Bloggläsare mitten av maj

Tro inte att terrordådet leder till att svenskarna vaknar upp!  Folk är bara tillfälligt litet omskakade, vilket etablissemanget cyniskt utnyttjat, inte minst i den smaklösa ”kärleksmanifestationen”. Manifestationens syfte var uppenbart: att vrida människors fokus bort från rättmätig vrede och oro. I bästa jehovas-vittnen-stil uppmanades vi att fortsatt värna om vårt ”öppna samhälle”.  Vara mänskliga, vara tappra, inte låta oss skrämmas, inte stänga gränserna, inte återinföra REVA. Tyvärr tror jag många är mottagliga för detta bibliskt/politiska budskap.

***

Snart blir vi uppmanade att destruera alla våra svenska flaggor för att bevisa att vi är ”humble to the world”.  Snart har vi med feghet som högsta mantra utplånat oss själva till en förödande identitetslöshet, trots att vi predikar hur viktigt det är med identitet för de hundratusentals lågutbildade och analfabeter, som vi öppnar både våra hjärtan och våra portar för.

***

För några dagar sedan rapporterades om en omfattande moskébrand  i Järfälla och att Sveriges största moské utsatts för ett brandattentat. Händelsen utgjorde omgående huvudnyhet på SVT:s nyhetsinslag och inledde nyhetsrapporteringen. Något senare rapporterades det att en person anhållits samtidigt som polisen var mycket “förtegen” och nyhetsbevakningen avklingade betydligt. För egen del funderade jag över varför intresset för angivna händelse bleknade så pass snabbt och fick en så pass undanskymd plats i våra medier. Dagen efter gick det knappt att hitta något om angivna brand, trots ett visst letande på nätet. Naturligtvis kom förklaringen som ett brev på posten när nyheten nådde mig att den anhållne hade ett mycket arabiskklingande namn. Branden hade varken startats av ”nazister”, “mörka krafter” eller ”SD-anhängare”.

***

Marita Ulvskogs skötebarn Statens Museer för Världskultur är en kulturell katastrof. All form av kunskap försvinner undan för undan och in kommer folk som är propagandamakare för det mångkulturella Sverige där svenskarna, enligt Proposition 97/98:16, bara är en etnisk grupp vid sidan av alla andra. De som författat propositionen och de som godkände den i Riksdagen visste uppenbarligen inte vad en etnisk grupp är. När de valde ett annat exempel på en etnisk grupp nämnde de ”muslimer”. Fantastiskt, va?

När jag för flera år sedan besökte det nya museet i Göteborg, Statens Museum för Världskultur, hade de en utställning kallad ”Den afrikanska förintelsen”. Den bestod av kedjor, halsringar, fotringar och handklovar och man påstod frankt att dessa suttit på afrikanska slavar som förts till Amerika. Sverige bar en stor del av ansvaret för slavhandeln, eftersom vi levererat järn till dessa föremål, vilka använts när slavarna skeppades över till Amerika. När jag frågade om dessa järn suttit på några slavar kunde ingen på museet bekräfta det. Någon trodde att de kom från ett polismuseum. När jag frågade vem som var ansvarig för utställningen fick jag svaret att det var en engelsman. Men de ville inte ge mig hans adress. När jag påpekade att slavarna inte skeppades till Amerika för att förintas, utan tvärtom som billig arbetskraft, då ville de inte prata med mig mer.

De hade också en utställning med afrikanska trummor. Bland dem var det flera som kom från helt andra delar världen. När jag påpekade det, så ville de inte kommentera saken. De hade också en fantastisk stor, fin, gammal spikfetisch från Kongo utställd, ett mästerverk! Bredvid den hade de ställt ut så kallad airport art, det vill säga en massa skräp som säljs till turister. När jag på protesterade mot detta fick jag svaret att afrikaner inte gör samma skillnad på det som vi vita gör.

