Bloggläsare början av juni

korv
I Kalmar län är var femte kvinna på BB asylsökande. Lägger man till de folkbokförda gravida kvinnorna som är utlandsfödda respektive ”av utländsk bakgrund” så kan inte slutsatsen bli en annan än att de svenska kvinnorna är i minoritet bland dem som föder barn. Den som går och inbillar sig att Sverige går att bevara som ett svenskt land är inte optimist, utan helt enkelt dum.

***

Offentliga personer får inte kritisera dogmer. Exempel:

  • Förut var det en helt legal åsikt att barn skulle ha både en pappa och en mamma. Idag är du homofob och skulle aldrig bli inbjuden till media om du hade den åsikten.
  • Ett försök att säga att klimathotet är överdrivet gick bra att säga förr men nu ses du som en fiende.

Att skjortan har blivit trång har med värdegrunden att göra. Förut var den som inte hade samma åsikt som majoriteten någon som tyckte annorlunda, vilket kunde vara bra. I dag är den som tycker annorlunda ett hot mot värdegrunden och bör därför inte komma till tals. Resultatet blir ett starkt grupptryck. Jag märker det också på hemmaplan. Min hustru tycker exempelvis ungefär som jag i många frågor, men hon kan också bli orolig för att inte passa in. Om jag exempelvis säger att jag tycker att klimathotet är överdrivet, så säger hon ”Du ska alltid vara oppositionell. Tror du inte alla experter vet bättre än du. Du försöker bara hitta ett argument för att slippa göra något för klimatet.” Hon säger däremot inte: ”Vad intressant, hur tänker du då? Det vore jättebra om hotet inte är så allvarligt, jag är så orolig för framtiden.”

***

Här i Mariestad, och än mer i Töreboda där jag just nu arbetar, har stadsbilden under det sista året förändrats av hundratals ”nyanlända”, varav många drar runt kring centrum dagtid. I Töreboda är de betydligt fler än pursvenskarna, som inte alls syns på gatorna, undantaget några pensionärer som är ute med rollatorn. I Mariestad krävdes ett första offer för det huvudlösa mottagandet av ”ensamkommande” i april. En 13-årig flicka våldtogs. Gärningsmannen var en 19-årig ”ensamkommande” från Jemen. Det blev en notis i Mariestads-Tidningen.

***

Vi har under några generationer lärt oss att söka efter våra problem med omvärlden i våra egna psyken. Om vi bara tänker positivt, blir vi gladare och känner mindre anledning att klaga på ”inbillade problem”, som Gustav Fridolin kallar invandringsproblemet. Detta förläggande av ansvaret för regeringens politik på medborgarnas psyken, som de kollektivt, liksom Freud, diagnostiserar som psykiska åkommor, är naturligtvis ett lätt sätt att rättfärdiga sin egen politik och att försöka få medborgarna att grubbla över sin egen mentala hälsa.

***

I Arbetarbladet kunde man den 27 maj läsa att Gävle, som en av fem kommuner, ska få en halv miljon kronor för att inkludera romska minoriteter. Syftet är att den romska delen av befolkningen ska våga vara öppen med sin kulturella identitet.

Eeva Östberg, strateg, social hållbarhet med inriktning på nationella minoriteter, säger att stödet omfattar romer som är bosatta i Sverige – och alltså inte utsatta EU-medborgare som söker sig till Sverige.
– Man har sett att romerna har haft svårt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, säger Eeva Östberg.
Hon säger att det är viktigt att kommunen bedriver ett icke-diskriminerande arbete.
– Många kanske döljer sin kulturella identitet för att man är rädd för att möta fördomar. Vi måste säkerställa ett gott bemötande och att romer i Gävle vågar vara öppna med sin romska identitet, säger Eeva Östberg.
Hur arbetet ska gå till rent praktiskt är i nuläget oklart.
– Vi kan inte säga något om det konkreta arbetet än. Grunden är att det ska drivas tillsammans med den romska minoriteten, säger hon.

En bloggläsare kommenterar:

Hypotesen visar hur en fantasi och verklighetsförvrängning skapas. Är det något romer verkligen vill visa och framhålla så är det sin “romska identitet”. Intressantare vore om man gjorde en satsning för att får romerna att bryta, eller i vart fall luckra upp, sin romska identitet, för att kunna “inkludera” dem i samhället.

***

Nationella sekretariatet för genusforskning har ett program för att hjälpa myndigheter att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. En tjänsteman vid en myndighet ger följande kommentar:

I veckan gick min chef igenom vår “likabehandlingsplan”. Vi fick veta att vi inte får diskriminera personer med “könsöverskridande identitet”. Det rör sig om personer som tydligen inte definierar sig tillhörande något av våra två tidigare kön. För egen del hyser jag inget förakt eller hat mot den typen av personer. Detta handlar om ett av många moment för att bryta ned samhällets grundläggande strukturer och uppfattningar och ersätta dessa med något annat. Husguden är Judith Butler. Att akademiskt utbildade människor skall bibringas uppfattningen att “kön” är något “konstruerat” och att biologin totalt saknar relevans, är närmast obegripligt men visar vad det hela handlar om.

Sammanställt och något redigerat av

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.