Bloggläsare mitten av juni 2018

Det gäller för det västerländska samhället att återfå sitt självförtroende. Men vi har inte tappat det utan vi har blivit bestulna. Här har postmodernister, feminister med flera gjort allt för att vi ska tycka och tänka att vi inte är ett dugg bättre än somalier, araber etc. Alla eventuella svagheter vi kan skönja hos dem finns även hos oss. Finns det brister i andra kulturer har dessa naturligtvis orsakats av oss och vi bär på skuld för detta. Kritiserar vi hederskulturer får vi veta att även västerländska män slår sina fruar och barn och att det är “samma” strukturer som styr. Vi får veta att länder och kulturer är “sociala konstruktioner”, varför den ena inte är bättre än den andra. Då terrordåden i Paris pågick med full styrka hävdade en ”forskare” på Sekretariatet för genusforskning att gjorde man yttrandefrihet till norm exkluderade man andra grupper som inte har samma uppfattning. Detta med anledning av de så kallade Mohammedkarikatyrerna. Yttrandefriheten var således inte något absolut värde utan kunde begränsas för att inte exkludera muslimer. Man kunde således både ha och inte ha yttrandefrihet. Naturligtvis förklarade hon att frågan var “problematisk”, ett ord som regelmässigt används av postmodernister. När något ogenomförbart skall utföras eller påstås ska ske, används ordet “utmaning”.

Den västerländske mannen är naturligtvis hatobjektet framför allt. Allt görs och strävas efter för att demaskera dennes förmåga och kapacitet till noll. Köttätande, bilåkning, svordomar, auktoritet, rökning med mera är manliga intressen som till varje pris skall förklaras oönskade, i syfte att förminska männen. Kvinnorna får i motsvarande mån inte framhäva sina yttre attribut, eftersom dessa då blir objekt för männen. Själv reagerar jag med motsatsen och försöker till varje pris uppfylla dessa oönskade normer, i en tyst protest mot vad som pågår.

***

Kjell Aleklett har skrivit en bok med titeln ”En värld drogad av olja” Han spår att Ryssland kommer att sluta sälja olja till omvärlden. Sverige får 50 % av sin bergolja från Ryssland. För att få fortsätta få köpa bergolja från Ryssland går Sverige med i Ryska Samväldet. Först Svexit år 2020 och därefter anslutning till Ryska samväldet år 2022. Sverige kommer behöva öka nedhuggningen av skog för att betala för mat och bränsle till en alldeles för stor befolkning. Och ja, år 2028 tillhör Sverige tredje världen. Ryssland tar dock hand om rysktalande som Akilov och låter dem bo i Sibirien. Prideparader har Ryssland förbjudit i samband med Sveriges anslutning år 2022. Att byta kön är också förbjudet. Abort är förbjudet. År 2028 är privatbilismen nedlagd. Bara folk med f-skattsedel får köra bil. Hantverkare och myndigheter och taxiförare får köra bil. Det är på landet det går att odla, ha boskapsskötsel och ordna ved. Sveriges städer har därför minskat till sin halva storlek år 2028. Stockholm har en miljon invånare. Den svenska befolkningen i Stockholm har flyttat till Norrlands inland. Kvar bor bara invandrare.

***

Svenska Dagbladet ordnade en uppsatstävling om klimatet för skolungdom. De tre vinnande bidragen visar det hårresande resultatet av systematisk indoktrinering. Vi håller på att få en nästan ihjälskrämd generation.

