Bloggläsare december 2018

Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna har svikit, med referens till deras lama kritik och i stort sett tystnad när det gäller FNs ”Global Compact”. Sverige har inget parti i klass med till exempel Alternative für Deutschland (AfD), som har många mycket starka kort/personer. Debatterna i Bundestag är intressanta. AfD sätter fingret på fakta och problem och föreslår lösningar. Resten av ledamöterna är med få undantag antingen inte närvarande eller skriker och buar när en AfD-politiker har ordet. Det är ett under att de flesta fortfarande röstar fram dessa skrikande/oärliga/fega pajaser. Man skulle kunna skratta om inte konsekvenserna vore så tragiska.

***

Det är en detalj i ditt blogginlägg ”Pengar som inte finns” som jag undrar om den inte är förenklad. Det är på slutet, där du skriver att kontrollen över pengarna numera ligger hos bankerna och det är till dem som stater vänder sig när de behöver pengar. Svenska staten lånar helst från sin egen centralbank. Riksgälden ger ut obligationer som Riksbanken köper. Riksgälden får kontanter som staten sen spenderar. Riksbankens balansomslutning ökar och den får ränteintäkterna. Men Riksbankens intäkter går tillbaka in i staten efter bankens egna kostnader. Så staten borde kunna anses ha i princip gratis pengar. Problemet uppstår när omvärlden tappar förtroende för landets ekonomi och ratar valutan. Jämför gärna med USA där staten har enorma ofinansierade åtaganden och Federal Reserve har en gigantisk balansomslutning. Detta utan att marknadernas aktörer har tappat förtroendet för dollarn.

I övrigt håller jag helt med dig om bankernas ägares mycket undanskymda men helt avgörande roll för världens fortsatta utveckling. Du har också förstått skapandet av pengar, något som mycket få förstår. Pengar skapas och förstörs varje dag i bankernas balansräkningar. Penningmängden ändras varje dag i samband med att bankerna stänger sina böcker för kvällen.

Relationen mellan ökningen av hushållens skulder och den ekonomiska aktiviteten, alltså BNP, går också att vidareutveckla. Nya lån skapar nya pengar vilket leder till ökad rikedom och konsumtion. Penningmängden växer. Det är troligen ökningen av hushållens skulder som dragit det tunga lasset av tillväxten det senaste decenniet. Det bäddar för en rejäl sättning av tillväxten när hushållens efterfrågan på nya lån klingar av.

Men just det har ingenting med specifikt invandring att göra. Så länge invandringen kan finansieras med skatter sker (bara) en omfördelning av köpkraft från ursprungsbefolkningen till nysvenskarna. Men om staten behöver börja låna för att finansiera sina utgifter är det illa. Då är Sverige på samma sluttande plan som Grekland var för 10 – 15 år sedan. Det slutar med att medelklassen raderas ut. Jag har länge sagt att statsskuldens eventuella ökning är kanariefågeln i gruvan. Den dagen den passerar 50 – 60 procent av BNP med momentum, bör man redan ha lämnat detta arma land bakom sig. Generellt är vi nog överens om att invandringen i Sverige idag är en ekonomisk katastrof vars effekter vi bara sett början av.

***

I Stockholm gick polisen ut och förklarade att man inte skulle utreda bedrägerier på 5-10 000 kr. Det blev ett ramaskri. Obegripligt, eftersom de inte utredde dessa bedrägerier tidigare heller. Polisen har balanser på tusentals ärenden. Men får polisen in ett ärende där en kvinna i ett kommentatorsfält på exempelvis Facebook skrivit “muslimjävel” ska polisen enligt direktiven göra husrannsakan och beslagtaga hennes datorer, mobiler med mera och undersöka dessa. Samtidigt förekommer det att polisen utan att göra ett dugg direktavskriver åldringsbrott, när exempelvis någon åldring fått besök och blivit lurad eller bestulen. Detta sker på centralt håll, åtskilliga mil från brottsplatsen, och utan att den som gör det har en aning om vad som skett eller vad som finns att utreda. Och om man får information om att en varg skjutits kan det föranleda oerhörda insatser inom polisen. Man kan aktivera trettio fyrtio poliser, arrangera telefonavlyssning etc. Inte många brott som det läggs ned den energin på. Förmodligen är det för att brotten begås av män på landsbygden med, som man tycker, en usel värdegrund.

***

Har funderat över varför jag blir så ini helvete förbannad på vissa företeelser men inte andra, av allt vi människor hittar på. Brott mot äldre kan få mig att gå i spinn och fullständigt kasta humanistiska ideal som förbud mot dödsstraff överbord. Det gäller också fiskare som skär fenorna av hajar, tjuvskyttar som dödar elefanter och noshörningar för betarna/hornen, marodörer som fångar in, föder upp och torterar vilda djur att uppträda inför betalande publik. Så finns det de som gör mig illamående. Exempelvis chefredaktörer som Charlotta Friborg, nu hög chef på SVT, som på Östgötakorren förbjöd Marika Formgren att skriva ledarstick om feminism och invandring samtidigt som hon etiketterar sig som en äkta vän av yttrandefrihet och demokrati och, förmodar jag, i likhet med DNs Peter Wolodarski, hyllar journalistik som är ”sann och relevant ”. Illa till ligger också partiledare för små borgerliga partier som tror att de rider spärr mot fascismen genom att bojkotta de som motsätter sig omsorgsinvandringen – Sveriges överlägset dyraste form av irreversibla, politiska misstag.

