Bloggläsare början av juli 2018


Populismen utmanar det globala politikerväldet. Den argentinske statsvetaren Ernesto Laclau har konstaterat att populismen uppstår när medborgarna i en demokrati upptäcker att institutionerna inte längre är deras företrädare, när klyftan mellan folkets vardagsverklighet och de politiska institutionerna har blivit alltför stor. Den populistiska logiken eller som han kallar det, det populistiska förnuftet, är demokratins immunförsvar och mer än så. Det är själva drivkraften i en demokratis politiska process. Det tvingar de politiska institutionerna att stå i kontakt med medborgarna, det hindrar den politiska eliten från att fjärma sig från folket. Det håller den politiska debatten i sund och ständig rörelse.

***

Fredrik Reinfeldt har blivit ordförande för något som kallas för Trygghetskommissionen. På en pressträff i juni i Stockholm sa han att det inte bara är upp till polisen att göra ett område tryggt. Det handlar istället om att få människor att söka sig dit – allra främst närvarande mammor. ”För i närvaro av mammor på gator och torg vill kriminella inte vara”.

Vafan? Det är stor humor! Reinfeldt vill således att mammor (!!) ska patrullera det offentliga rummet, istället för polisen. Då upplevs en plats som trygg, och brottsligheten går ned. Också fastighetsägare, företagare och ideella krafter ska aktivera sig själva. Man ska inte fokusera på brottsligheten utan se till att brottstillfällen inte uppstår. När en cykel blir stulen är det alltså, enligt Reinfeldts logik, ägarens fel om denne låst fast cykeln på gatan och inte tog med sig cykeln in till sin lägenhet eller arbetsplats. Sålunda lämpas ansvaret för brottsbekämpning över på medborgarna, som ska anpassa sina liv efter de kriminellas agerande. Mannen kan inte vara i psykisk balans.

***

Vi måste ha stenhårda ledare, men med fötterna förankrade i vårt västerländska kulturarv. Och jag har inget emot ifall de tummar på vissa regler, om de gör det av pragmatiska skäl som gynnar majoriteten och landet i längden. Jag hävdar bestämt att ändamålet helgar medlen. Jag har inget emot ifall en sådan upplyst despot tar total kontroll över landet under en begränsad tid på kanske ett par decennier, för att sedan när folket blivit uppfostrat ordentligt och upplyst, avlögnifierats, samt lärts/tränats att tänka självständigt, lämna tillbaka det åt allmänna val. Jag anser att det är den enda räddningen. Det går inte att dränera träsket om man är fullblodsdemokrat. Vi har blivit demokrater in absurdum. Jag vill ha en ledare som på alla plan är bättre än jag är. I dag är det tvärt om och det är det mest skrämmande. Våra bortskämda demokratier fostrar inga riktiga ledare. Inga! Samtidigt så inser jag naturligtvis faran med en envåldshärskare, även om han är en upplyst despot. Men trots faran (som är teoretisk), så vinner det alternativet över dagens reella katastrofala styrelseskick.

***

Swedbank kräver att jag berättar om mina politiska uppdrag! Kontrollsamhället drar åt snaran och blir allt mer repressivt. Politiska aktörer med fel åsikter stängs av och tystas från sociala medier. Facebook, Google, Microsoft, Youtube etc. lagrar våra data och analyserar oss. När nu en bank vill veta om våra politiska aktiviteter så tycker jag att det gått över gränsen (ännu en gång). FN, EU och Soros är några av de stora aktörer som ligger bakom det totalitära samhället med total individkontroll. Jag har haft en fruktlös mailväxling med Swedbank och inser att det inte är lönt att prata med dem. Jag kunde konstatera att de antingen inte har läst penningtvättslagen, eller så har de en annan agenda och en annan uppdragsgivare. Samarbetar de med Expo, Sossarna eller Bonniers? Rena Stasi! Hemskt!
Här är några av frågorna:

Har du, eller har du haft, någon av följande funktioner?
Ingen av dessa
Stats- eller regeringschef
Minister samt vice och biträdande minister
Riksdagsledamot/parlamentsledamot
Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå (vilkas beslut bara i undantagsfall kan överklagas)
Ledamot i styrelse för politiskt parti
Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot i centralbanks styrande organ
Ambassadör, beskickningschef
Hög officer i försvarsmakten
Person i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
Funktion som styrelseledamot, generalsekreterare, deras ersättare respektive ställföreträdare eller motsvarande i en internationell organisation

