Snabbfix mot klimatångest!


I dag återkommer Per Hagenäs med en artikel av det slag som gammelmedia borde publicera många av. Det gör de inte. Varför?

Ökad global värme är inget hot utan en tillgång för människan.

 • Öknar minskar i storlek och jorden blir grönare när det blir varmare. Orsaken är att ökad värme ökar avdunstningen från haven. Denna fuktiga havsluft dras sen längre in i landet genom kraftigare monsunvindar. Det är den ökade värmen som orsakar kraftigare uppvindar och därmed de kraftigare monsunvindarna och som det gör att tidigare torra områden får regn. Detta gäller Afrika, Indien och Kina och är kända okontroversiella fakta. Jorden blir grönare när det blir varmt.
 • Brist på grundvatten och dricksvattentillgången är ett problem i stora delar av världen. Det ökade regnandet, dessutom på tidigare torra platser kan lösa detta jätteproblem om man tillåter att världen blir varmare.
 • Skördarna ökar med mer regn, koldioxid och värme. Det är ju därför man har växthus. Växthuseffekten är alltså något bra.
 • Ökad värme ger mer molnighet vilket skyddar jorden från både uppvärmning och uttorkning. Jorden blir grönare.
 • Historiska värmeperioder har regelmässigt skapat högkulturer. Romartiden och högmedeltiden var värmeperioder och kännetecknas av stabilitet, hög kultur och välstånd.

Ökad värme är en tillgång för djuren.

 • Djurarter dör ut idag i en ökad takt. Det beror inte på att temperaturen ökat med en 1 grad utan på att djurens habitat försvinner. Vägar, staket och bebyggelse hindrar djur att fortplanta sig då fortplantning ofta innebär förflyttning. Monoväxtkulturer med växt och insektsbekämpning tillsammans med ett lika ensidigt skogsbruk förstör djurens habitat. Ökad värme ger nya gröna ytor för djur och växter att leva på.

Kyla är ett stort problem som vi bör vara rädda för

 • Historiska köldperioder har skapat krig, klimatflyktingar, sjukdomar och svält. Exempel på köldperioder är lilla istiden och folkvandringstiden. Digerdöden med de återkommande pesterna inledde lilla istiden och den lika allvarliga justinianska pesten inledde folkvandringstiden.

Vetenskapen har svårt att påvisa precis vad som är hotet

 • Landisarna smälter inte mer idag på grund av ökad koldioxidhalt i atmosfären. En sådan avsmältning skulle visa sig som en accelererad havsnivåhöjning. En sådan finns inte. Det måste betyda att den totala avsmältningen av landglaciärer inte kan vara större idag än för tiden innan de stora koldioxidutsläppen.
 • Tippingpoint är inte mer än en hotbild. En värld som är så instabil att ett plötsligt utsläpp av koldioxid kan utlösa en tippingpoint borde ha uppstått tidigare under det ishus (geologisk benämning på period med nedisade poler) vi lever i. En sådan har vi inte sett förr i klimathistorien. Koldioxidutsläppen när Yellowstone nationalpark bildades för 600 000 år sedan borde ha gett en sådan.
 • Koldioxidhalten samvarierar med temperaturen bara för vissa perioder. Vid andra perioder finns ingen överensstämmelse alls. Vi vet att haven avger koldioxid när det blir varmt, ungefär som en läskedryck. Är detta orsaken till koldioxidvariationerna idag?
 • Hav, ökad växtlighet och koldioxidbaserad erosion drar ut koldioxid ur atmosfären. Om glaciärer smälter och frilägger berg och regnet ökar så ökar dessutom erosionshastigheten. Koldioxid försvinner av sig självt inom en tidsrymd.

Vi kan inte lita på IPCC rapporter och de som larmar

 • Den mest misstänkta egenskapen hos klimatalarmister är sektkänslan som visas av deras fientlighet mot de som inte delar sektens dogmer.
 • De kallar kritiker för vetenskapsfientliga men det är de som inte tillåter kritik som är vetenskapsfientliga.
 • Det är också misstänkt att man inte tar emot varje kritik mot klimatlarmen med öppna armar. Vill man att det ska finnas ett hot mot mänskligheten?
 • Klimatlarmsindustrin är en verksamhet som omsätter enorma belopp. Det finns ingen revisionsfunktion som står på skattebetalarnas sida för denna. Ett företag med en VD (politiker) som motsätter sig revision och genomlysning av verksamheten å aktieägarnas (skattebetalarnas) vägnar är uppenbart korrupt.
 • En jävsituation finns då klimatlarmsindustrin producerar larm som motiverar fortsatt försörjning av 10 000 tals människor, dem själva.
 • Även politiker tjänar på att stödja larmen. De behöver problem som ska motivera de roliga globala jobben. Att de flyger i första klass och ofta tar privatjet till konferenserna visar djupet i deras engagemang. Har de inte egna barns framtid att oroa sig för?
 • Kan 10 000 tals skolbarn ha fel? Ja, skolbarn har inte sakkunskap och ”jorden går under” temat är direkt hämtat från media. Frågan bör därför omformuleras till, kan tusentals journalister ha fel. Javisst. Vi vet utifrån andra områden, som invandringen, att media har en agenda. Varför skulle de inte ha det i detta fall.

Kan 270 klimatforskare ha fel? DN’s rubrik till trots är det bara ett mindre antal av dessa klimatforskare som är klimatforskare utan forskningen gäller istället meteorologi, ekonomi, samhällsplanering etc i anslutning till klimatlarm. Reflexionen blir istället vad många personer som har höga poster, status och höga löner utifrån påståendet att klimathoten finns. Att som forskare kring klimathoten säga att man inte tror på dessa är uppenbart en dålig ide.

Om enigheten är så stor utifrån att det är så självklart att vi har ett klimathot, till vad behövs då dessa barn som ju var orsaken till att debattartikeln skrevs och publicerades. Kunde de inte ha övertygat oss tidigare, utan hjälp av 10 000 barn om hoten är så uppenbara. Vad gör barnen i den vetenskapliga världen? Det var dock inte utan nyfikenhet jag läste artikeln.

Nu äntligen och på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt skulle jag genom klimatforskarnas artikel få veta vad det är som är så hotfullt beträffande klimatet. Saxat står det, ”skador på ekosystemet…trösklar … avsmältning av landisar på Grönland och Västantarktis eller förstörelsen av merparten av korallreven.” ”hot mot världsekonomin”. ”havsnivån stiger”. ”Förändringar snabba… Växt och djurarter hinner inte anpassa sig. Förluster av arter och genetisk variation minskar ytterligare ekosystemens och människan anpassningsförmåga till förändringar av klimatet.” ”förändringar … irreversibla”.

Hot mot ekosystem och att arter dör ut på grund av en uppvärmning av en grad är ju direkt felaktigt som jag ser det. Temperaturen har som sagt alltid varierat, ibland snabbare än dagens förändringar. Det är människans påverkan på naturen genom samhället, skogs- och jordbruk som är den direkta orsaken. Hot mot världsekonomin är också svårt att förstå, snarare skulle väl behoven av industriella lösningar öka. Talet om stigande hav, irreversibla processer, trösklar har vi ju inte sett än i den mening som de avser.

Jag känner mej därför helt klart lugnad då varken 1000 journalister, 10 000 barn eller 270 klimatforskare lyckats framkalla någon klimatångest hos mig.

Per Hagenäs

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.