***

Inte lätt här i USA där man har så många delkulturer: Indianer, svarta, muslimer, katoliker. judar, latinos, skandinaver och blandningar av desamma.  Alla gillar USA men inte alltid varandra. Det ar ofta ett fasligt bråk mellan dem.

***

Det brann av för mig i somras då jag läste i lokaltidningen om Rockströms “medicin” för att rädda världen från “undergång”: – “Höj bensinpriset 5 spänn”… (Om 10-12 år når vi visst någon “point of no return”, där undergången, uppvärmningen, genererar sig själv, om vi inte tvärbromsar koldioxidutsläppen blixtsnabbt).

Nu är han tydligen i farten igen, säger svågern: Rockström har med sin “medicin” – ”höj bensinpriset 5 spänn litern” – idiotförklarat sig själv. Markkontakt har han då rakt inte. Har han rätt är den enda tänkbara medicinen att höja bensinpriset till minst tusen kronor per liter (om det räcker) och ställa om industrin till tillverkning av hästredskap, omedelbart! Tvångsavla fler hästar på samtliga tillgängliga ston – globalt! Återgå till hushållningen à la 1700-talet för inom tio år måste allt kolväte vara utfasat. Med ett undantag, använd kvarvarande kolväte till framställning av konstgödsel (kväve), annars kommer miljarder människor att svälta ihjäl inom något år. Städer måste utrymmas, i stil med Pol Pot. Människor måste tvingas bosätta sig nära råvarorna, då transporter blir svindyra, för att inte säga omöjliga, det vill säga “levande landsbygd” på riktigt! Inte som Centerns och Miljöpartiets flum. Morgondusch? Tja, ett julbad i en trätunna kanske vissa familjer i framtiden skulle kunna kosta på sig inför varje jul. I turordning, i samma vatten – givetvis!

***

En bloggläsare kommenterar brottsrubriceringen Oaktsam våldtäkt: ”Man blir fullständigt perplex! Är det ett smaklöst skämt eller ett feltryck? Nej, det är allvar. Kan vi förvänta en kommande: Ömsint grov misshandel?”

Jag skickar kommentaren vidare till en jurist som svarar: ”Om du vara visste vilka akademiska tankeexcesser den nya lagen leder till skulle du bli ännu mera förvånad! Det handlar om mannen (det kan ju undantagsvis vara en kvinna eller ett homoförhållande) och att analysera varje moment av akten. Man kan då tänkas komma fram till att mannen i ett visst läge borde ha förvissat sig om att kvinnan inte frivilligt velat medverka till det som sker och således är oaktsam. Han kan därmed dömas. Antag att ett samlag inleds med att båda är med frivilligt på kramar och kyssar. Härefter övergår man till att gemensamt ta av varandra kläderna. Om nu kvinnan av någon anledning inte vill medverka till den fortsatta utvecklingen, men inte tydligt ger uttryck för detta kan mannen dömas, om han inte försäkrat sig om att hon deltagit frivilligt. I det läget kan han inte fria sig genom att säga att han ”trodde” utan han borde har förvissat sig om att hon velat.

***

I “Stormakten” tågas det på mot moraset. Idag kom en dom från Migrationsöverdomstolen som fastslog att en åttaåring som kommit till Sverige med en släktning, enligt Europakonventionen och Barnkonventionen har rätt till familjeåterförening med sina föräldrar och släkt som befinner sig i Syrien.

***

Jag och fler med mig har fått en inbjudan från min arbetsgivare till en träff i Sthlm som handlade om hur vi “går vidare efter Me Too”. Att sexuella trakasserier skulle vara ett problem eller förekomma i åklagarväsendet vet alla inte är sant men förmodligen är det en puzzelbit i den ideologiska omformningen av alla anställda.

***

Talade nyss med en polis som arbetar med narkotikabrott i Söderhamn. Han hade tidigare jobbat i Sthlm och var väl bekant med förhållandena där. Han uppgav att det i Söderhamn och andra orter i länet fanns obegränsade mängder narkotika. Vad han tyckte var värst var den förortsmentalitet som han märkte hade krupit in bland busarna, i detta fall afghaner, marockaner med mera, även här. En hel del ensamkommande säljer även narkotika på Staffansgymnasiet. Framtiden är ljus även för oss hälsingar.

***

Lyssnade på Hamid Zafar, en rektor i Biskopsgården i Göteborg. Vad som mest fastnade hos mig var att, enligt honom, de mest högljudda ”mångkulturisterna” var de som levde mest segregerat. Han nämnde Södermalm i Sthlm och Majorna i Göteborg. Här är segregationen som störst samtidigt som talet om ”allas lika värde” ljuder högst. Han menade också att när våra ”nyanlända” väl kommit in i Sverige var intresset för dessa minimalt utan det handlade mest om att utåt sett framställa sig om ”flyktingvänliga” och ”inkluderande”. Vidare reagerade han på att man i många fall i Sverige gör allt för att undertrycka den svenska kulturen, som han tyckte förde oerhört mycket gott med sig. Han ansåg att de muslimer som flyttat till Sverige avsagt sig mycket av islam bara genom sin flytt och att något behov av utrop inte fanns. Hyckleri, sa han, vilket man kan skriva under på. Vad han således pekar på är att invandringen egentligen bara är ett projekt i raden för att rasera ett sedan lång tid fungerande samhälle och ersätta dem med något annat. De som hyllar mångkultur är inte alls intresserade att själva deltaga i projektet. Vetenskapliga undersökningar i svenska bostadsområden visar att ”tip off”-effekten inträder redan vid 4-5 procents inflyttning av invandrare. Då flyr medelklassen.

Utvalt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.