Asyl 2016. Sverige beviljade tre gånger så många uppehållstillstånd som övriga nordiska länder tillsammans.

Idag kom statistiken från Migrationsverket för hela 2016, som är ett helt överlägset ”rekordår” vad gäller beviljade uppehållstillstånd. Totalt har över 150.000 uppehållstillstånd beviljats, jämfört med tidigare ”rekordåret” 2013, med sina 117.000 uppehållstillstånd.

Nästan 72.000 uppehållstillstånd har beviljats till asylsökande, vilket är dubbelt så många som 2015, som tidigare var ett ”toppår” vad gäller asyl. Bara 593 av dessa var tillfälliga 2016 (TUT) enligt verkets hemsida. Senare mejlar de mig en internfil och då är det 22.000. Samma oklarheter som alltid!
beviljad-asyl-2016b

Jämför vi med våra nordiska grannländer ser vi hur extrema ”vi” är, vilket är ett resultat av många års svensk signalpolitik: I Finland har 6.000 asylsökande fått stanna (jan-okt), i Danmark 7.000 (jan-nov) och i Norge 12.800. Även om vi inte har fått in full årsrapport från alla våra grannländer så kan vi ändå se att Sverige har beviljat ungefär tre gånger så många uppehållstillstånd som övriga nordiska länder tillsammans.

Drygt 50.000 personer fick stanna p.g.a. anknytning, varav 15.000 var anhöriga till asylsökande.

Någon som tror att media kommer att rapportera om detta förhållande? Det skulle i så fall vara första gången.

Detta är konsekvenserna av flodvågen de senaste fyra månaderna 2015, men ännu är det många som väntar på beslut. 123.000 personer är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Dessutom väntas flera hundra tusen anhöriga söka uppehållstillstånd de närmaste åren.

Asylansökningarna har dock minskat till 29.000 under 2016 till följd av restriktivare regelverk, men andelen positiva beslut har istället ökat. I januari fick 38 procent stanna och i december hade den siffran stigit till 72 procent.

Dock nämner inte Migrationsverket uppgifterna i sitt pressmeddelande om det totala antalet som har fått stanna och som fått asyl, utan fokuserar istället främst på hur många ärenden som har behandlats och att det har skett en tydlig minskning under 2016 av asylsökande jämfört med året innan.  Detta kommer givetvis att påverka medias rapportering.

Obs! Klicka på rubriken om du vill dela inlägget.

Gunnar Sandelin

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.