Bloggläsare maj

maj
1. Miljötänk och massinvandring går inte ihop. Invandringen medför en hårdare exploatering av jordens naturresurser och att en väsentligt större mängd CO2 går åt, när invandrarna ska bo i Sverige. Ekologiskt hade det varit bättre att ge dem stöd i sina hemländer. Att Miljöpartiet prioriterar något annat framför miljön är uppenbart. Så vad är detta annat? Är det svaga grupper generellt? I så fall, varför inte slå ett slag för fattigpensionärer, ensamförsörjare och låginkomsttagare? Nej, istället handlar det om sexuella minoriteter, förvirrade könsidentiteter, kvinnor generellt och muslimer. Är detta endast en pubertal inställning eller är det en genomtänkt ideologi? Jag menar att det totala ointresse Miljöpartiet har för andra utsatta grupper samt det perfida intresse de visar för de nämnda grupperingarna pekar på att det handlar om ett synnerligen aktivt och ideologiskt val.

***

2. Jag vill framlägga hypotesen att kvinnor alltid följer, inte enskilda män som dig eller mig, men den dominerande klassen av män, de som formar officiella värderingar och samhällskulturen. I Sverige idag påstår sig nästan alla män i ledande ställning, liksom de som får upprepat utrymme i massmedia, att de är feminister. När Göran Persson i regeringsställning kallar sig feminist och hela den nuvarande regeringer gör detsamma, och alla stora massmedier hejar på sådana ”värdegrunder”, är det den sortens ledarskap/manlighet som kvinnorna följer, liksom de kollektivt sett beundrande följde Adolf Hitler på 30-talet och Stalin i Sovjetunionen. Om männen i Sverige som kollektiv blir Sverigevänliga och detta kollektiv styr både opinion och rike, skulle kvinnorna börja hysa samma ideal, och den postmarxistiska feminismen skulle marginaliseras. I och med det skulle Sverigevänliga mäns hopp om och tillit till kvinnornas förnuft återvända.

***

3. På ett sätt förstår jag Yasri Khans oförställda förvåning över uppståndelsen över att han inte vill skaka hand med kvinnor. Det står ju trots allt i Sveriges grundlag att landet är mångkulturellt – och detta måste väl innebära någonting.
Yasri Kahns föräldrar kommer från Patani, beläget i södra Thailand och norra Malaysia. I området råder politiska spänningar och då framför allt på Thailands sida av gränsen, där den politiska viljan att återuppväcka Patani (Patani Darussalam) är ganska militant. En fråga som inställer sig är varför Yasri Khans föräldrar, när de flydde från förföljelsen i Thailand, inte flydde söderut över gränsen till det i Malaysia ingående sultanatet Kelantan, som styrs av PAS, ett hyggligt konservativt parti. Dit är det max 15 mil – betydligt närmare än de nästan tusen milen till Sverige! Hade Yasri Khan hamnat i Kelantan hade han kunnat studera hur man gör när den omgivande kulturen inte överensstämmer med den egna. Kineserna i Kelantan (kanske 3 % av befolkningen) identifierar sig antingen som Cina Kampung (bykineser) eller Cina Bandar (stadskineser). De förra har en lång historia i Kelantan och tillämpar regeln ”Malay behaviour as frontstage and Chinese behaviour as backstage”

Alltså: en variant av att ta seden dit man kommer! Och det får även stadskineserna i sultanatets huvudstad Kota Bharu göra. Där infördes regeln att alla nyuppförda kommersiella byggnader skall ha islamska designelement. Detta följer kineserna exemplariskt – man vill ju inte fördröja byggnadstillståndet i onödan.

***

4. Masterstudenterna Adelina Eriksson och Hanna Thenór Årström skriver följande i KTH:s webbtidskrift Ny Teknik, under rubriken ”Räcker inte att polera ytan för ökad jämställdhet”.

I dagarna sökte drygt 400 000 personer till högskola och universitet i Sverige. Förra året var 62 procent av de sökande kvinnor, men könsfördelningen varierar stort beroende på utbildningens inriktning. På landets civilingenjörsutbildningar däremot var endast 31 procent av de sökande kvinnor hösten 2015. En siffra som inte ökat med mer än 6 procent sedan 1997 (enl. Universitets- och Högskolerådet). Detta tyder på en stagnation i arbetet med att bryta upp könsnormer och locka fler kvinnor till tekniska universitet. /…/ Som kvinnliga ingenjörsstudenter på KTH tycker vi att det är oförståeligt att det först i årskurs fyra tillhandahölls en föreläsning kring genus kopplat till teknik och design på vår utbildning. Under tre års tid hade ämnet överhuvudtaget inte nämnts eller diskuterats.

