När värdet går på grund

I dag återkommer Rolf Oward

***

Är du ond eller god? Är du för eller mot demokrati? Så konkret ställs sällan frågan, men om man inte ställer upp som troende på dagens värdegrundsreligion hamnar man direkt på den negativa sidan och blir stämplad som en elak och ond avvikare, en som säkerligen också är fascist eller nazist.

Så – varifrån kommer religionen? En stor del verkar komma från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Den första meningen i den första artikeln lyder så här i sitt engelska original: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Läs gärna det igen. Det står alltså dignity. Inget annat. Den svenska versionen: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Således en magnifik felöversättning. Om den är avsiktlig eller bara ett tecken på dåliga språkkunskaper kan man bara spekulera om. Oavsett det är värde inte detsamma som värdighet. Och värdighet har innebörden att människor sinsemellan ska behandla varandra med respekt.

Är den svenska felöversättningen unik? Det verkar faktiskt vara så. Mig veterligen är det bara Norge som lyckas lika dåligt som vi på att översätta dignity. Som exempel på motsatsen kan vi ta den franska versionen: Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

Vi har alltså redan från början ett rejält bojsänke i värdegrundsreligionen – klassikern alla människors lika värde är inget FN-sanktionerat påfund. Men lika fullt används de fyra orden som tillhygge, inte minst på grund av att de aldrig definieras och därför betyder allt eller inget.

Just att det låter så bra med allas lika värde är troligen skälet till att uttrycket används så ofta. Den som försiktigtvis andas att det är svårt att förstå, kan direkt avfärdas som moraliskt defekt och en dålig människa. Uttrycket är därför en smidig vattendelare för en snabb svart/vit-uppdelning i goda-onda, demokrater-fascister, snälla – elaka … .

Men uttrycket faller helt isär vid närmare granskning. Det kanske betyder att alla ska tjäna lika mycket? Kanske att alla ska ha lika stora lägenheter, lika stora villor? Kanske att alla ska ha 15 veckors betald semester? Kanske att en seriemördare är värd lika mycket som ett dagisbarn? Eller att det är svenska skattebetalares skyldighet att ta hand om alla i världen som av olika skäl inte klarar sin egen försörjning – alla är ju värda lika mycket!

Som en pikant detalj kan noteras att felöversättningen satt sina spår även på andra ställen; i paragraf 2 i regeringsformen (från 1974) läser vi att ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde …”. Och att svenska kyrkan också gillar felaktigheten är självklart: ”Kyrkans ansvar /att/ ta ställning för allas lika värde”.

Religioner är bra på att värdera folk. Man kan lite spetsigt säga att det är religionernas affärsidé: vissa personer är onda och ska därför transporteras till helvetet eller rent av avrättas. En del är goda och för dem väntar himlen och sanslös lycka. Alla människor är uppenbarligen inte lika mycket värda.

Och bara för att en deklaration eller resolution kommer från FN, är det någon garanti för klartänkthet? Ett exempel: FN:s människorättsråd antog 2009 en resolution med innebörden att det är förbjudet att kritisera religion. Så mycket för yttrandefrihet och likvärdighet.

Åter till värdegrunden: Säkerligen skulle de värdegrundsreligiösa vilja omvandla delar av den svenska grundlagen till en värdegrundlag och införa värdegrundämnen på skolschemat så att dagens unga formateras i politiskt korrekt rättänkande. Just skolan är ett tacksamt område för värdegrundsfolket. Skolverket har lyckats mobilisera i stort sett alla honnörsord som detta värdegrundstötta område har att erbjuda. De skriver att värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden om att det handlar om de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på:

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

Vad skulle det innebära i verkligheten? Vi går ut hårt och börjar med den första av de fem punkterna i Skolverkets värdeoutgrundliga lista – människolivets okränkbarhet.

Redan här går det över styr. Dagligen för att inte säga sekundligen kränks människor; de mördas, skadas, lemlästas. Människolivet kränks alltså ständigt. Troligen hyser Skolverket en from förhoppning om att sådant inte kommer att ske när man skriver om det i punktform på sin webbplats.

Med tanke på att Sverige – faktiskt – har ett försvar, torde det innebära att de vapen som landet besitter ska användas om vi blir angripna. Det bör innebära att våra soldater kan komma att kränka andras liv. Eller menar Skolverket att Sverige inte ska försvara sig utan bara låta sig kränkas?

Nästa punkt i Skolverkets ambitiösa lista är individens frihet och integritet. Låter mycket bra, men jag misstänker att PK-nyspråket är i full sving. Troligen menar inte Skolverket att vi ska vara fria från no go-zoner, våldskulturer och parallella samhällen med egna lagar och egen rättsskipning. Snarare att vi ska acceptera den frihet vi får när våra politiker bestämmer över oss; tänk inte själv. Vi gör det åt dig, för vi tänker så bra och så rätt. Det blir bättre om du lever ditt liv via ombud.

Som punkt tre kommer den felöversatta klassikern: Alla människors lika värde. Givetvis betyder det inget. Gör följande tankeexperiment: Varje dag dör många människor. Det kan bero på olyckor, ålder, sjukdom eller andra saker. Ska jag bära sorg efter dem på samma sätt som om de vore nära släkt? Eller är en obekant japan (hur än sympatisk och snäll) värd lika mycket för mig som mina egna barn? Eller har PolPot samma värde som den snälla skolfröken du en gång hade i första klass?

Vi värderar och värderas hela tiden. I skolan får vi betyg – olika betyg. När vi jobbar får vi lön – olika lön. Om vi är duktiga idrottare får vi prispengar – olika summor beroende på prestation.

Punkt 4 är den enda på listan som går att någorlunda begripa: Jämställdhet mellan könen. Dock förutsätter det att Skolverket menar jämställdhet baserad på kunskap och kunnande och inte på identitetspolitisk kvoteringsfundamentalism.

Sista punkten. Solidaritet mellan människor. Mäktigt oklar. För dem som söker bekräftelse på sin godhet kan en snabb frälsningsmetod vara att ge pengar till insamlingar eller rent av att stoppa sedlar i de ekonomiskt aktiva migranternas burkar. Man det kan lika gärna vara att visa solidaritet med det samhälle man lever i, genom att arbeta och inte ligga det till last.

Skolverket har alltså mäktat med en helt värdegrundlös analys. Fyra av fem punkter är bara vacker och politisk korrekt varmluft. Värdegrundstommen har visat sig vara helt murken. Kartan gäller. Verkligheten göre sig icke besvär.

Rolf Oward

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.