Bloggläsare början av mars 2017

twain

Abdirizak Waberis tid i riksdagen var en märklig upplevelse för många svenskar. I flera intervjuer före 2010 sade Waberi att han trodde på en bokstavlig tolkning av koranen. I en intervju från 2006 stödde han idén att män kan ha fyra fruar. I en annan intervju från 2009 sade han att han inte skakar hand med en kvinna, att kvinnor och män inte får dansa med varandra, och att han hellre skulle vilja leva i ett land med islamiska sharialagar. Dessa intervjuer avslöjar att Waberi är en islamist. Han fick representera Sveriges näst största parti i riksdagen utan att svenska medier eller någon annan granskade hans tidigare uttalanden.

***

Till festen är bland andra en journalist bjuden. Hon säger till mig att jag är tveksam när det gäller Shekarabi därför att han är invandrare, inte för att han invandrat illegalt och försnillat pengar. Hon säger att Löfven är bra, för hennes dotter arbetar för honom. Hon säger att jag beskriver klimathotet fel därför att jag bara läst forskares böcker och inte de andras böcker. Trump skall bort trots att han blev vald. När jag inflikar att det är amerikanerna själva som skall ändra på sitt valsystem så stirrar hon på mig.

***

Det ska bli roligt att följa “stormaktens” göranden och låtanden under den närmaste tiden. Ygerman, Eliasson, Löfven med flera bedriver en kamp mot väderkvarnar. Det är en kamp som de naturligtvis kommer att förlora, eftersom de snärjt in sig och kidnappats av den postmoderna cirkusen och har stora svårigheter att ta sig ut. Här hjälper inga dialogpoliser, genusagendor eller mångfaldsdokument. Folk lär kräva andra åtgärder, vilket makthavande politiker helt har avhänt sig i nuvarande stund.

***

Min minnesbild av marxismen och -68-rörelsen stämmer på pricken med Din läkarstudents. Det var borgarungarna som gjorde uppror. Vi som kom från arbetarklassen valde i gymnasiet bort flumämnen och inriktade oss på naturvetenskaper och matematik. Där fick vi kvitto på att vi var klyftiga. De mjuka ämnena var ointressanta för var och en som kunde tänka. Där kunde man snacka sig till bra betyg och vi var nog inte så vassa på det. Vi skulle bli ingenjörer och läkare, om vi hade klara yrkesplaner. Våra rollmodeller – om vi hade några – kom nog snarast från privat näringsliv, eftersom den gigantiska expansionen av offentlig sektor skedde först på 70-talet.

***

Jag såg aldrig några arbetarbarn stå och sälja Facklan och Gnistan. Jag såg inte heller några akademikerbarn i näbbskor och stickad luva ute i samma ärende. Jag gick i en skola där hälften av barnen kom ifrån akademikerfamiljer på ena sidan. På andra sidan skolan låg den nya allmännyttans hus och egnahemshusen som även de i stort var bebodda av arbetare/industritjänstemän. Jag tror att med den framväxande socialdemokratins intåg i kommunhusen och stadens växande byråkrati kom en ny tjänstemannaklass fram.
De kom genom sina arbeten in i en maktsfär som skrämde upp de besuttna. Jag kan tänka mig att 68-vänstern kom ifrån dessa familjer. De bildade barnens föräldrar hade redan både kontakterna och tentaklerna in i universitetsvärlden. Men de såg skrämda på hur en ny ”adelsklass” med sociala förtecken kunde påverka. Minns hur jag diskuterade detta med en professor vars dotter var min klasskamrat i småklasserna. Han berättade att de på föräldramötena kom överens om att inte låta sina barn sticka ut på skolan. De hade t.ex. samma vanliga kläder på examensdan medan vi från andra sidan var uppstyltade och fina i kavaj och fluga. Överklassen var färgad av ett nytt jämlikt samhälle de själva var beroende av för sin försörjning. Jag vill med det påskina att 68-ungarna till stor del kom ifrån den nya politikeradeln. Vi gick på Folkets Park och dansade, akademikerbarnen höll till på nationerna. Sen var det 68-orna som satt och rökte på och sjöng protestsånger i rivningskåkarna och levde på studielån.

