Bloggläsare mitten av september


När jag läser många inlägg på olika sidor, tycker jag att det blir för många beskrivningar av hur dumma och ologiska PK-folket är. Problemet är ju inte deras enfald och okunnighet utan att de inte bryr sig. Vi kan ha hur många bra argument som helst men får ändå aldrig ens ett svar. Orsaken är mycket enkel, det handlar inte om det vi tror att det handlar om, utan om att befästa sin makt. Att vi då hela tiden försöker och försöker igen att tala förstånd med dem blir nästan patetiskt. Sverige är kanske mest illa ansatt av sjukan, men hela västerlandet verkar lida av något liknande.

Snart kommer en reaktion och det är då vi måste ha ett alternativ. Därför är kunskapsutvecklingen så viktig kring det som sker. Detta för att komma ifrån vem som är mest jämställd, invandrarvänlig, HBTQ-vänlig etcetera. Det är bara dunster! Det är inte det som är det goda samhället.

***

Sedan många år följer jag tysk samhällsdebatt, som även den är rätt så PK. Den är dock betydligt mer tillåtande än den svenska. En välkänd och kontroversiell personlighet i tysk samhällsdebatt är Thilo Sarrazin, medlem i socialdemokratiska partiet sedan 1973. Han har innehaft många höga ämbeten i den tyska förbundsrepubliken, t.ex. chef för introduktionen av D-marken i östra delen av det återförenade Tyskland, finansminister i delstatsregeringen Berlin, medlem i direktionen för Deutsche Bundesbank och Tysklands centralbank.
Sarrazin har publicerat flera debattböcker, som alla rört upp känslorna ända nere från gräsrötterna upp till partiledning och regeringsnivå. De mest kända är:

  • Deutschland schafft sich ab (2010)
  • Deutschland braucht den Euro nicht (2012)
  • Der neue Tugendterror (2014)
  • Wunschdenken (2016)

Den första behandlar det demografiska självmordet. Ingen av ovanstående böcker finns översatta till svenska. Sarrazin beskriver Europas självmord med övertygande siffror och statistik. Ett av hans starkaste argument är dessutom att Tyskland ”fördummas”, i och med att importerad befolkning med lägre IQ och lägre bildnings- och utbildningsnivå utgör en allt större del av den tyska befolkningen. Dessa resonemang utlöste ett ramaskri i Tyskland. Liknande böcker hade nog aldrig ens nått fram till tryckpressen i Sverige. Länge försökte man inom SPD få Sarrazin utesluten, vilket dock inte lyckades. Sarrazins första bok blev en enorm försäljningssuccé, såldes snabbt i en miljon exemplar, och följdes upp med en turné runt om i Tyskland, där hans föreläsningar drog fulla hus och där hans framträdanden fick repriseras.

Det är synd att denna debatt, sju år tillbaka i tiden, aldrig nådde Sverige. Det är ett fattigdomsbevis att vi i Sverige nonchalerar vår granne med sitt vida överlägsna civilisationskapital. Att böckerna inte översatts förvånar ledsamt nog inte. Det utgör en naturlig del av den svenska repressionen.

***

Beträffande barnafödande västerlänningar kontra MENA-invandrare kan jag tänka mig att MENA-invandrarna hinner skapa fyra generationer per hundra år, medan västerlänningar bara hinner skapa tre generationer. Säg att det finns 9 miljoner ursprungsinvånare och 1 miljon MENA-invandrare i ett europeiskt land i dag. Om ursprungsinvånarna föder 1.5 barn och MENA-människorna föder 3 barn kommer ursprungsinvånarna att ha minskat till cirka 3.8 miljoner tre generationer senare, medan MENA-människorna kommer att ha ökat till drygt 5 miljoner.

Nu har jag i och för sig inte tagit hänsyn till att en del av ursprungsinvånarna kommer att skaffa barn över etnicitetsgränsen, men å andra sidan har jag framför allt inte tagit hänsyn till att det kommer fortsätta strömma in MENA-invandrare år efter år. Tar vi dessutom hänsyn till att vissa ursprungsinvånare, och det lär handla om de som är attraktiva på en internationell arbetsmarknad, får nog och emigrerar, så kan det i stället handla om säg, 3 miljoner ursprungsinvånare och upp mot 10 miljoner MENA-människor hundra år senare. Ja, det låter väldigt avlägset, men det hinner förstås hända mycket bara på femtio år med denna utveckling.

En annan aspekt som man måste ta hänsyn till är radikalfeminismen eller den tredje vågens feminism. Ju fler välutbildade kvinnor av ursprungsinvånarna och ju färre välutbildade män av ursprungsinvånarna som lämnar utbildningsanstalterna desto färre barn kommer de välutbildade kvinnorna att föda. Jag läste en amerikansk undersökning för någon vecka sedan, där man hade studerat 175 kvinnor som ville vänta med att föda barn. Man trodde att det berodde på att kvinnorna först ville göra karriär, men huvudanledningen var faktiskt att de hade svårt att hitta män som dög. Men naturligtvis kommer också fler kvinnor att vänta med att föda barn på grund av att de vill göra karriär.

Tänk dig dessutom en dagis- och lärarkår bestående av alltfler vänsterextremister inklusive radikalfeminister. Det kommer förstås inte att göra det enklare för pojkar att lyckas i skolan. Det blir alltså en ökande brist på välutbildade män i framtiden samt en brist på män med självförtroende och ansvarskännande.

Identitetsvänstern – och här räknar jag nästan hela Sjuklövern eftersom jag inte ser någon större skillnad mellan blocken i dessa frågor – har med andra ord ”lyckats” skapa förutsättningar för en framtida katastrof.

