BLODSHÄMND OCH DÖDLIGT VÅLD


I dag serveras en sammanställning av forskningsmaterial från Brottsförebyggande Rådet – kunde man önska – men sådant sysslar de inte med. Utredningar som riskerar att leda till politiskt inkorrekta slutsatser anses inte ligga inom myndighetens uppdrag. Texten kommer från den av mina kontakter som har överlägset bäst koll på kriminalitet bland romer.

Blodshämnden bland finska romer, som så gott som enbart bor i Finland och Sverige, är med referens till folkgruppens storlek förmodligen världens mest dödliga tradition. I facklitteratur, offentlig debatt och i det allmänna medvetandet är informationen obetydlig, i synnerhet i Sverige.

I början av 1980-talet deltog jag i en utredningsgrupp som hade Socialstyrelsens uppdrag att utreda blodshämnd bland finska romer, efter att några experter slagit larm. Med i gruppen fanns bland andra Jerzy Sarnecki. Vi var tvungna att lägga ner gruppen, eftersom det i lag är förbjudet med register över etniska grupperingar. Här följer signaturen M.s redogörelse:

***

En jämförelse mellan resande, svenska romer och finska romer.

Ibland när jag diskuterar olika romska företeelser med både resande och svenska romer kan de nämna att blodshämnd, som förekommer bland de finska romerna och som jag samlat material om, också är känt bland resandefolket och de svenska romerna.

Bland resandefolket, som sägs bestå av omkring 20 – 30.000 personer i Sverige, vill jag påstå att blodshämnd knappast förekommer alls idag. Längre tillbaka i tiden kan man i domar hitta olika fall med blodshämnd som motiv, även om mord var ganska ovanligt. Istället var knivslagsmål med icke-dödlig utgång vanligare. Sammanlagt handlar det från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet om ett par dussin mord, där både gärningsmannen och offret var resande. De senaste 50 åren (1965 till 2015) finner jag följande fall bland resandefolket:

1 – 1975: Man mördad av en nära släkting (dömd)
2 – 1985: Man mördad av sin syssling (dömd)
3 – 1990: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
4 – 1999: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
5 – 2013: Man mördad av sitt kusinbarn (dömd)

Underlagsmaterialet består av 704 personakter på personer som genom släktforskning bekräftats vara resande. Dessa har matchats mot cirka 5.000 domar. Det bör tilläggas att jag kan ha missat ungefär lika många, som de som listats. Resandefolket ansågs inte som särskilt ”exotiska” under 60- och 70-talet och låg därför inte i fokus för myndigheternas intresse. Intresset var istället riktat mot de svenska romerna, som levt här i nästan 100 år, samt de finska romer som börjat söka sig till Sverige, efter att det blivit möjligt för nordiska medborgare att resa fritt mellan länderna. I synnerhet sökte sig många finska romer till Sverige i slutet av 70-talet och början av 80-talet.

De svenska romerna, som sägs vara omkring 2.500 – 3.000, och som kom till Sverige under senare halvan av 1800-talet, har vad som kallas för Kris — en slags domstol där äldre romer medlar i de konflikter som uppstår. Syftet är att slippa våldsamheter familjer och släkter emellan. Bötesbelopp utdöms och på så sätt undviks vedergällning i form av våld. Det finns fyra belägg i mitt material:

1 – 2005: Man mördad av man ur en annan släkt (frikänd)
2 – 2009: Man mördad av sin flickväns farbror (dömd)
3 – 2009: Man mördad av sin syssling (dömd)
4 – 2012: Två systrar mördas av en man och kvinna (frikända)

Materialet består av 233 personakter på personer som bekräftats vara svenska romer genom släktforskning. De 1.200 domar som de matchats mot är från 1960-talet fram till nutid. Här kan det fattas en eller två domar, men förmodligen inte fler.