I vår kontakt med studenter och lärare på civilingenjörsprogrammen Maskinteknik samt Design och produktframtagning har vi insett att den här felaktiga uppfattningen av teknik är djupt rotad på KTH. Majoriteten av uppgifterna handlade om att utforma fordonsdelar som motorer, kolvar och bromsskivor. Alla dessa komponenter har en uppenbar koppling till funktion med utmärkande maskulina attribut. /…/

Vi tycker att universiteten inte bara ska examinera tekniskt skickliga ingenjörer, utan även ingenjörer som är medvetna om genusfrågor och jämställdhet samt om hur vi kan jobba för att eliminera problemen i dagens samhälle.

Kommentar från en kvinnlig masterstudent: Jag blir så otroligt provocerad av människor som håller på med sådant här. Det här är riktigt DRÅPLIG läsning, som visar vart vi är på väg; kunskap och individens intressen betyder ingenting, det är bara personens förmodade upplevelser på grund av könstillhörighet, ras osv som spelar roll, i mångfaldens namn. Detta har ingenting med teknik att göra. Tekniken är neutral. Dessa människor är så jävla hjärntvättade att de inte inser vilka absurda åsikter de kläcker ur sig, eller hur ideologiskt insyltade deras tankesätt också är, för den delen. Fullkomligt antiintellektuellt. Inte konstigt att hela skolan verkar braka ihop och att även undervisningen på universiteten är på gång att förstöras av sådana här nyttiga idioter.

***

5. För att få stadga i diskussionen är det väldigt viktigt att se människan ur ett utvecklingsperspektiv. Det manliga beskyddet, eller den manliga gruppens beskydd, är ju förklaringen till uppkomsten av dimorfism, det vill säga att alla primater har en större hane än hona. Det beror naturligtvis inte på att hanen äter upp honans mat, som man påstod i vetenskapens värld i SVT. Arbetsdelningen, det vill säga kvinnans fysiska beroende av mannen, ligger många tiotals miljoner år bakåt i tiden. Att värdera detta beskydd, även om det kom från en fiende, är nog en grundläggande kvinnlig överlevnadsinstinkt. Eller att ge sig till segraren i revirstriden, för att ta en annan regel i djurvärlden.

***

6. Det finns två biologiskt grundade orsaker till att det mest är kvinnor som inte tycker det är problematiskt med massinvandringen. Den ena är sexuell. Den andra är behovet av att vara behövd. Utsatta människor, exempelvis ensamkommande flyktingbarn behöver någon som skyddar dem. Detta kanske är motsvarigheten till den testosteronkick som mannen får av att åka till månen, göra expeditioner till sydpolen eller producera vetenskapliga och konstnärliga resultat. Kvinnan får en östrogenkick när hon ser en omvårdnadsutmaning. Hopblandningen av omvårdnad och sexualitet hos kvinnan ligger kanske lika nära som våld och sexualitet kan ligga nära hos män. Driften och utmaningen kommer före det tråkiga förnuftet. När hon sedan får tacksamhet, lojalitet och trohet från mannen, efter att ha räddat honom, är lyckan total. Östrogenkicken gör henne till en superkvinna.

***

7. I veckan uttalade sig vår kulturminister om skilda badtider för män och kvinnor. Hon uppgav att frågan är “problematisk”; ett begrepp som används av våra postmodernister när de inte får ihop sina ekvationer. För egen del kan jag inte annat än skratta. Kanske vet hon inte hur man i USA under 60-talet försvarade Jim Crow lagarna i framförallt sydstaterna, Alabama, Texas med flera. Skyltar med “Only White” satt i parker, bussar och barer. Är det möjligt att en “feministisk regering” byggd på “allas lika värde” och som undervisar sina anställda i jämställdhet, kan tillåta regler som gör att män och kvinnor ska segregeras i våra offentliga badhus och sedermera förmodligen även i andra offentliga rum? Dessutom försvaras eventuellt detta av en miljöpartistisk minister. Detta är ett utslag av postmodernism och handlar om den “intersektionalitet” som nu alla medborgare helst skall undervisas i. Jag ser med stor spänning fram emot hur den gordiska knuten skall lösas. Det handlar om den totala oförmågan och oviljan att i Sverige diskutera de frågor som borde hanteras först. Debatten handlar om att varje problem som skulle kunna ge rasister “vatten på sina kvarnar” till varje pris undviks, i hopp om att den “tystnadskultur” som blir konsekvensen skulle vara det bästa sättet att lösa problemen. För egen del tror jag snarare att motsatsen gäller.

Sammanställt och något redigerat av

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.