***

Nu vet jag hur det känns att bli kallad nazist.  Som tur är har du varnat mig med allt du skrivit om hur du och likasinnade blir behandlade, när ni berättar om vad som verkligen försiggår i vårt gamla hemland. I en lokal där det talades om hur viktigt det är att minnas och vårda den egna kulturen satt en svensk man och hans dotter.  Jag kände honom och visste att han reste till Sverige för ett par år sedan. Därför frågade jag om han skulle dit igen. Jo, de skulle resa i sommar. Då lade jag mig i deras planer med att varna för vad som nu synes annorlunda.
– Vadå, sa dottern.
– Jo, det var just nu en terrorattack och det ar osäkert i landet.
– Jasså! Du kanske menar att du inte tycker om de nya immigranterna.  Kanske du inte tycker om annan hudfärg?!  Du är säkert en nazist. Du talar som en nazist. Därför är du nazist.  Det skulle jag aldrig trott om dig.
Allt detta uttalades högt och ljudligt i den fyllda lokalen. Hon vet inget om mig. Däremot vet jag att hon är politiker här i stan och att hon och hennes pappa är av svensk adel, med ett skönt klingande namn. Pappan verkar trevlig och sa inget – men lyssnade intensivt.  Vi reste med samma tåg till Boston när jag pendlade, så jag känner honom litet. Nu är det så att i det här landet får man inte skända folk inför andra och därigenom skada deras rykte.  Det kallas lagligen ”slander”.

***

När det gäller migrations- och invandringspolitik verkar det som att etablerade politiker anser det legitimt att undanhålla medborgarna korrekt information. Att de skulle uppfatta sig som valda av folket och utsedda att förvalta medborgarnas skattepengar, lyser helt med sin frånvaro. Här förefaller synsättet vara att de pengar man förvaltar behöver inom vissa områden överhuvudtaget inte redovisas. De kan spenderas helt efter eget gottfinnande, utan insyn från dem som avstått medlen. Ungefär som om en bankkamrer hävdar att de misstänkt förskingrade medlen gått till välgörande ändamål, varför några ytterligare kommenterar inte behöver lämnas.

Ingen reagerar väl över att vi får besked om vad psykvård, förlossningsvård, assistansersättning och äldrevård kostar. Ingen reagerar heller över om någon anger att kostnaderna måste sänkas av olika skäl. Inom området migration, invandring råder dock helt andra lagar.  Den som vill veta kostnaden för migranter möts av kommentarer som “vidrigt”, “absurt”, “skitsnack” med mera. Att detta skulle vara helt självklart att redovisa, om det gällde bostadsbidrag till pensionärer eller kostnader för barncancervård, visar på att våra politiker utnämnt sig själva till gudar över sin egen befolkning, utan någon som helst skyldighet att redovisa sina göranden och låtanden.

Samma fenomen finner vi inom området brottslighet. Även här råder det specifika regler, som gör att all redovisning skall mörkas under åberopande av värdegrundsresonemang. Att antalet gruppvåldtäkter eller andra sexualbrott innehåller en överrepresentation av personer med utländsk härkomst behöver vi knappast betvivla. Även om statistiken inte är helt transparent, beroende på att man från politiskt håll inte vill att frågan skall ytterligare utredas, går nämnda fakta inte att undanhålla. Förklaringar till fenomenen, får vi veta, beror oftast på “ökad anmälningsbenägenhet”, “förändrat våldtäktsbegrepp”, “fattigdom” med mera.

Det så kallade romregistret och statens skadeståndsskyldighet fastställdes nyligen av hovrätten. Av kommentarerna oroades man av att skadeståndsskyldigheten för staten skulle kunna uppgå till cirka 100 miljoner kr, om domen fick fullt genomslag. För egen del skulle jag gärna se att pengarna gick till PRO eller någon liknande organisation, som kompensation för de övergrepp många åldringar i Sverige utsatts för. Ett sådant förslag skulle säkerligen bemötas med kommentarer som “vidrigt”, “avskyvärt”, “skitsnack” från de människor som är satta att förvalta min framtid och mina surt förvärvade skattepengar.

***

Agendan jag pratar om är att splittra alla nationer, blanda upp folken för att få fram en kulturlös massa, utan kännedom om sin bakgrund. Målet är att få fram en ny typ av människa som är rastlös, okunnig och fullständigt beroende av den styrande eliten. Denna nya typ av människa är en av politik fullständigt ointresserad individ, vars enda drivkraft i livet består av den ständigt ökande konsumtionshungern. Den styrande eliten formar oss till konsumtionsslavar.

Utvalt och redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.