NY BOK FRÅN DEBATTFÖRLAGET!

PK-samhället, 457 sidor

Pris vid förskottsbetalning till plusgiro 4633386-0:
290:- kr inkl. moms och porto
Maila adressen dit boken ska skickas: koa@arnstberg.se

pksam

Politisk korrekthet är globalism, antirasism, feminism, klimatångest och mångkultur. Det är kampen för invandrares, de sexuella minoriteternas och djurens rättigheter. I PK-samhället har jämlikhet, jämställdhet och en gemensam värdegrund högsta prioritet. Muslimer, transpersoner, tiggande romer, så kallade papperslösa och andra minoritetsgrupper anses förtryckta och måste få sina rättigheter tillgodosedda. Mera tveksamt är om det gäller för svenskar, i synnerhet om dessa är män, medelålders och vita.

I offentligheten är politisk korrekthet den viktigaste status- och identitetsmarkören. De som har invändningar skändas, tystas och motas ner från scenen. PK-isterna klarar inte att diskutera med sina kritiker och väljer därför att döma ut dem som onda och moraliskt defekta.

Vill du veta hur vi hamnade i PK-isternas dödliga famntag, läs PK-samhället! Här beskrivs och förklaras den totalitära och nationsupplösande PK-kulturen.

OBS! OBS! OBS!

Specialpris för både PK-samhället och Romer i Sverige: 400 kr inklusive moms och porto
romer-liggande-small
Karl-Olov Arnstberg är f.d. professor i etnologi vid Stockholms universitet, samhällsdebattör och skönlitterär författare.