Vinnaren, 14-åriga Alice Hedman, skriver: ”Vi får mer och vildare extremväder, torka och bränder i större utsträckning, djur hinner inte anpassa sig och föroreningarna i luften skadar vår hälsa. Den globala uppvärmningen förstör vår planet, utrotar arter, förgiftar oss och gräver djupt i våra plånböcker. Vi vet att det sker, att det är vi som orsakat det, att vi behöver agera nu, men ändå fortsätter vissa att ifrågasätta om det är ett problem över huvud taget – istället för att göra något åt saken. ”

15-åriga Greta Thunberg, som också fick pris, skriver: ”Häromdagen tittade jag på en partiledardebatt på tv och jag såg hur de tilläts stå där och ljuga. De sa att det inte var någon idé att satsa på att minska Sveriges utsläpp, eftersom vi var ett sånt ’föregångsland’. Att vi istället skulle ’hjälpa’ andra länder att få ner sina utsläpp. Sverige är inget föregångsland. Invånarna i Sverige släpper ut i genomsnitt 11 ton CO2 per person och år. Vi ligger på plats 8 i världen enligt WWF. Det är vi som behöver hjälpas. Jag förstår inte hur de får ljuga så där i tv. Kanske många vuxna tycker att klimatfrågan är svår att förstå? Det är kanske därför, så fort det sänds ett program om klimatet, det blir ett barnprogram? Jag förstod klimatfrågan när jag var 12 och bestämde mig då för att aldrig mer flyga eller äta kött.

17-åriga Elvira Silver skriver: ”Enligt Jordbruksverket står animalieproduktion för 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Du som läser det här vet säkert redan att dessa växthusgaser är dåliga för vårt klimat eftersom att det bidrar till en ökad växthuseffekt vilket leder till att det blir varmare, isar smälter, vattennivån höjs, delar av länder hamnar till slut under vattnet och det blir en massflykt för människorna som bor där. /…/ Hur länge har vi inte levt med kött i centrum? Alltid när jag ätit mat hos min mormor och morfar så har standardrätten varit kött och potatis. Nu är det dags att lämna köttnormen bakom oss och lösa delar av vår globala uppvärmning med hjälp av en ny skolmat.”

Man kan undra hur mycket hjälp dessa flickor fått från sina föräldrar.

***

En sak som jag ofta irriterar mej på är hur kvinnor och framför allt flickor framhålls som bättre, klokare, intelligentare och vackrare naturligtvis. Samtidigt finner de sig själva misskrediterade. Nu i dessa skolavslutningstider är det många mammor, mor- och farmödrar, systrar, mostrar och fastrar som lägger ut bilder på Facebook på sina barn, barnbarn med mera, flickor naturligtvis. Jag har hittills sett ett tiotal bilder. Inga pojkar. Varför? Hade en liten diskussion med min fru om detta. För det första fattade hon inte riktigt vad jag menade. Tyckte jag inte att flickorna vara fina på bilderna? Detta är ett känsligt ämne. Då jag påpekade att vi själva har tre vuxna söner och inga döttrar dog väl frågan. Förmodligen kommer hon inte att visa mej några fler facebooksbilder. Enligt mitt förmenande är det knappast möjligt att diskutera frågor om manligt och kvinnligt utan att starka motsättningar kommer fram, större än frågor om invandringen. Jag kan nämna att jag hamnat i ”frysboxen” både vad det gäller invandring och feminism. Min storasyster och jag har brutit kontakten efter att vi bara fått flickor som barnbarn, vilket hon tyckte vara bra. Då jag undrade vad hon menade svarade hon att att pojkar var ingenting att ha.

***

Min mor var finskt krigsbarn och mina farföräldrar logerade norska motståndsmän som flydde från Norge under andra världskriget. Själv har jag röstat på Socialdemokraterna som ung och även varit aktiv i Folkpartiet. Risken är trots detta stor att jag i kommande val lägger min röst på SD. Inte för att jag tycker om partiet särskilt mycket, gillar inte i alla delar dess politik och dessutom anser att man till stor del saknar kompetenta och valbara personer. Vidare får man väl säga att partiet har ett “brunt” förflutet, som man numera försöker skaka av sig. Till min förvåning upptäcker jag att flera av mina bekanta kommer att rösta som jag. Det rör sig om jurister, poliser, hantverkare, lärare med flera och det gemensamma för dessa är att de förefaller vara lika normala fungerande medborgare, som jag tror mig själv om att vara. Dessutom lider ingen av dem av psykisk ohälsa, missbrukar eller ligger samhället till last på något sätt.

