Hej igen Extremväder

see
Med snigelpost får jag ibland brev med bloggkommentarer från signaturen Mia.
Jag vet inte vem hon är, eller hur hon ser ut och jag tror inte vi stötte samman häromdan (är du tillräckligt gammal för att se vilken låt denna passus refererar till?) Så här skrev hon om extremvädret:

Till skillnad från dig gjorde jag för över tio år sedan vad jag kunde för att sätta mig in i klimatfrågan. Men inte riktigt på det sätt du gjort, utan först från den rent fysiologiska och biologiska vinkeln; hur fungerar atmosfär, biosfär, olika cykler o.s.v. Sedan började jag läsa på om vad forskargebitet kommit fram till ifråga om data o.s.v. Till sist gav jag upp. Hela ämnet är helt enkelt så dramatiskt stort och komplext att det går att plocka ut vilka framtidsscenarier som helst ur datorn. Jag bortser numera helt och hållet från både den ena och den andra sidans profeter.
Såvitt jag kan komma fram till går det egentligen bara att fastställa två saker:

  • Ökning av s.k. växthusgaser – nu främst koldioxid och metangas – leder till ökad genomsnittstemperatur på planeten.
  • Vi människor bidrar på flera sätt till att öka mängden växthusgaser i atmosfären, t.ex. med hjälp av förbränningsmotorer, anlagda skogsbränder m.m.

Sedan finns en myriad av andra processer, både i atmosfären och biosfären, både människoskapade och icke människoskapade, som potentiellt kan både förstärka och försvaga den generella trenden. Bland de människoskapade processer som motverkar uppvärmningen, är t.ex. det faktum att samma förbränning som ökar växthusgaser, också ökar halten av partiklar i atmosfären, som i sin tur hindrar värmeinstrålning från solen. Så dessa båda processer skulle kanske kunna ta ut varann, åtminstone i viss mån och ur värmeaspekten. Däremot sänks fotosyntestaket.

Men det finns som sagt en helsikes massa olika fysiologiska och biologiska processer som kan verka i den ena eller andra riktningen, skapa kedjereaktioner o.s.v. Och att gissa vad som skulle kunna ske lokalt tror jag helt enkelt inte är möjligt. De som kanske kommer närmast med en global prognos, är de som kör datasimuleringar, men då ska man veta att de ideligen måste lägga in nya data på olika processer som ingen känt till tidigare och som ständigt flyter in från olika forskarlag runtom i världen. Detta har pågått i decennier nu, så vilka nya data kommer in imorgon? Och när det gäller såpass stora, omfattande och komplexa processer kan nog vem som helst räkna ut att några nya, tidigare förbisedda eller oförutsedda data plötsligt skulle kunna ändra hela scenariot ganska genomgripande. Och vad som kan komma att ske lokalt lär vara fullständigt omöjligt att sia om. Globalt sett torde livsmedelsproduktion vara det viktigaste. Ändrade nederbördsmönster kan antingen gynna eller missgynna den verksamheten, och jag konstaterar att de två senaste odlingssäsongerna har det rapporterats om rekordskördar globalt. Det kan vara en trend, eller en tillfällig uppgång. Det kan bero på fördelaktigt väder eller fördelaktigt klimat, men det kan också bero på något/några av människans tekniska underverk. Ingen aning.

Jag TROR att den fanatiska masspsykosen är pådriven av någon slags ”intressen”. Det kan antingen vara frågan om ytterligare en religion av samma typ som identitetshajpen och allt omkring den, eller en avledningsmanöver för att dölja något viktigare, eller för att samla världens folk kring en gemensam yttre fiende så som makten ofta gör när deras makt är i fara. Eller så kan det vara frågan om sådant som pengar och andra resurser. Eller så kan det vara en kombination av allt, vilket jag lutar åt. T.ex. att olika ”intressen” förstärker varandra växelvis. Skruvar upp tryck och tempo alltmer. Och i spåren av den processen följer naturligtvis det att en vetenskapsman/ forskargrupp som söker anslag om att studera klimatförändringarna, har mycket större chans att få anslag, än några som söker för något mindre uppmärksammat ämne. Och så drivs det på i ännu högre tempo.

För evigheter sedan råkade jag läsa en bok som hette Nextopia. Visserligen bekräftade den vad jag redan misstänkte, och det är alltid skäl till att vara vaksam, men den beskrev så detaljerat hur sofistikerad marknadsföring var redan då, och idag lär det vara ännu mera så, och hur villiga många människor är att låta sig indoktrineras och rent av luras, till och med när de vet att de blir mer eller mindre lurade. För att få höra till flocken och gärna få hög status. Och det är alltid de med mest resurser (pengar) som kan luras mest och bäst, så då frågar jag mig vad de som sannolikt har stora intressen i olje- bil- och andra relaterade industrier skulle ha för intresse av att driva på denna klimatmasspsykos på det sätt som görs.

Jag kom fram till att jag inte skulle bli förvånad om det görs för att det ska bli så mycket överdrifter, felaktigheter och hysteri över det hela att folk till sist förlorar tilltron till alltsammans och klimatförändringar blir en icke-fråga så att det går smidigare att dra in ännu mer stålar på fossila bränslen. Och faktum är ju att detta klimathot har pågått i decennier nu, men fortfarande ökar ändå förbränning av både fossila och s.k. förnybara (odlade) bränslen varje år. Personligen oroar jag mig betydligt mycket mer för vad som ska ske den dag då fossila bränslen börjar bli allt svårare att fa fatt i, än vad som ska hända med klimatet. Såvitt jag kan bedöma finns ingenting som kan komma ens i närheten av att ersätta fossila bränslen som energikälla, och hela världsekonomin, livsmedelsproduktion och -transporter och allt annat består nästan helt och hållet av just fossila bränslen, främst olja. Även allt detta vet ju de i branschen mer än väl. De vet att ganska snart är festen över och då gäller det kanske att ha köpt sig en lämplig ö någonstans i stillahavsarkipelagen, samt skeppa dit en drös med duktiga bönder. Alltså en ö med god potential för livsmedelsproduktion.

Nå, vid det laget är det Sverige du och jag växte upp i sedan länge ett minne blott, så klimatförändringar är inte riktigt min högsta prioritet, utan merparten av min tanke-verksamhet går till att försöka räkna ut hur i all världen jag ska kunna lämna Sverige, och var det kan tänkas vara minst otryggt för mig att leva resten av mitt liv.

Återgivet in extenso av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.