Bloggläsare mitten av januari 2018

Medan man i länder som Finland, USA, Kanada och Norge vaccinerar asylsökande mot t ex mässlingen, tillsatte handlingskraftiga Sverige en statlig utredning som sa nej till detta, med hänvisning till den personliga integriteten. Nu förväntar vi bara snabbt ett kraftfullt uttalande från Stefan Löfven om att mässlingen är oacceptabel, gärna i samspel med Margot Wallström för att ge uttalandet extra tyngd.

***

Får vi ett klansamhälle hit? Ja det finns väl redan på plats i vissa stadsdelar. Jag tror att för många svenskar innebär en klan våld och gangsters, men i många invandrares hemländer är klanen snarast en familjeorganiserad försäkringskassa. Släkten är deras enda skydd, om någon blir sjuk eller hamnar i problem. Staten har inget för dem om det kniper. I släktklanen finns kanske en medelmåttig förmögenhet. Man har risfält, föder upp kycklingar eller kanske en fiskdamm. Några stora kontanter har man inte men man överlever på det man har. Största faran är väl att bli svårt sjuk, om inte klanen kan samla ihop och hjälpa. För det gör medlemmarna, då de kan hamna i samma situation själva. Kniper det riktigt kan de ta till kriminella lösningar. Jag har jobbat med folk som sänder hem delar av lönen för att en kusin ska kunna gå i skolan och få en utbildning. De räknar med avkastning framöver, när de blir äldre.

I Manilla, när min son gjorde sig illa, fanns det en läkare i den ”compound” min frus syster bodde i. Han fick sy några stygn och när jag ville betala sa han förnärmat ”Vi tar inte betalt av dem som bor här”. Jag tillbringade ett par veckor på ön Bohol där en arbetskollega i samma rederi var bosatt. Det var en fiskeby och de hade en fångstfälla där de simmade och skrämde in fisken i. En morgon när de kom iland och lade upp all fångst på stranden ville jag köpa en stor fisk, att bjuda min väns familj på. Men det gick inte. De förklarade att fisken skulle delas lika och min väns familj hade redan del i fisket. På marknaden köpte jag ett kalvhuvud som jag tänkte ge till hundarna de hade. Men så fick man inte göra utan de tog in skallen till köket och gjorde mat på den. Vår motsvarighet till klanen är facket, hyresgästföreningen och försäkringskassan, så länge pengarna räcker.

***

Det som är mest ansträngande är att argument inte hjälper. PK-folket är så fast i sin religiöst cementerade Bagdad Bob-världsbild att fakta och logiskt tänkande inte har en chans att tränga igenom.

***

Migrationsöverdomstolen fastställde i en dom redan i februari år 2014:
”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig.
Denna princip gäller även ensamkommande barn.
I första hand är skriftlig bevisning relevant. Den asylsökande har emellertid bevisbördan för sin ålder och om han inte kan gör sannolikt att han är underårig ska han betraktas som vuxen.” (UM 2437-13)
Hur svårt kan det vara? Att för en gångs skull följa lagen?

***
Klimatalarmismens grundcredo är att allt ont är människans fel; man knyter X-hotet/Y-faran till en mänsklig aktivitet, för då kan man göra PK-politik av det. Det viktiga för alarmisterna är alltså att hitta en antropogen förklaring till alla väderfenomen och tillhörande katastrofer.

Scenario:
Man hittar på en skatt (varför inte en ”klimatskatt”) och skapar en myndighet (”Klimatmyndigheten”) som ska ”främja” diverse blandad klimatgodhet. Det arbetet kräver pengar, och med hjälp av klimatskatten förser de snälla skattebetalarna Klimatmyndigheten med resurser. Efter ett halvår låter myndigheten meddela att det inte går så bra med främjandet, men ”får vi bara mer pengar ska det nog lösa sig”. Följaktligen höjs klimatskatten och nya friska miljoner flödar in till Klimatmyndigheten. Efter ytterligare ett halvår upprepas – inte helt otippat – samma mönster, det vill säga ”det går inte bra, vi behöver mer pengar”. Så håller det på ett par år, tills ansvarig minister inser att något måste göras. I sann politikeranda undersöker man inte om myndigheten alls behövs utan drar igång en myndighet till, denna gång Myndigheten för nationell klimatsamordning. Inte heller denna myndighet lyckas med sina främjande och samordnande uppgifter utan behöver mer pengar … och så håller det på.