Hos de finska romerna, som sägs vara mellan 3.000 och 4.000 i Sverige och ungefär det dubbla i Finland, ser det tyvärr helt annorlunda ut. Mordfall i Sverige (en mer eller mindre komplett lista):

1 – 1965: Man mördad av sin mosters mans brorson (dömd)
2 – 1971: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
3 – 1973: Man mördad av sin halvbror (dömd)
4 – 1973: Kvinna mördad av misstag i knivbråk av man ur annan släkt (dömd)
5 – 1974: Man mördad av avlägsen släkting (dömd)
6 – 1976: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
7 – 1978: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
8 – 1978: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
9 – 1980: Man mördad av sin systerson (dömd)
10 – 1980: Två män och en kvinna mördad av man ur en annan släkt (dömd)
11 – 1983: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
12 – 1989: Kvinna skjuten till döds av misstag av sin man (dömd)
13 – 1989: Man mördad av två män ur en annan släkt (dömd)
14 – 1994: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
15 – 1998: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
16 – 2001: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
17 – 2006: Man mördad av sin frus systerson (dömd)
18 – 2009: Man mördad av sitt kusinbarn (dömd)
19 – 2013: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)

Mordfall i Finland (inkomplett lista):

1 (20) – 1966: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
2 (21) – 1967: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
3 (22) – 1965: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
4 (23) – 1966: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
5 (24) – 1968: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
6 (25) – 1971: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
7 (26) – 1971: Två bröder mördade av man ur annan släkt (dömd)
8 (27) – 1972: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
9 (28) – 1974: Kvinna mördad av sin dotters man (dömd)
10 (29) – 1977: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
11 (30) – 1978: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
12 (31) – 1989: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
13 (32) – 1989: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
14 (33) – 1989: Man mördad av sin bror (dömd)
15 (34) – 1992: Man mördad av far och son ur annan släkt (dömda)
16 (35) – 1995: Man mördad av sin halvbror (dömd)
17 (36) – 1995: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
18 (37) – 1998: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
19 (38) – 2003: Tre män, far och två söner, mördade av avlägsen släkting (dömd)
20 (39) – 2005: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
21 (40) – 2007: Man mördad av sin systers ex-man (dömd)
22 (41) – 2007: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
23 (42) – 2007: Man mördad av sina tre sysslingar (en dömd)
24 (43) – 2008: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
25 (44) – 2008: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
26 (45) – 2012: Man mördad av sin kusin (dömd)
27 (46) – 2013: Kvinna mördad av sin man (dömd)
28 (47) – 2013: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
29 (48) – 2014: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)
30 (49) – 2014: Man mördad av man ur en annan släkt (dömd)

Materialet består av 1.653 personakter på personer som bekräftats vara finska romer genom information från domar samt starka indicier genom namnskick. Domarna är från 1960-talet fram till nutid, sammanlagt omkring 10.000 domar.

Alltså: Under femtio år 54 mord, där gärningsman och offer dokumenterats vara finska romer. Detta inom en population som består av mellan 9.000 och 12.000 personer.

Utöver detta nämns i domar för de finska romerna under dessa femtio år minst ett dussin mord till. Där har jag inte lyckats finna datum när domarna har avkunnats, vilket gjort att jag inte kunnat begära ut dem från domstolen.

Domarna i Finland är endast hämtade från ett par tingsrätter, kompletterat med information från den finska versionen av Flashback där jag genom Google Translate hittat ett antal fall, och sedan genom artiklar hittat datum för vilken domstol det är och på detta sätt kunnat begära ut domen. Även om domarna är på finska går det ganska lätt att förstå vem som är gärningsman respektive offer, och de finska romerna känner man mycket enkelt igen på deras namn. Jag vill påstå att sannolikheten är stor för att det finns lika många domar till i andra finska domstolar.

Min uppskattning är att det under de senaste 50 åren begåtts omkring 100 mord i Sverige och Finland bland de finska romerna. Under samma tid har minst lika många försök till mord och dråp skett mellan dem. Bland de finska romerna i Sverige har jag sammanlagt 29 domar gällande dödligt våld, utdömda i svenska domstolar under dessa 50 år, men det tillkommer nog fem till tio domar med finska romer som gärningsmän, där offren inte varit romer. Dessa är svårare att hitta än domar mellan finska romer, då dessa mord ofta i tidningsartiklar beskrivs som släktfejder. Jag skulle tippa på att ungefär hälften av alla fall av dödligt våld, där finska romer är gärningsmän, drabbar andra finska romer.

Det är svårt att tro att det finns någon folkgrupp i världen, där antalet mord med motiv som heder och blodshämnd är lika högt, som bland de finska romerna — varken historiskt eller i nutid. Inte förr bland korsikanerna eller sicilianarna, och inte i nutid bland albanerna, tjetjenerna, afghanerna, mhallami-folket, syrianerna eller somalierna.

Den som vill forska på blodshämnd och dödligt våld bland finska romer riskerar att stämplas som rasist. Det är synd, eftersom alla som är bekanta med fenomenet blodshämnd också vet att de som skadas mest är romerna själva.

M.

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.