhängare. I en artikel använder sig Eliasson av religiös retorik när han vill uppmuntra invandringen: ”Sverige har välsignats av stor invandring”. Det behöver inte tilläggas att när brottsligheten berörs, nämns ingenting om invandrares andel. Jag kan inte tolka detta som annat än som en politisk signal att polisen skall se genom fingrarna.

  1. Det magiska ordet

Lagen om alla människors rätt att söka asyl i Sverige blev på något konstigt sätt Sveriges viktigaste lag. Med hjälp av denna lag kan en islamistisk armé utan problem tåga in i Sverige, den ena soldaten efter den andra. När de kommer till gränsen uttalar de det magiska ordet ”asyl”, då bockar polismakten på huvudet och säger ”välkommen.”

  1. Välkommen!

Den senaste IPSO-undersökningen redovisar att 56 procent av befolkningen utan ersättning vill ta emot flyktingar i sina hem. 25 procent av dessa kunde dock inte av praktiska skäl medan 31 procent tydligen kunde ställa upp omgående. Naturligtvis kan ingen vettig person ta dessa svar på allvar, att i Sverige anno 2015 runt en tredjedel av befolkningen skulle vara beredda att utan ersättning ta emot helt främmande människor och låta dessa bo i sina hem. Dessutom personer från en helt främmande kultur. Det skulle vara intressant att höra om samma individer är beredda att ha sina gamla föräldrar boende hos sig fram till deras frånfällen. Naturligtvis inte! Undersökningen borde leda till att Migrationsverket lastar bussar fulla med flyktingar och släpper av dem i vart tredje hushåll, och på så sätt ganska snart löser alla problem med överfyllda flyktingboenden. Dessutom blir det inga kostnader för det svenska samhället.

Svaren visar på den fantasivärld som råder i samhället och inte finns förankrad i någon verklighet. Jag läste en gång om en studie där olika individer fick se två tavlor, varav den ena mycket vacker och visade en soluppgång och den andra en träpinne. Frågan löd vilken av dessa man föredrog? Individer ur medel- och överklass hade en benägenhet att föredra “pinnen”. Genom sitt ställningstagande ville de förmodligen visa på en högre intellektuell nivå och att de var mer sofistikerade.

  1. Begreppen hegemoni och diskurs

Hegemoni innebär att det finns ett antal basaxiom, som styr offentligheten. Exempel: Rasism är dåligt, allas lika värde är bra, feminism är angeläget, mångkultur är bättre än etnisk homogenitet etc. Dessa påståenden utgör basen för diskursen och får inte ifrågasättas eller diskuteras. Diskursen är basaxiomen satta i arbete, själva praktiken.

Det etablerade Sverige har en diskurs som kräver att alla säger samma sak om exempelvis mångkultur, vilket förklarar varför det offentliga samtalet ser ut som det gör. Denna diskurs är just nu under attack. Det är liktydigt med att mångas positioner står på spel. Emellertid, för att en ny diskurs ska ha framgång, måste basaxiomen bytas ut. Exempelvis kan man inte ha som huvudpoäng att det inte bara är invandrare utan också etniska svenskar som diskrimineras, och att det därför är lika synd om dem som om invandrare. Då har man accepterat basaxiomet om diskriminering. Inte heller bör man bry sig om anklagelser för rasism, fascism och fel värdegrund, därför att basaxiomen har inte med sanning utan med hegemoni att göra. Exempelvis kan den obegripliga och odefinierade tesen om allas lika värde bara tolkas av översteprästerna inom det härskande etablissemanget. Att någon anklagas för att inte ställa upp på tesen om allas lika värde betyder inte att den personen har moraliska defekter utan att han eller hon inte bejakar den rådande diskursen och hegemonin. När de gamla axiomen byts ut, så är det inte detsamma som att de motsägs. De nya är bara nya. Förslag på nya basaxiom kan vara att biologiska skillnader mellan könen bör respekteras, att svenska intressen har företräde och att det är i den offentliga debatten som åsikterna ska brytas.

  1. Mindre värda?

Det jag tänkte skriva om var det knasiga med att påståendet om allas lika värde används för att skilja mellan människor som är mer respektive mindre värda. Enligt dagens svenska värdegrund är den mera värd, som är övertygad om att alla människor är lika mycket värda, än den som tvivlar på dogmen.

  1. Räddad hund

En kvinna var på systembolaget och band sin hund utanför. När hon kommer ut står en rom med vovven utan koppel och säger att han räddat den från att bli stulen och kräver 100 kronor. Hon betalar. Hennes man blir arg och säger senare att det är för djävligt det här. När han går ut med hunden vid Zinkensdamm måste han ta upp hundskiten, men romerna får låta sin ligga kvar!

  1. Angiveri

I förorten ser många ögon vad som händer, men när poliser söker vittnen har ingen sett ett skit. Här ligger lojaliteten hos gruppen och att tjalla eller gå emot den lojaliteten kan kosta knäskålarna och även livet. Man gör ett val vad som är bäst för en själv. Vi brukar säga att vi lever i ett rättssamhälle. Men hela systemet är uppbyggt på angiveri. Den som anmäler först brukar få polisens sympatier och utredningen följer hans utsaga trots att han kanske själv utdelade första slaget.

  1. Overkligt

All denna desinformation, felaktiga påståenden och även direkta lögner från journalister. Det är svårt att förstå denna agendajournalistik som vägrar ta in fakta, vilket även gäller en del forskare, för att inte nämna politikerna. Jag trodde för min egen del att jag aldrig skulle känna sådant förakt och misstro mot media eller den politiska eliten. Ibland tänker jag att jag blir galen. Hur är detta möjligt och varför är det inte fler som ser? Är det mig det är fel på? I förlängningen skapar förljugenheten en djup splittring i samhället. Att inte kunna ta upp och diskutera samhällsproblem utan att riskera bli uthängd som rasist, fascist och nazist skapar en känsla av overklighet. Händer detta verkligen? Hur har detta blivit möjligt?

Redigerat och sammanställt av Karl-Olov Arnstberg

pdficon_large Utskriftsvänlig version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.