Är du hållbart klimatanpassad?


I dag återkommer Rolf Oward

***

Är du inte säker på att du är långsiktigt hållbar? Vill du veta om du är koldioxidneutral, avtryckssmart, miljöriktig och globalt utsläppssäker? Rent av feministiskt energieffektiv med en HBTQ-inkluderande värdegrund som vapen i kampen mot klimathotet?

Ett smidigt sätt att kontrollera sin trendriktighet och befästa sin politiskt korrekta följsamhet är att gå någon av de många kurser som ges på området.

Så här kan en klimatriktig och genustrygg utbildning se ut:

Välkommen till kursen Hållbar människa 2017 som strategiskt, praktiskt och utsläppsfritt har sitt fokus på dagens och morgondagens största miljö-, energi-, verklighets-, fakta- och hållbarhetsutmaningar i Sverige.

På kursen lär du dig hur du ska förhålla dig till miljösmart förnybar energi, hur globala klimathållbarhetsmål omvandlas till lokala realiteter, hur man lever billigt, genuskorrekt och hållbart, och mycket mer. Lär dig bli den mest hållbara i din kommun!

På den digra koldioxidbefriade agendan finns bland annat följande:

  • Sveriges mest miljöorienterade personer berättar om sina framgångsrika anpassningsstrategier och konkreta klimatresultat. De redogör för sina framgångsrecept och delar också med sig av sina miljömärkta lärdomar.
  • Den enskilda människan har en nyckelroll när det gäller att skapa det inkluderande hållbara samhället. Därför behövs en central anpassnings-myndighet som säkerställer såväl nationella miljökvalitetsmål som andra hållbarhets- och genusmål. Lyssna till företrädare för myndigheten berätta om nya klimatutmaningar i en alltmer komplext koldioxidnära värld.
  • Den praktiska nyttan med social hållbarhet och vikten av koldioxidfri tillgänglighet ur ett normkritiskt perspektiv för slutlig jämställdhets-integrering i en klimatanpassad miljö.
  • Hör landets mest miljöanpassade personer berätta om hållbarhets-prestanda som en central nyckelfaktor för framtida tillväxt i morgondagens klimatsäkra samhälle. Ta del av vad Sveriges ledande miljöanpassare har att säga om framtidens hållbara städer, fyllda av genusmärkta mötesplatser och köttfri livskvalitet.
  • Vikten av hållbara energilösningar i en mer och mer miljöutsatt klimatverklighet, där betydelsen av förnybar energi understryks av konkreta exempel på arbete med klimatinkludering, elkraftsneutral energiproduktion och utvecklad koldioxidfrihet.

Hållbar människa 2017 är det självklara valet – den givna mötesplatsen – för dig som vill klimatutveckla din hållbarhet på ett miljönära sätt och få en garanti för ett framtidsanpassat liv i klimatet. Med de kunskaper som kursen ger, har du de verktyg som krävs för en koldioxidfri klimatinkludering och en framtida HBTQ-säkrad hållbarhet.
Ett längre motto är bra att ha som styrmedel för sitt klimatkorrekta liv. Om du tycker att det är svårt att komma fram till en sådan utsläppsfri devis, är det bara att ta hjälp av den enkla motto- och hållbarhetsgeneratorn nedan. Välj bland de fem ord som finns till varje siffra – det finns oanade möjligheter att kombinera:

För att leva ___________________________ (1) måste vi tillsammans som ett

brett bälte från A till Ö verka för en ____________________________ (2), som

skapar de globala förutsättningar som behövs för ett ________________________ (3)

liv, där alla måste ___________________________ (4) i syfte att förnya

energin från _____________________ (5) tills den giftiga koldioxiden försvinner.

Orden:
1) klimatmärkt
HBTQ-korrekt
köttfritt
klimathållbart
anpassningssmart

2) värdegrundsdriven livskvalitet
klimatutvecklad hållbarhet
aktiv klimatavgiftning
klimatinkluderad genushållbarhet
feministisk klimatanpassning

3) koldioxidbefriat
genusanpassat
klimathållbart
miljönära
normkritiskt

4) klimatanpassa vädret
hållbarhetssäkra klimatet
inkludera en hållbar värdegrund
genusneutralisera hållbarheten
anpassa klimattryggheten

5) solens undersida
månens faser
Fridolins rakhyvel
Romsons talmanus
det klimatfria samhället

Rolf Oward

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.