***

En händelserik dag i stormakten. Bland de främsta nyheterna kan nämnas att krimchefen i Örebro efter 47 års tjänstgöring tog bladet från munnen och berättade om hur verkligheten ser ut i Örebro och Närke. För oss som har någorlunda koll och verklighetsuppfattning är det ingen överraskning Sprängare kommer med, utan bara en liten lägesrapport. Naturligtvis blev det kaos i polishuset. Anmälan till åklagare, uttalande från Rikspolischefen med mera. Polishuset kärleksstormades med blommor och polisledningen bestämde att man av “säkerhetsskäl” inte fick ta fotografier av blommorna. För första gången i världshistorien ansågs det varit förenat med fara att fotografera blommor, något som i andra sammanhang betraktas som romantiskt och ett utslag av kärlek och välvilja. Numera har PK kapitulerat inför det faktum att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. men förklarar detta med socioekonomiska faktorer såsom “trångboddhet”, “utanförskapsområden” och “arbetslöshet”. Slutsatsen blir naturligtvis att de åtgärder samhället gjort inte varit tillräckliga utan att det alltid kan göras mer. Vi har inte gjort tillräckligt och allt är vårt fel!

***

I Täby fick en polischef från Uppsala sin bil sprängd, naturligtvis att betrakta som en terrorhandling. I teves Aktuellt stod till och med polischef Carin Götblad och krävde mer poliser, krafttag mot bus och organiserade kriminella samt poliser som inte backar när det bränner till. Helt plötsligt hade genusagendorna och dialogpoliserna fått träda tillbaka. För övrigt har polisen hittills alltid backat när de utsatts för stenkastning. Vi får se om det blir någon ändring.
Från postmodernistiskt håll kommer snart en analys där hela frågan om invandrares brottslighet bara handlar om att skapa “ett vi och ett dom”. Genusanalyserna kommer att bestå i att vi reproducerat en bild av våra invandrare som “kriminella”. Vid exempelvis våldtäkter och överrepresentationen av “utomeuropeiska invandrare” är förklaringen att vi “reproducerar föreställningen om den svarte våldtäktsmannen”. Hur det sedan ser ut i verkligheten eller i det statistiska underlaget saknar betydelse. Allt är ju bara sociala konstruktioner. Det komiska inslaget stegras dagligen i samhället.

***

I Göteborg kan vi läsa om ett ungdomsgäng på ett 40-tal individer som slagits med knivar och några har skadats. Vill man veta mer, vilket man ofta vill, går man till de sidor som sprider “hat” och “konspirationsteorier” och får veta att det rör sig om invandrargäng , huvudsakligen bestående av ensamkommande som drar runt i staden.

***

I dag fick jag besked om att i vår lilla stad kommer tre “krimmare” att gå i pension den närmaste månaden. Av budgetskäl kommer de inte att ersättas utan det som gäller är att fördela ärendena mellan befintlig personal. Trots allt har vi haft tre rejäla åldringsbrottsutredningar som gått över hela landet de senaste fem åren. Nu kan “Tehno” och “Allan” med flera utan att oroas även besöka våra trakters åldringar.

***

Nu ska det västerländska samhället monteras ned igen, men på andra grunder. Det kommunistiska samhället visade sig vara en icke framkomlig väg men nu finns andra verktyg att påbörja raserandet. Idag tillåts postmodernister kidnappa institutioner som kyrka, skola, familj, förvaltning, myndigheter ja allt under förespråkande av att man vill öka jämställdheten, verka för allas lika värde, tillerkänna minoriteter deras rättigheter och så vidare, vilket många naturligtvis har svårt att värja sig emot. Befintliga “strukturer av makt” skall förintas. Detta sker genom att exempelvis polisen och försvarets funktioner raseras som bärare av det patriarkala samhället. Likaså myndigheter och skolor. Man tar från de vettiga och verksamma alla former av auktoritet, under åberopande av att man ska bryta den “makt” dessa besitter eller att kunskap och färdigheter endast är relativa och i princip kan ersättas med vad som helst. Ökad invandring blir ett verktyg för att bevisa att staten är en social konstruktion utan egentliga gränser. Alla människor har samma rätt som de svenska medborgarna att vistas och bo i Sverige, med samma förmåner. Dom som protesterar stämplas omgående som “rasister”, “antifeminister” och “islamofober“, vilket gör att de flesta inte vågar protestera.

Den nu pågående utvecklingen är farligare än vänstervågen var på 60-talet då ståndpunkterna och åsikterna var enklare att förklara och se. I vårt postmodernistiska samhälle sker förändringar på ett mer försåtligt sätt. Man inför “jämställdhetsutbildning” på myndigheter där cheferna främst är kvinnor och där också majoriteten av dem som arbetar där är kvinnor. Man utfärdar styrdokument med allas “lika värde”. Man inför skrivregler, bemötandeutbildningar med mera, som endast har till syfte att avlöva den verksamhet man bedriver. Från ledande håll stämplas omgående de individer som protesterar. De riskerar omplacering eller avsked.

Redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.