Men det räcker inte med det:
Den obegåvade allmogen måste desinformeras så att den tycker rätt. Därför avsätts mer av skattebetalarnas pengar till ”informationsinsatser” och det tillskapas nya, bidragsdrivna tjänster – som klimatansvariga, klimatcoacher, klimatutbildare … såväl i den offentliga som den privata sektorn – och universitet och högskolor får klimatfakulteter, där rättroende ”forskare” får anslag om de kommer fram till de i förväg bestämda slutsatserna.

Nästa steg är att införa obligatorisk klimatcertifiering och de som inte blir certifierade utestängs från arbetslivet och mobbas ut socialt – av uppenbara, demokratiska skäl.

***

Av en tillfällighet kom jag idag att lyssna på P1;s “filosofiska rummet”. I studion satt tre filosofer från Södertörns Högskola. Ämnet för dagen var “Filosofi och Politik” men även en diskussion runt begreppet “sanning”. Naturligtvis fick man höra en postmodern uppvisning i den högre skolan, vilket inte precis var någon överraskning. Den som trodde sig ha en uppfattning om begreppet “sanning” och vad som är “sant” fick veta att detta var betydligt mer komplicerat än vad man kunde tro, vilket också var väntat. Rätt fascinerande men aningen ovetenskapligt fick man reda på att #Metoo-rörelsen verkligen öppnade våra ögon för vad som var “sant”. Vidare att angivna rörelse “omändrat rummet” för sanning och sant. Söderörnsfilosoferna ställde även frågan om “vem som kan tala sanning?” Här lyftes medborgarskapet som en begränsande faktor, som medförde att all sanning inte kunde lyftas. Som exempel nämndes de ensamkommande från Afghanistan, vars röster inte fick plats. Deras röster skulle nämligen utvidga gränserna för demokratin.

I samma anda nämndes även att det krävdes att man hade “rätt kropp” för att få tala och att detta lett fram till den identitetspolitik som vi numera lever med. ( plågas av, enligt min uppfattning). Det nämndes att det pågår en kamp om sanningen. ”Högerpopulisterna” beskrevs som en kraft som kommer från utsidan och gör anspråk på att säga sanningen. De döljer sina värderingar bakom de påstådda sanningarna.

Ingenting sas som får mig att revidera min uppfattning om vad som är sant och falskt och jag har svårt att se verksamheten som ett vetenskapligt underlag för filosofiska slutsatser.

För övrigt visade det sig vara sant att idag sprängdes en handgranat i Vårby centrum och att en 60-årig man omkom av skadorna. Troligtvis kommer det att visa sig att detta fenomen tillsammans med de upprepade skjutningarna i våra “utanförskapsområden” kommer att kräva ett flexibelt sanningsbegrepp, när de ska förklaras. Här kommer vi att ha användning av våra akademiker från Södertörns Högskola.

***

Samma fråga mal nu ständigt i mitt huvud: Hur ska man få alla dem som oroas för Sveriges framtid att agera relevant? Inte bara mumla för sig själva eller till likasinnade? Jag har nu börjat säga till den sortens människor i min omgivning – de  blir fler och fler – att enda sättet att stoppa nuvarande politik är uppenbarligen att proteströsta på SD. Och det argumentet köper de! ”Proteströsta” tycks för dem innebära att man egentligen inte ansluter sig till SDs idéer, bara stödjer SD i valet 2018 – för att få ett slut på eländet.

***

Jag kollade i anhållningsliggaren för Område Syd, Sammanlagt var 46 anhållna. Av dessa var femton svenskar, resten invandrare eller deras ättlingar. Det rörde sig om grov misshandel, grovt bidragsbrott, allmänfarlig ödeläggelse mm. Även om Löfven önskar att försvaret borde inkallas så lär dom inte klara av situationen.

Utvalt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.