Bloggläsare slutet av mars 2018


Hörde idag att tingsrätten i Malmö kallat in en SD-politiker till förhör. Han hade uttalat sig kritiskt till den ohämmade invandringen, precis som jag själv brukar göra och anser mig ha fog för. Sverige är idag en kopia av Stasi och det går ut påbud från våra makthavare (inte officiellt uttalat) att skrämma medborgarna till tystnad. Det är globalisternas agenda som gäller och glöm det Sverige som varit. I Kina är det fr.o.m. den 16 februari Hundens år och i Sverige är det Bolsjevikernas.

Klart att beslutsfattarna inom media, regering och riksdag vill tysta folk, när saker och ting inte går deras egen väg. Vänta er mer censur och angiveri. Som ni vet finns det redan horder av vänsterfolk som går samman och gör massanmälningar på Facebook mot de personer som tycker annorlunda. Hur har vi det med Nationalsångens inledande fras?

643 nyanlända bor det tidigare äldreboendet på Vintertullen, som ska vara ett genomgångsboende för nyanlända på Södermalm. Nu är det bara åtta månader kvar tills kostnaderna ska tas över av kommunen, och det är, enligt projektledaren, ”en stor utmaning” men ”ett näst intill omöjligt uppdrag” att hitta jobb och bostad i Stockholm (vilket man söker i första hand) åt dem.

Detta är det självklara resultatet av en svensk migrationspolitik, där vi exempelvis förra året beviljade uppehållstillstånd till drygt tre gånger så många som övriga Norden gjorde tillsammans. I Norge, Danmark eller Finland fick i snitt en tiondel så många asylsökande stanna som i Sverige. Det vi ser är konsekvensen av att våra politiker, understödda bland andra av medier och myndigheter, under lång tid velat visa för hela världen att vi är världsledande i humanism. En humanism fylld av drömmar om den egna moraliska förträffligheten, men utan några som helst socio-ekonomiska konsekvensanalyser.

***

Bra skriven krönika K-O!

Men som med allt man läser vill man göra lite personliga tillägg. Visst var Hitler socialist:

1. Partinamnet (som du skriver).
2. Han kallade sig socialist. När han lät bli att förstatliga de stora företagen (tror det var Thyssen,Krupp, IG Farben) så blev han vid ett tillfället anklagad av en partikollega för att inte vara socialist. Han fick då ett av sina raseriutbrotts och vrålade gång på gång ”Ich bin ein socialist!!”. Anledningen till att inte förstatliga var så klart att han behövde deras expertis i krigsindustrin, han förstod att man inte hade råd med ett förstatligande – han var en pragmatiker.
3. Han sade att Marx var en av hans största inspirationskällor.
4. Han beundrade Stalin, för vad denne åstadkommit.
5. Han hade ett nära samarbete med Stalin och Sovjet fram till anfallet. NKVD utbildade faktiskt Gestapo! Hur många känner till det? Och Stalin skickade efter krigsutbrotten Ukrainas vete till Tyskland, som hjälp på traven.

Att Stalin och Hitler var samma andas barn med samma ideologiska föräldrar råder det ingen tvekan om.
Detsamma gällde Mussolini som ju var en revolutionär kommunist. Utslängd ur Schweiz på grund av revolutionär kommunistisk verksamhet. Ledare för det mest extrema kommunistpartiet i Italien och som, när han inte fick med sig partiet i en ännu mer extrem inriktning, bildade ett nytt extremkommunistiskt revolutionärt parti – Fascisterna.

Summarum – kommunisterna, socialisterna (både national och international) och fascisterna är alla längst ut på den extrema vänsterkanten med totalitärt styre (diktatur) förstatligande, människan som en utbytbar maskindel i den stora kollektiva diktaturen som mål.

Kriget startades av nationalsocialister men vanns av kommunister(internationalsocialister), plus så klart de allierade. Internationalsocialisterna har ägnat hela efterkrigstiden åt att förvanska historien och placera nationalsocialisterna ute på yttersta högerkanten. En strategi för att distansera sig som varit mycket framgångsrik tack vare infiltrationen av universitet och lärosäten.

Tramset att nationalsocialisterna skulle ligga till höger om konservativa demokratiska marknadsliberaler är så urbota dumt och lögnaktigt att det borde falla platt hos varje tänkande upplyst människa. Och det gör det naturligtvis också, problemet är att det finns så få i den kategorin.

Jag skriver medvetet nationalsocialister eftersom det var så de kallade sig, det har aldrig funnits några nazister! Detta nid-epitet uppfanns av segrarna efter kriget, just för att distansera sig och beskriva sig själva som motpolen. Segraren skriver historien lika säkert som att segraren alltid skriver om historien.

