Den rätta värdegrundens dolda agenda

Detta är den första delen av en text uppdelad i två. Per Hagenäs har skrivit den. Den avslutande delen bär rubriken ”Paradigmskiftet från gruppomsorg till individomsorg”.

***

När blev massinvandring en svensk angelägenhet? Vilken folkrörelse har jag missat, vilken folkomröstning, vilka statliga utredningar? Det går inte längre att dölja krisen i skola, sjukvård, polis, kriminalvård, MSB, försvar, socialtjänst, bostäder, äldreomsorg, psykvård. Även vallöftena handlar om att lösa problem orsakade av massinvandringen. Sett utifrån konsekvenserna för svenska folket måste de senaste regeringarna bedömas som oförmögna att regera ett land. Den så kallade rätta värdegrunden verkar vara en central orsakande faktor. Hur uppstod den? Vilka konsekvenser har den fått? Varför är svensken så lojal?

Försöken att hitta svaren på dessa frågor är som att befinna sig i en kriminalroman. Mördaren gör allt för att förvilla genom att peka åt fel håll, dölja information och komma med falska anklagelser. För att avslöja mördaren och motivet får man se över fakta, se hur de hänger ihop och framförallt skilja ut det vi säkert vet från dimridåerna.

Vi vet säkert att massinvandringen enbart skapats ur etablissemangets (den ekonomiska, den politiska och den mediala maktens) behov. Andra länder har avstått och inga folk har protesterat mot det. Massinvandringen associeras alltid med en ny lära kallad ”den rätta värdegrunden”. Den är viktigare än alla andra politiska idéer, vilket visar sig genom att partier nu sluter sig samman i blocköverskridande samarbete när de anser att denna värdegrund är hotad, men också för att de faktiskt verkar tro att Sverige kommer att gå under i eld och svavel om värdegrunden ifrågasätts.

Vi vet också att svenska politiker ser denna värdegrund som en förebild för världen. Margot Wallström motiverar sin plats i säkerhetsrådet med att hon har en del att lära världen i värdegrundsfrågor. Tillsammans med ministrarna Ann Linde och Isabella Lövin presenterade hon mindre än tre veckor före valet regeringens lärobok i feministisk utrikespolitik för världens länder. ”Utan kvinnor blir det ingen fred”, säger Margot Wallström.

Alltså, dessa ministrar vill säkra den rätta värdegrundens dominans i Sverige och möjliggöra sina karriärer i EU och FN. Hur kan man förstå den uppblåsta självbilden, att Sverige bör leda världens demokratiska utveckling samtidigt som de hånar svenskarnas identitet och förmåga att ha en egen åsikt, på det sätt som Reinfeldt, Sahlin och andra gör? Varför låter vi oss förolämpas? Svaret kanske är att vi ser oss som det modernaste folket. Våra politiker har kommit över barnsligheter som att skydda sitt eget folk med nationalism och ersatt detta med en överlägsen jämlikhet och tolerans. Det vore både ojämlikt och intolerant mot invandrare att tvinga på dem någon som helst svenskhet (som dessutom inte finns!). Därför får svenska flaggan, svenska psalmer, avslutning i kyrkan, kristna kors etc. inte förekomma när invandrare finns närvarande. Sverige är väl det land som på så sätt kommit längst i att ersätta gruppomsorg med en jämlik individomsorgsdiskurs (se del 2 av denna text).

En annan möjlig förklaring till svenskens ovilja att vifta med andra flaggor än Prideflaggan (visar jämlikhet och tolerans) är kanske att vi som barn i folkhemmet förlorat vår frihet och vårt självbestämmande. Men att vuxna män och kvinnor går i barndom är ju inget att vara stolta över.

Det offentliga Sverige är förvånansvärt homogent. Den lilla kritik som kan finnas i offentligheten framförs under mumlanden och åtföljs av hovnigningar mot den rätta värdegrundens prästerskap. Kommentarsfält stängs av, debattartiklar och insändare refuseras. Den härskande eliten styr Sverige genom en mycket auktoritär statsideologi, som varje individ måste underordna sig. Ideologin påstås forma en svensk massrörelse mot ett förtryckande förgånget samhälle, med Pride och MeToo som viktiga exempel på folkets vilja.

Hela den svenska maktapparaten – partiledare, polisen, försvarsmakten och domstolarna – ställer upp på Pride. Överbefälhavare Micael Bydén ville i uniform och genom att sjunga en Elvislåt visa att han och försvaret kunde vara lika fria och lite ”crazy”, som den parad han deltog i. Hans slogan var att försvaret ibland inte ”marscherade straight”, i samklang med de övriga i denna parad. Han deltog för att försvara den nya rätta värdegrunden allas lika värde. Jag skulle vilja veta vad det är som saknas i homosexuellas rättigheter som framkallar detta enorma engagemang.

Micael Bydéns raka budskap, som han troligtvis delade med de övriga maktrepresentanterna, var alltså att ÖB inte tänker försvara grundlagsfästa rättigheter, inte demokrati, inte åsiktsfrihet eller svenska folket, om det går emot etablissemangets värdegrund. För detta ändamål omdefinieras sann demokrati att betyda att agera utifrån den rätta värdegrunden. På samma plats pekade paradgeneralerna ut SD, som representerar en fjärdedel av svenska folket, som fiender och fick medhåll av närvarande politiker.

Hela demonstrationen kan därför ses som prologen till en statskupp. Prideparaden har för makteliten samma funktion som militärparaden, att ena ledning och folk mot tänkbar opposition. Tricket som gör maktdemonstration och hotet mot opposition legal är att de låtsas att det handlar om en gränslös kärlek och välvilja. Värdegrunden fläckas dock av deras glödande hat och oresonliga aggressivitet mot åsiktsmotståndare.