Jag kryssar för ledamot i styrelse för politiskt parti och får följande fråga
PEP – Politiskt utsatt ställning
Skriv din titel och befattning
Nästa fråga
I vilket land utförs uppdraget?
Nästa fråga
Har du avslutat ditt uppdrag?
Ja
Nej
Nästa fråga
Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som innehar eller har innehaft någon av följande funktioner? Om ja, välj funktion.
Nej
Stats- eller regeringschef
Minister samt vice och biträdande minister
Riksdagsledamot/parlamentsledamot
Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå (vilkas beslut bara i undantagsfall kan överklagas)
Ledamot i styrelse för politiskt parti
Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot i centralbanks styrande organ
Ambassadör, beskickningschef
Hög officer i försvarsmakten
Person i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
Funktion som styrelseledamot, generalsekreterare, deras ersättare respektive ställföreträdare eller motsvarande i en internationell organisation
Vem behöver svara på frågorna?
Alla kunder behöver svara på frågorna.
Varför behöver du svara på frågorna?
Bakgrunden är lagkrav och samhällsansvar. Banken arbetar för att motverka att de finansiella systemen utnyttjas för brottslig verksamhet och måste ha god kunskap om dig som kund och vår affärsrelation. Det innebär att vi regelbundet behöver uppdatera den information vi har om dig och hur du använder bankens tjänster. Får vi inte in den information vi behöver kan vi behöva begränsa dina banktjänster.
Vad handlar frågorna om?
Vi frågar till exempel om inkomstkällor och källor för sparat kapital samt hur du använder våra tjänster, men också om du eller en närstående är en person i politiskt utsatt ställning.
https://www.swedbank.se/privat/kunderbjudanden/darfor-staller-banken-fragor/index.htm

***

Det är visserligen en tre år gammal artikel men den är lika giltig i dag. 26 romska kvinnor, med företrädarna Soraya Post, Diana Nyman och Heidi Pikkarainen, skriver i Expressen att det är viktigt att romska kvinnor får sina rättigheter stärkta. De har därför tagit fram fem rekommendationer som kan motverka antiziganismen. Det första kravet är ”Stärk romska kvinnors möjlighet till organisering” och under den rubriceringen kan man bland annat läsa att ”Det handlar om egenmakt och att vi ska ha tolkningsföreträde i frågor som rör oss”. Syftar detta på att Sorya Post kritiserats för att hon gifte bort sin 16-åriga dotter? Nja, kanske inte.

Men visst, jag är helt för att romska kvinnors rättigheter måste tas på större allvar. Den som läser domar om kvinnomisshandel inom den romska gruppen stöter på fall efter fall med kvinnor som helt öppet, inför mannens släkt, misshandlats av sin finsk-romska make, utan att någon har gjort ett dugg. Om exempelvis en finsk-romsk kvinna vänder sig till polisen därför att hon just fått håret avklippt av sin romska man, som misstänker henne för att ha varit otrogen, eller om hon just har fått ett kors rispat i ansiktet med kniv så att hon för all framtid inom den finsk-romska folkgruppen skall framstå som en oduglig kvinna, bör detta tas på största allvar. Kanske ligger det något annat bakom de finska kvinnornas brist på självständighet, än det svenska samhällets rasistiska strukturer, som de så gärna skyller på?

Den finsk-romska kulturen bygger på begreppen ”respekt” och ”skam” men dessa två begrepp har helt andra betydelser än för etniska svenskar. Om en kvinna inte ”respekterar” sin man förlorar mannen ansiktet inför den egna gruppen, och han har därför rätt att åtgärda problemet på ett sätt som vanligtvis inte innebär att man går skilda vägar, och efter en handskakning fortsätter sina liv. Dessa kvinnor bör därför få skyddat boende och skyddad identitet så snabbt som möjligt.

Men hur ska vi gå tillväga? Ingen romsk kvinna vill erkänna att hon lever i en extremt patriarkalisk kultur, kanske starta en insamling till skyddade boenden för romska kvinnor, när hon vet att hon då för all framtid blir utstött ur den egna gruppen. Avsaknaden av konkreta förslag är talande. Det brukar vara så när det handlar om grupper som livnär sig på att kverulera.

Utvalt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.