***

Kyrkan har ändrat på Guds ord i Gamla Testamentet i bibeln för att passa nuvarande invandringspolitiken. Man har tagit bort numreringarna i originaltexten i Jeremia 7. Ändrat i texten på rangordningen ”faderlösa, änkor och främlingar.” Bytt ut ordet ”främlingar” mot ordet ”invandrare” och gjort om rangordningen mellan dem så att texten börjar med ”invandraren, den faderslöse och änkan”. Invandraren var plötsligt viktigare än alla andra. Vad säger feministerna om det? Det tidigare ”ska jag låta er få stanna kvar här i edert land” ändras nu till ”Ändra era liv och gärningar så skall jag (Gud) bo bland er på denna plats” vilket upprepas och även ersätter nr 7 i originaltexten: ”Då men bara då skall jag låta er få stanna kvar i detta land, som jag gav era förfäder för alltid”. Den här ändringen på Guds ord har de gjort eftersom de inte anser att Sverige är vårt land längre utan tillhör alla som råkar ta sig hit, var de än kommer ifrån. Se själva:

Jeremia 7:1-7
Gamla bibelöversättningen:
1 Sedan sa Herren till Jeremia: 2 Gå bort till tempelporten och säg till folket: Juda, lyssna till detta budskap från Herren! Lyssna till det, alla ni som firar gudstjänst. 3 Härskarornas Gud, Israels Gud, har något att säga er: Om ni vänder om från era onda vägar ska jag låta er få stanna kvar här i ert eget land. 4 Låt er inte luras av dem som påstår att därför att Herrens tempel finns här, kommer Gud aldrig att låta Jerusalem bli lagt i ruiner. 5 Men för att få stanna kvar måste ni upphöra med era onda tankar och handlingar, vara ärliga mot varandra 6 och upphöra med att utnyttja faderlösa, änkor och främlingar. Döda inte oskyldiga människor och upphör med all avgudadyrkan. Ni skadar bara er själva. 7 Då, men bara då, ska jag låta er få stanna kvar i detta land, som jag gav era förfäder för alltid.

Nya bibelöversättningen:
Detta ord kom till Jeremia från Herren: Ställ dig i porten till Herrens hus. Där skall du ropa ut detta budskap: Hör Herrens ord alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.” Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderslöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid.

***

De 85’s gäng hade inte kunnat åstadkomma särskilt mycket utan korkade pseudoliberala europeiska politiker, varav Sveriges förmodligen toppar alla ligor i parlamentarisk naivitet. Jag menar att det finns massor svenska lagstiftare hade kunnat göra för att undvika eländet nationen i detta nu drabbas av.

Det handlar om den insikt östeuropeiska politiska ledare visat sig ha när de protesterar mot migrationstsunamin och vägrar följa EU:s diktat. Med klokare ledare hade vi i dag haft en Nordisk Union, handel och försvar, och ett utmärkt förhandlingsläge med brysselkålen, utan dessa vansinniga avgifter och eftergifter vi i dag dignar under.

Det är alltså inte tvång i första hand utan lock och pock och ren djävla obildning som möjliggjort avvecklingen di fåkunniga kallar utveckling.

***

Varför röstar folk på de så kallade högerextremisterna?
Svaret är ganska enkelt.
Medborgarens enda reella möjlighet att inflyta i politiken är med hjälp av sin röst en gång vart fjärde år. Vart tredje år var lite väl ofta för denna störning i politiken, så det ändrades till vart fjärde.

Att det blivit så tokigt att medborgaren räknas bara vart fjärde år är en följd av partistöden som började införas på 70-talet. Över tid har de vuxit och utgör nu den absoluta huvuddelen av ett partis intäkter.

Mekanismen leder till att den befintliga partiledningen ”äger” organisationen, eftersom slantarna kommer in till just partiledningen, som sedan naturligtvis fördelar pengarna på ett sätt som gynnar befintlig partiledning, något annat vore märkligt. Partierna fungerar som stiftelser, de äger sig själva och utser själva sina förmånstagare. De behöver i praktiken inte fler medlemmar än vad det finns tillgängliga slevar.

Systemet skapar naturligtvis en enorm frustration hos många medborgare. Politikerklassen är ”sig selv nok” och de har mer gemensamt med politiker i andra partier än vad de har med sina väljare. Den dag någon mister sin riksdagsplats är det viktigt att ha goda förbindelser med den som kan tillhandahålla en landshövdingepost eller ett GD-skap.

När partierna tillsammans ivrigt och stolt löper amok och utsätter landet för enorma påfrestningar, finns inga mekanismer som kan bringa sans. Vi har inget folkinitiativ som i Schweiz, vilket fungerar som ett fantastiskt strypkoppel, utan vi får bara finna oss i politikerklassens härjningar, som till stor del faktiskt handlar om att försöka reda upp effekterna av tidigare (av samma politikerklass) fattade politiska beslut.

Men vart fjärde år kan vi uppfostra våra politiker och det är därför som SD går från klarhet till klarhet. Många som röstar SD är inte alls särdeles förtjusta i ett parti som är tämligen välfärdskramande och därmed pro ett högskattesamhälle, men möjligheten att skicka en signal till övriga partier genom en röst på SD trumfar detta. Föga bryr man sig om bruna rötter när de övriga partierna föröder landet och inte verkar vilja upphöra med det. Samordnare och utredningar förslår inte långt när det är verkstad som behövs.
Mitt enda skarpa vapen som medborgare är min röst vart fjärde år. I övrigt är jag luft.

Sammanställt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.