Arbetsförmedlingens generaldirektör i ett luftslott

I morse såg jag jag till min förvåning att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg upprepar sitt tidigare mantra att vi behöver ett invandringstillskott på 64.000 människor om året för att vi föder för få barn. Men var finns de jobben och vilka har kompetensen? Och varför uppmuntrar aldrig staten eller myndigheter våra egna svenska kvinnor att kunna föda fler barn?

Majoriteten som kommer är ju enligt rapporter från samma arbetsförmedling personer som har liten eller ingen skolgång och efter hur lång tid som helst i landet är hälften av alla utomeuropeiska invandrare utan sysselsättning (trots alla stödåtgärder och snabbspår). Två tredjedelar av bidragsförsöjningen i landet går till dem som har utrikes bakgrund.

”Vi har en stor kompetensreserv bland utrikes födda och vi har som ambition att fler av dem ska komma i arbete”, tillägger denne utopiskt skolade GD.

Ambition? Sverige ligger i botten vad gäller integration inom OECD.
Har dessa myndighetschefer helt förlorat omdömet? Kan glappet mellan karta och terräng bli tydligare?

Gunnar Sandelin