Vi som är alldeles normala

En bloggläsare skickar mig en länk till en youtubeinspelning med Tjeckiens president, 71-årige Miloš Zeman.


Om Zeman vet jag inte mycket, utöver att han är socialdemokrat och att han var politiker också under den kommunistiska eran, men något år efter ryssarnas invasion i Prag blev utkastad ur partiet. Jag vet också att han, i likhet med många andra politiker från Central- och Östeuropa, gör sitt bästa för att hindra att landet sänks av massinvandringen.
Inspelningen är från den 12 februari i år och består av tio minuter klippta ur ett längre tal inför en publik på kanske ett par hundra personer. Zeman sitter på ett podium. Till vänster om honom sitter den slovakiske premiärministern Robert Fico. De tre andra kostymklädda männen vet jag inte vilka de är. Språket är tjeckiska men det finns en engelsk textremsa. Zeman talar ganska långsamt och knarrigt. Ibland sveper kameran ut över publiken och man kan se att de gillar det han säger. Ibland får han en applåd.

Jag skulle också applådera honom, om jag förstod tjeckiska och satt där. Det han säger är alldeles normalt och vettigt för en politisk ledare och i stort sett håller jag med honom, eftersom min självbild är, att jag också är alldeles normal och vettig. Det är väl bara när han nämner Sverige, som det blir lite för enkelt. Han tror att vi klarat oss från det nationella självmordet och det tror inte jag. Men det hindrar inte att här talar en förståndig och erfaren europeisk ledare. Jag bestämmer mig för att återge talet på svenska. Det här är vad han sa:

Nu har vi en punkt kvar och det är migrationen. Vänner, vi har tillåtit högerflygeln, tidvis den extrema högerflygeln, att stjäla en fråga som historiskt tillhör socialdemokratin. Det är den här frågan: skyddet av nationella intressen och försvaret för europeiska värden. Vi möter människor som har glömt sitt förflutna. Som Santayana (spansk filosof) sa: De som inte minns sitt förflutna är dömda att upprepa det.

Socialister har alltid varit internationalister, i den meningen att de har välkomnat invandrare från kulturellt likartade regioner, invandrare som klarade att assimilerats. I den tjeckiska republiken finns det exempelvis ett vietnamesiskt minoritetssamhälle som på ett lysande sätt klarat att assimileras. Deras barn studerar vid universiteten och de talar perfekt tjeckiska. Dessa vietnameser är – och nu gör jag mig skyldig till en förolämpning mot mitt eget folk – mer företagsamma än tjeckiska medborgare i genomsnitt. Varför inte erkänna det, när det är sanningen? Omkring 110.000 ukrainare bor här. De arbetar hårt. De har tagit sig över språkbarriären. De har lyckats bra med att integreras i storsamhället. Slovakerna nämner jag inte särskilt, eftersom jag betraktar dem som vårt folk. (Applåder)

Vi är således inte främlingsfientliga. Fem procent av befolkningen är utlänningar som integrerats i vårt samhälle. Men när det kommer till begreppet invandring så glömmer vi ett adjektiv, den islamiska invandringen. Politisk korrekthet, mina vänner, är synonymt med att ljuga. Om du vill veta den osminkade sanningen så är muslimska invandrare inte möjliga att integrera och de går inte att assimilera in i den europeiska kulturen. Låt mig ge ett enda exempel: Socialdemokratin har under hela sin historia kämpat för kvinnors rätt, inbegripet kvinnors rätt att rösta. Islamsk invandring är detsamma som en kultur som – enligt koranens fjärde sura – ger mannen rätt att slå sin hustru. Kanske en del män inte provoceras av detta, men jag hoppas det inte gäller för majoriteten. Islamsk civilisation anser att kvinnorna bör nekas tillträde till utbildning och offentliga ämbeten. Islamsk civilisation menar att kvinnors vittnesmål i domstol bara är värda hälften mot männens. På det här sättet kan jag ge exempel på exempel.

Det enda sättet att lösa invandringsfrågan på är deportation av de ekonomiska migranterna och de som förespråkar religiöst våld och religiöst hat. Sammanfattningsvis, de som förbereder terrorism. Den svenske statsministern har, efter att en tjugoårig muslimsk asylsökande mördat en tjugoårig socialarbetare, bestämt att 80.000 migranter ska deporteras. Och då vill jag påminna om att Sverige tidigare hade en så liberal invandringspolitik, att den förde nationen mot ett självmord. Tack och lov har detta självmord i sista stund undvikits.

Den europeiska unionen, som jag stöder, har totalt misslyckats med att lösa invandringsfrågan. De var inte förberedda och när migrationsvågen kom så slösade de tid med ett ändlöst pladder, som de kallade för diskussioner. Det påstods att vi skulle välkomna migranterna eftersom vi har brist på arbetskraft. Det verkade inte som de hade läst på och förstått att den europeiska arbetslösheten ligger på 11 procent. Men naturligtvis så kan en eritreansk dataforskare höja kvaliteten på den europeiska arbetskraften (ironiskt). Så detta argument håller inte.

