Gott Nytt År!

gott

Reflektioner och rapporter från en av mina favoritmailare

För några år sedan gick jag med i föreningen VoF (Vetenskap och Folkbildning) och trodde att jag hamnat i en sammanslutning  av människor som hyllade vetenskap och verklighet. Fyra gånger om året får man tidningen “Folkvett” som ibland kunnat ha intressanta artiklar och där man ifrågasatt vissa fenomen i samhället. Det kan röra sig om naturmedicin, parapsykologiska fenomen med mera som man velat ge en vetenskaplig förklaring till. Vid något tillfälle skickade jag ett mail till föreningen och ville ha svar på hur man såg på “normkritik” och “postmodernism”, utifrån ett vetenskapligt synsätt. Jag fick då ett svar som förvånade mig. Man sa nämligen i stort sett ingenting och hade ingen uppfattning i frågan. Förklaringen har nu alltmer börjat gå upp för mig och jag kan konstatera att den “postmoderna tankevärlden” fått sitt fäste även här. I senaste numret skriver en RFSL-representant , Xzenu Cronström Beskow, en artikel med rubriken “Kritiskt tänkande, normkritik och HBTQ+“. Där kan man bland annat läsa följande: “Heteronormativens första och mest grundläggande kategorisering är att dela in alla människor i män och kvinnor: två trånga könsstereotyper, där varje människa ska klämmas in i antingen det ena eller det andra facket.”

Naturligtvis fortsätter artikeln på det inslagna spåret och dominerar hela tidningen och är på sammanlagt 26 sidor. Vid närmare kontroll visade det sig att Xzenu Cromström Beskow numera även sitter i föreningens styrelse och förekommer på bild, i samband med att föreningen deltog i en Pridefestival i Göteborg. Som med mycket annat skall det numera bli mig en glädje att när nästa inbetalningskort kommer för fortsatt medlemskap meddela att jag på grund av föreningens “avträde från det vetenskapliga spåret finner mig tvingad att avstå fortsatt medlemskap”. En sådan åtgärd är från min sida inte ovanlig numera. För cirka tio år sedan gick jag ur svenska kyrkan, inte för att jag då kunde förutse det moraliska moras som sedan inträtt, utan mera för att det kändes moraliskt riktigt för mig. Jag kan dock fortfarande läsa kyrkohistoria med mera med stort intresse, utifrån ett historiskt perspektiv. Förra veckan sade jag upp pappersbilagan till lokaltidningen efter diverse läsande av de nyinsatta unga moderna krönikörerna. (Sven Stolpe, Strindberghataren, beskrev samma glädje då han gjorde sig av med all Strindbergslitteratur )

***

I tidskriften Axess beskriver Cecilia Lindqvist det kulturmord hon bevittnar då staten beslutat att slå ihop de tre museerna till ett enda. Museerna har under senare tid varit föremål för vissa diskussioner då det gäller deras innehåll och verksamhet. Ibland har man även kunnat läsa hur våra moderna intendenter beskrivit att våra museer speglar en historia som bara är en “berättelse” och att det nu är dags att även ta in “andra berättelser”. Naturligtvis leder museernas verksamhet till att våra “föreställningar om nation” upprätthålls på samma sätt som villfarelsen att det skulle finnas en “svensk kultur”. Vad det hela rör sig om är att man naturligtvis vill nedmontera och rasera våra museer, eftersom detta är helt i enlighet med det rådande postmoderna tänkandet. Museerna speglar vår historia och skapar en bild bakåt över denna, som man naturligtvis vill få oss att släppa. Här kommer en av postmodernisternas skyddshelgon in i bilden , Lyotard, som i sin besvikelse över att marxismen rasade ihop i slutet av 80-talet sedan hittade en annan utväg att krossa det så förhatliga “västerländska samhället”

***

Att frågor rörande återvändande IS-krigare sorterar under Alice Bah Kuhnke och kulturdepartementet kan få en att dra på smilbanden. Tänka sig att krigsförbrytelser är en fråga för kultureliten och inte för de juridiska organen! Naturligtvis rör det sig om frågor om islamofobi, som spökar. Antalet “utanförskapsområden” som numera behärskas av individer från mellanöstern ökar kontinuerligt. Detta rör sig om områden polisen inte kan besöka annat än i konvojform, vilket inte sker ofta. Taktiken i dessa områden är att hålla undan polisen och vanligtvis möts polisen av beskeden att området är “vårt” och “här har ni inget att göra” och så vidare. När nu våra postmodernister skall hantera dessa krigsförbrytare kan man naturligtvis inte förvänta sig annat än att det blir i formen av “jobbtorg”, “försörjningsstöd” med mera.