Jag har aldrig kunnat konstatera något som helst inslag av “rasism” hos dessa individer utan dom är troligtvis som folk är i allmänhet. Internationella undersökningar visar att svenskar och folk från Skandinavien har en mycket stor vilja att hjälpa utsatta människor från andra länder och är betydligt villigare att ställa upp än man är på andra platser på jorden. Jag och mina bekanta uppfyller nog angivna beskrivning. Däremot anser vi nog alla att vi utsatts för ett bedrägeri och vilseledande från våra styrande. som understötts av media och journalister, något som vi inte kan förlåta dem. Förvisso har invandring och migrationsfrågor en lång historia i Sverige men frågan kanske blev som hetast hösten 2015 när människor ohämmat strömmade in i Sverige och mottogs av personer i västar under parollen “Refugees Welcome”.

***

Årtionden av subversiv propaganda har nött ner tilltron till, men också identifikationen med, vår egen kultur. Naturligtvis har denna process underlättats av att den moderna tekniken gjort att vår kultur i allt mindre utsträckning är internaliserad. Å andra sidan erbjuder tv och film enorma möjligheter för den som vill påverka människor. Tv och film går ofiltrerat rätt in i vårt limbiska system, och tar på så vis kontroll över våra känslor och tankar. Jag saknar förmodligen talang, men om jag hade någon skulle jag göra en tecknad film eller spelfilm som handlar om det heliga krig som vi är involverade i, eller den kommande apokalypsen, när för oss främmande kulturer tar över Västeuropa och etniskt rensar ut oss. För övrigt pågår detta dagligen och stundligen inför våra ögon när vi ser hur våra unga ”feministiska” kvinnor väljer invandrade män, och lämnar de svenska pojkarna i sticket. Det är bara det att människors medvetande är så förvridet att de inte kan förstå vad som händer.

***

Heroes die young. Är det inte så att de män med egenskaper som mod, dådkraft, självuppoffring och ädelmod dör först och därför inte hinner reproducera sig? Ta ett krig som exempel. Vapenvägrarna stannar hemma och kopulerar med kvinnorna när de starka modiga är ute och dör på slagfältet. Vidare, intelligenta planerande, konsekvenstänkande människor skaffar få barn. Analfabeter skaffar så många barn som Gud vill, det finns inget stopp. Jag menar att de ”tänkande individerna” blir färre och färre för varje år och att detta kommer fortsätta fram till den totala kollapsen.

Demokratins grundtanke med allmän rösträtt och att varje röst är lika mycket värd är en dödsfälla! De ointelligenta, obildade, icketänkande är så otroligt många fler än den lilla klick som verkligen reflekterar över och analyserar tillvaron. Av den anledningen tror jag inte längre på demokratin. Jag menar att den varit bra, men bara i ett övergångsskede från inskränkt feodalism till vad det nu är som väntar, efter de västerländska demokratiernas obönhörliga kollaps. Jag hoppas innerligt att nästa fas blir Meritokratin och utan allmän rösträtt.

***

Jag frågade några bekanta: Hur kan tre världsledare besluta om att sända missiler på Syrien? Utan medgivande av deras egna parlament och befolkningar. De ska vara folkvalda och med ett bra förstånd. Vem frågade de till råds eller är världen sådan att de kunde ta ett beslut som har kunnat sluta med att barn, släktingar och vänner blivit köttfärs? Slår du ihjäl en person hamnar du i fängelse. Hur kan dessa ledare gå förbi de internationella beslut som fattas? Vad gör dem till bättre människor än han som körde lastbilen i Stockholm. Och vad blev svaren? Fåniga leenden.

Utvalt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.