Likheten med fascism är både paradoxal och signifikant. På Wikipedia kan man läsa:

Fascismen förknippas med massrörelse, elitstyre … individen underställd statens behov … med mål att upprätta … auktoritär, ej traditionsbunden stat … i vissa fall helt avvisa förnuftsresonemang och diskussioner. Folkets intressen ska istället tillvaratas genom en ”auktoritär” demokrati … med allmänviljan i centrum.

Fascismen förknippas med massrörelse, elitstyre … individen underställd statens behov … med mål att upprätta … auktoritär, ej traditionsbunden stat … i vissa fall helt avvisa förnuftsresonemang och diskussioner. Folkets intressen ska istället tillvaratas genom en ”auktoritär” demokrati … med allmänviljan i centrum.

Den svenska statsideologins aversion mot nation och svenskhet ersätter dock fascismens avsky mot kommunism och konservatism.

De sanna konsekvenserna av statsideologin finns i vardagen. Svenska ungdomar kan inte flytta hemifrån därför att det finns inga bostäder till för dem överkomliga priser. Världsbäst i gruppvåldtäkter, sexuella övergrepp, skol- och bilbränder. Skenande sjukskrivningar. Stökiga skolor och fallande skolresultat. Lavinartad ökning av ungdomar med självmordstankar som ringer BRIS. Ett inbördeskrigsliknande tillstånd i förorterna.

För att få en uppfattning om den rätta värdegrundens moral kan man se hur den tillämpas i domstolar. Skadeståndet till en muslim som inte får jobbet för att hon inte vill skaka hand, 80 000 kr. Skadeståndet när en dotter blir mördad i ett islamskt terrorattentat, 60 000 kr. Resultatet när en barnmorska vill bli undantagen från uppgiften att släcka barnliv, noll kronor och sparken. Kostnaden för att utan tillstånd hämta information om asylsökare i tandläkarregister, 450 000 kr och sparken. Värdegrundssatiriska bilder, sex månaders fängelse. Svenska pensionärer som genom statlig finansierad angiveriverksamhet åtalas för att de uttrycker sin vrede över invandrarkriminalitet, dagsböter efter många uppslitande polisförhör. Invandrare som hotar, trakasserar och är rasistiska mot svenskar, inga åtgärder.

I en tidigare text diskuterades varför den nya värdegrunden till stora delar är gemensam i västs olika etablissemang. Orsaken är att det behövs goda värdeord för att motivera en ny världselits dominans, liksom för att fånga in skattebetalarnas förtroende och kunna tappa dem på pengar. Dessa goda värdeord kommer ur EU:s fredsprojekt och FN:s rättighetslistor. Det är tveksamt om skattebetalarna får något värdefullt tillbaka för de miljarder de får betala. För att dölja detta och för att motivera ett fortsatt stöd behövs de goda värdeorden. Dessas ytliga symbolik formaliseras i Sverige som en tvingande ”rätt värdegrund”, som genom EU och FN ska ges en aura av konsensus och naturrätt. Detta underlag leder i slutänden till de vansinniga prioriteringar och beslut vi ser. Folk i Europa och USA börjar förstå galenskaperna och gör uppror. Det hotar den existerande makthegemonin som därför nu sluter sig samman, för att förtala och skända dem som vaknat och, för att vilseleda, peka på yttre hot.

Etablissemangstrogna medier driver på den ideologiska utvecklingen och vet vilka som dreven ska riktas mot. Ett av de mest tydliga exempel på detta är konflikten mellan Donald Trump och media, samarbetet med det som brukar benämnas ”den djupa staten”. Förhoppningen är att den djupa staten ska klara att avsätta Trump. Media talar hela tiden om möjlighet till riksrätt, vilket gör agendan uppenbar. Det är inte Trump som är det stora hotet mot demokratin utan mediernas ovilja att respektera demokratiska val och folkets vilja.

Politiker visar oavsiktligt vilka ”vapen” som används för kampen att säkra den rätta värdegrunden. Invandring, ett hysteriskt kampanjande för HBTQ, det parodiska skuldbeläggandet av Ryssland och det domedagsreligiösa klimatlarmandet hör uppenbart ihop, dels för att det främst återfinns hos etablissemanget med den rätta värdegrunden och dels därför att kritiker gärna klumpas ihop som samma slag av moraliskt mindervärdiga människor. Senast har de med den rätta värdegrunden anslagit resurser till internationell forskning på Chalmers, som ska visa på kopplingen mellan ”klimatförnekare” (ordet används av en av experterna) med ”högerextrema” krafter. Oavsiktligt visas det motsatta, att det finns en koppling mellan klimatlarm och etablissemang. Man utgår från att det är omoraliskt att kritisera klimatlarmet och vill visa att det görs av de omstörtande krafter som kritiserar den rätta värdegrunden.

Media och politiker hotar med undergång, om fri information tillåts. För att vi ska förstå undergången tar man varje tillfälle att blåsa upp tecken på detta hot. Tidningarna fylls varje dag med nyheter, krönikor och ledare som ska visa den etniska svenskens rasism, främlingsfientlighet och populism, sexism och könsförtryck. De självförhärligande äger värdegrunden och alla de goda värdeorden. De som opponerar sig står då naturligtvis för motsatsen. Det är så de vill att vi ska uppfatta den eviga kampen mellan gott och ont.

Per Hagenäs

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.