Låt oss inte ljuga för oss själva och påstå att det inte finns jihadister bland migranterna. Sådana kan skapa sovande celler som förbereder terrorhandlingar av det slag som vi nyligen sett i Paris. Min sista kommentar om migration är – och här vill jag upprepa vad Robert Fico sa: Om den europeiska unionen inte klarar att försvara sina yttre gränser, vilket är den första och mest grundläggande skyldigheten för varje stat, då har den ingen rätt att skapa meningslösa omflyttningar och fördelningskvoter. Dessa inte bara inkräktar på medlemstaternas suveränitet utan att lösa problemet, de skapar också en ny kategori av kringflyttande människor, som söker sig till Tyskland för att stanna där, eftersom de sociala förmånerna är störst där.

Angela Merkel inviterade syrierna att komma till Tyskland. Det ledde till att alla migranter blev syrier. De har falska pass, ibland inte ens det. De som sett filmen ”Four Murders are Enough, Darling”(tjeckisk film från 1971) minns kanske frasen ”We are all Gogo” (ett citat som refererar till hur migranter kan luras). Så nu är alla syrier. Och nu har Tyskland, på grund av sina illa underrättade migrationspolitiker, självförvållade problem.

Det räcker inte med att vi stänger våra egna gränser. Det är nödvändigt men inte tillräckligt. Det är också nödvändigt att deportera alla de som kommit hit, inte som flyktingar från ett inbördeskrig, utan som ekonomiska migranter. De vill inte ens arbeta här utan vill försörja sig på sociala bidrag. I vårt land är den försörjningen reserverad för en annan befolkningskategori, nämligen de som ibland kallas för utslagna. Varför skulle vi förstora den kategorin?

Sammanfattningsvis, socialdemokrater ska försvara nationella intressen. Och de måste försvara inte bara sina egna historiska rötter utan också Europas. De måste inse att vår kultur är inkompatibel med en hatkultur gentemot otrogna; mot en kultur som byggts upp på att förtrycka de otrogna och förvandla dem till slavar. I detta har jag stöd av en av deras heliga skrifter. Minns att i Paris skrek inte mördarna ”Pris ske Jesus Kristus” utan ”Allahu Akhbar!”

Kära läsare, tycker ni också att det här var ett bra politiskt tal av en nationell ledarfigur? I så fall betyder det att ni nog bör ligga väldigt lågt i Sverige, därför att här tillhör de som tycker så här den onda sidan. Det som en socialdemokratisk president säger i Tjeckien kan nog inte ens en sverigedemokratisk ledare säga i Sverige. Håll därför käften eller, om ni inte riktigt klarar det, se till att sprida er hatpropaganda anonymt. Ett avslöjande kan leda till att ni blir skändade i Expressen. Eller i Aftonbladet. Eller av Sveriges Radio. Eller av Dagens Nyheter. Eller … ja …

En bloggläsare skriver till mig om hur svenska politiker fungerar, och inleder med att presentera sig själv:

Jag är en medelklassig, bilkörande, värdegrundslös, liberal, flygplansflygande, ofeministisk, sekulär, heterosexuell, orasifierad, klimatateistisk, köttätande, medelålders vit man och jag måste säga att mina karaktärsdrag faktiskt bereder mig en viss njutning, boende mitt på Södermalm och omgiven av fackeltågstörstande do-gooders som jag är. De skulle bara veta.

Med all denna skändlighet konstaterad så kan jag också i förbifarten notera att, trots alla dessa inte helt negligerbara tillkortakommanden, vill alla bo hos mig. Det gäller svarta, kvinnor och muslimer, alla vill de bo i det anständiga samhälle som domineras av mig och andra vita män. Visst är det märkligt! Särskilt muslimerna förvånar, att de som är så uppfyllda av viktiga regelverk, finner en tillvaro hos oss otrogna hundar och strukturella rasister uthärdlig, är för mig lite svårförståeligt. Men det finns kanske annat som drar?

Det är inte bara en kul motvindsbeskrivning utan jag är övertygad om att denne man, precis som jag, tycker att han själv är helt normal och har vettiga åsikter. Hans sarkastiska reflektion för tankarna till den franske författaren och filosofen Pascal Bruckner som berättar att efter avkoloniseringen av Nordafrika så ropade talkörer av algerier vid dåvarande presidenten Jaques Chiracs första statsbesök: ”Visum, visum!”. Bruckners träffande kommentar: ”Först slänger de ut oss, sedan vill de komma och leva hos oss.”

Bloggläsaren skulle nog också gilla Zemans tal. Så här skriver han nämligen om svenska politiker, som borde lyssna av folkdjupet och traska i avlyssnad riktning:

Utvecklingen har dock tyvärr snarare gått i motsatt riktning. Politikerklassen har näst intill isolerat sig i ett parallellt ideologiskt universum. Den tämligen enkla mekanism som medgett den möjligheten är partistödet. I och med partistödens tillkomst så behöver faktiskt partierna i praktiken inte fler medlemmar än de som går åt för att bemanna köttgrytorna. Själv brukar jag beskriva det som att partierna har fått karaktären av stiftelser. De äger sig själva och utser själva sina förmånstagare.

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.