Socialister och kommunister vill ha exakt samma samhälle. Skillnaden är att medan kommunisterna är otåliga och vill ha det med en gång, är socialisterna betydligt långsiktigare, tålmodigare och mer pragmatiska. Man bidar sin tid, men i fjärran är målet alltid total diktatur och åsiktsofrihet.

Höger vänsterskalan är helt falsk och har dessutom spelat ut sin roll sedan länge. Kampen står mellan globalism och nationalism. Det står mellan GAL och TAN. Det står mellan frihet och ofrihet. Det står mellan demokrati och diktatur. Det står mellan människan och kollektivet.

***

En kommentar till din artikel ”Höger Vänster”:
Första världskriget startades av Österrike, Ungern och Serbien. Tyskland belades ändå med hela skuldbördan och ett massivt krigsskadestånd utdömdes genom fredsavtalet i Versailles. I Tyskland följde den folkmordspolitik som kallas Weimarrepubliken. Befolkningen drevs till desperation som bland annat kunde ses i Berlin då folk sålde vad de kunde för att överleva, ofta sex i alla möjliga och omöjliga former. Man befann sig i totalt moraliskt förfall, familjer sålde sina döttrar etc.

Det här har blivit omvittnat bland annat i Mel Gordons ”Voluptuous Panic – The Erotic World of Weimar Berlin” (2008). Det glada tjugotalet har man hört talas om men det kanske inte var så glatt överallt. Reaktionen på folkmordspolitiken kom när NSDAP vann valet 1933. Det finns så mycket mer att upptäcka om vad det egentligen var som hände under de här åren. Segrarna skriver som bekant historien!

***

Jag förstår att det kan kännas hopplöst att kämpa mot massinvandringen, som ni har gjort i många år. Har själv misströstat och förundrats över hur välutbildade bekanta aktivt stött omvandlingen och försökt frysa ut personer med obekväma åsikter. Men det känns numera som att en åsiktsvändning faktiskt är på gång. Några observationer från 2018: Kvinnliga kollegor pratar om våld och känner till det som tidigare skulle kallas hatfakta. Enda förklaringen är att de smygläser alternativmedia. De är akademiskt skolade och kunde för bara två tre år sedan klösa ögonen ur män för att kunna ösa in obegränsat med manspersoner ii Sverige. Nu oroas de över att friheten minskas och att deras barn kan bli överfallna.

Bland vita medelålders män så är det numera nästan ingen som försvarar importen. Tvärtom så visar en klar majoritet motvilja mot det som sker. Det är dock ingen öppen kritik ännu, men nu går det att prata om vansinnigheterna utan att uteslutas ur gemenskaper. Snarast håller det på att bli tvärtom. De som förespråkar fortsatt massinvandring ses som lägre stående när fakta öppet finns på bordet via alternativmedia.

Nästa lågkonjunktur förväntar jag mig ett totalt åsiktsskifte. När männen inte längre kan erbjuda kvinnor och barn trygghet och boende kommer svenska kvinnor kräva att männen tar sitt ansvar och ordnar upp den eländiga situationen.

***

Såg på SVT att man skulle starta upp en serie om ”demokratin”. Det hävdas att ”extremhögern” och nationalismen är ett hot mot demokratin medan däremot ”anywheres” och ”PK:arna” står bakom och försvarar den!! Samtidigt förhåller det sig så att landet i princip allt mer låter sig styras av konventioner, EU-direktiv som spikats hundratals mil från landet. Domstolarna tillämpar allt mer regler som kommer ur konventionstexter och som aldrig varit föremål för behandling inom landet. Det kan man väl verkligen mena är ett ”hot mot demokratin”.

***

Nu när centern verkar ha gått med på den sittande regeringens förslag på amnesti regerar några medier, bland annat GPs Jenny Sonesson, men det kommer inte göra någon skillnad. Sverige ska in i kaklet till varje pris. När vi har det lika eländigt som valfritt land i Afrika har gudomlig rättvisa skipats och allt är under kontroll.

De styrande ser till att det inte behövs gymnasiekompetens för utlandsfödda, inte ens säkerställda identiteter. Resultatet är att få, om några, arbetsgivare/ högre utbildningscentra kommer att lita på slutbetygen utan kräva att de sökande genomgår rigorösa tester (rensade på genus PK-nonsens) innan anställning eller antagning till högre utbildning accepteras. På grund av betygsinflationen i UK har University of Cambridge redan börjat med detta förfarande. Det finfina med detta är att man då skapat ännu en inkomstmöjlighet åt det välfärdsindustriella komplexet. Alla vinner – förutom arbetsgivare, högre utbildningscentra, skattebetalare, eleverna själva och samhället i stort.

Utvalt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.