Ständigt detta miljöparti


I dag gästas bloggen av Rolf Oward

Man ska ju inte sparka på en som ligger, men Miljöpartiet och dess fenomenala vimsighet och bristande verklighetskontakt inbjuder till kommentarer som lätt blir raljerande. Tyvärr, ska man nog säga, för det är faktiskt mest tragiskt. En nästan bottenlös allmäninkompetens kombinerad med förvirrad klimathotstro är ingen god grund för vettig politik. Finns det f.ö. något parti som lyckats göra så stor skada på så kort tid och på så många områden som just Miljöpartiet?

Det råder ingen brist på övertygelse och stark tro hos MP:s företrädare. Man vill ju bevars rädda världen. Tyvärr är det ett budskap som skorrar ytterligt falskt. MP vill gärna förbjuda exempelvis såväl stadsjeepar som flygresor och giftig bottenfärg till dieselbåtar, men det är förbud och pålagor som bara gäller för andra – inte de själva. En slags bombastisk moraliserande överlägsenhet som givetvis slår tillbaka när undantagen och gräddfilerna upptäcks.

När klimatminister Lövin lägger ut texten låter det som ett dåligt manus till en ännu sämre katastroffilm. Vi har enligt henne inte lång tid på oss innan världen går under. Visst för det tankarna till klassiska domedagssekter? Gemensamt för dem är som bekant att de alla haft fel – världen finns ju fortfarande kvar – så dagens domedagsprofeter i klimathotsindustrin har det inte lätt. Ända sedan Al Gore och hans faktaimmuna propagandafilm ”En obekväm sanning” (från 2006), som rätteligen borde ha hetat ”En bekväm lögn”, har det slagits på trumman för kommande av människans påstådda klimatpåverkan orsakade katastrofer – som inte ägt rum.

Jag blir inte klok på om Lövin och hennes partikamrater tror på det de säger eller om de inte gör det. Vad som är värst kan givetvis diskuteras. Det viktiga tycks vara poängknipande åtgärder utan konsekvensanalys. Det ska låta bra, men behöver alls inte ha någon effekt. Klassisk plakatpolitik. Ett exempel är den koldioxidspäkning som MP vill att Sverige utsätter sig för. Vad jag förstår uppgår världens utsläpp av koldioxid till minst 36 miljarder ton. Det ska jämföras med Sveriges på 45 miljoner ton. En miljard är ju 1 000 gånger mer än en miljon, så även om Sverige skulle sätta igång med, vad ska vi kalla det, total koldioxidavhållsamhet lär det rimligen ha ytterst försumbar effekt, om någon. Det är klimatpopulism av värsta sort; Sveriges bidrag är ju så ringa att även om vi upphör att existera kommer det inte att märkas koldioxidmässigt.

Dessutom bygger såväl Kina som Indien hundratals nya kolkraftverk. I Kinas fall beräknas de få en kapacitet på 259 GW, och redan idag står Kina för 48 procent av den elproduktion som baseras på kol. Skälet till att de bägge länderna bygger ut är enkelt – man behöver pålitlig och billig elförsörjning till sin stora och växande befolkning. Då duger inte vind och sol. Notera gärna nyckelorden ”pålitlig” och ”billig”.

En liten utvikning: Fundera gärna på ordvalet. Varför används ordet ”utsläpp”? Jo, det ska givetvis föra tankarna till miljögifter och allehanda föroreningar, som DDT, kvicksilver, kväveoxid och den typen av ämnen. Därför är det på sin plats att påpeka att koldioxid vare sig är ett gift eller en förorening. Det är Livets gas. Utan koldioxid – inget liv. Hur har MP tänkt där? Ska man stänga av fotosyntesen?

Skrönan att 97 till 98 procent av världens klimatforskare är överens om att det stadigt blir varmare och att denna uppvärmning uteslutande beror på människan och hennes utsläpp av koldioxid, brukar ibland användas av MP:s företrädare som argument för att det är, som det heter, slutsnackat. Eller ”science is settled”, som Al Gore sa. Och det låter ju bestickande. Hela 97 eller 98 procent! Den faktabaserade vill då givetvis veta vad det är för undersökning man refererar till. Och det är nu det spricker, och det rejält. Det visar sig att det finns flera undersökningar, men den som oftast används är en enkät utförd 2009 vid Illinois University. Den skickades till 10 257 medlemmar i American Geophysical Union. (Är alla dessa klimatforskare?) Av dem svarade 3 246. Redan där har vi ett stort bortfall. Sedan gjordes en minst sagt djärv filtrering av de 3 246 svaren så att bara 77 återstod. Av dem kunde 75 klassas som stöd åt hypotesen att människan är den viktigaste faktorn bakom den påstådda uppvärmningen. 75 av 77. Inte så imponerade längre, och om vi ställer 75 i relation till de ursprungliga 10 257 blir det rent av löjligt: sju promille!

Frågan blir: Varför är MP så rädd för verkligheten att man måste förvanska den?

Rolf Oward

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.