***

Ja, PK-människorna har snart lyckats skapa sitt drömsamhälle; ett folk utan rötter, utan identitet, utan stolthet och snart även utan kön. Kan man dessutom få samma folk att simma i nationellt, kulturellt, etniskt och historiskt självhat så är lyckan total. Som någon klok bloggare skrev: ”En nation utan traditioner, kultur eller religion har aldrig överlevt.”

***

I SVT:s Aktuellt hade man igår ett långt inslag från Husby om hur affärsidkare fått nog och stängt sina butiker på grund av den rådande brottsligheten. Vidare talades om “utanförskapsområdena” i Sverige, som numera beräknas uppgå till c:a 180 st. Alla begriper att bakom denna brottslighet står det huvudsakligen invandrare från Mellanöstern och Afrika, vilket naturligtvis är svårhanterligt för PK-eliten men ändock något man tvingas rapportera. Som vanligt i dessa sammanhang, då man haft ett inslag som kan “reproducera våra inställningar om invandrare” måste inslaget följas upp av något som kan få pendeln att slå tillbaka. Därför kom nästa inslag från Borlänge och om hur SMR ( Svenska Motståndrörelsen), som naturligtvis är en organisation av ren rasistisk karaktär, hade stärkt sin närvaro. Något konkret som man kunde koppla SMR till kunde naturligtvis inte redovisas, utan man spelade upp ett uttalande Daniel Högberg gjort i sin egenskap av fullmäktigeledamot och skulle tyda på att “hatet” ökat i samhället. Vad det rör sig om är att skapa en lämplig nyhetsdramaturgi, när man redovisar våra nyheter.

***

Att svensk polis skulle vara kapabel att hantera våra utanförskapsområden kan vi naturligtvis glömma. När Dan Eliasson, den nuvarande rikspolischefen, tillträdde som generaldirektör för Försäkringskassan såg han som sin främsta uppgift att öka kassans förtroende hos medborgarna. Detta skulle ske genom snabba utbetalningar och vänligt bemötande. Allt vad kontroll mm heter var bannlyst. Dan Eliassons mest kända uttalande var när denne i en morgonsoffa uttalade empati för den som mördade en anställd på ett HVB-hem i Västsverige.  Att en statsbildning där polis och försvarsmakt styrs av genusperspektiv, normkritik och genusagendor kan hantera kriminella attacker och kriminella organisationer styrda av personer från Nordafrika och Mellanöstern låter patetiskt. Det kommer att bli som att släppa in ardennerhästar i ett dockskåp!!

***

På den mera positiva sidan kan vi notera att Västvärldens och PK-elitens största hatobjekt, Putin och Trump, verkar att komma bra överens. Putin kan fira nyår med vodka och champagne, efter att tillsammans med Erdogan och al-Asad lyckas få till fred i Syrien. Här fick inte amerikanarna vara med och triumfera. Naturligtvis blev Obama sur och ombesörjde utvisning av 35 ryssar, men till hans besvikelse reagerade inte Putin utan inväntar den kommande presidentens tillträde. Om dessa tre herrar lyckas skap fred och lugn på jorden kommer den krigföring som pågår, huvudsakligen ske inom länder som Sverige och Tyskland, men åt dem kan man småle och konstatera att de har sig själva att skylla. Man önskar dock att dessa tre skänker en tanke av empati åt ländernas befolkning som paralyserats och tystats av sina ledare.

***

Unga kvinnor utan barn mest stressade
En stor andel av kvinnor upp till 34 år upplever negativ stress i arbetet medan män i samma ålder är de minst stressade. Unga kvinnor utan barn är mest stressade i arbets­livet. Inte småbarnsföräldrar, som många tror. Det visar en ny rapport från Jusek. Lika föräldraledighet i all ära, men det måste bli ett större fokus på hur ledningen arbetar med jämställdheten på arbetsplatsen.

Ovanstående utskick kom från JUSEK idag. Det har tydligen visat sig att det inte är gifta kvinnor med barn och man som “lider” mest, utan ensamstående yngre kvinnor. Slutsatsen var att detta berodde på “ojämställdhet”. Hur fan man kan dra den slutsatsen förefaller obegripligt men sånt förklaras inte, eftersom allt ont i Sverige beror på “ojämställdhet”, ”diskriminering” eller liknande. Oerhört märklig bevisföring. Det påminner om slutsatsen Försäkringskassan drog när man jämförde familjers delande av föräldraförsäkringen. Det visade sig att “ojämställda familjer” mådde bättre än “jämställda”. Förklaringen till detta var att “jämställda familjer “bröt mot normen” vilket orsakade den uppkomna “ohälsan”. Det var “jobbigt” att bryta mot normen. Med andra ord: det tågas på i fantasifabriken!!!

Något redigerat och sammanställt av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.