Bloggläsare slutet av juni 2019


Apropå kulturers livscykler, är det bara minoritetskulturer som inte assimilerar sig till majoritetskulturen som håller sig evigt unga? Kulturer verkar gå igenom cykler som motsvarar årstiderna med en vår, sommar, höst och vinter. Vår västerländska civilisation är döende i en långdragen vinter. Vissa minoriteter har en kärna som ivrigt tror på sin kulturs värderingar, sin livsstil, är starkt etnocentriska, de skaffar många barn, de är i en ständig vår-fas.

***

För mig är ju SWEBBTV-loggan en kvalitetssymbol. Men för många är flaggans färger en varningssignal… Och för att nå även dessa kan det krävas att man i ett ”segment” tvättar bort vissa element som kan föra de hjärntvättades tankar till någon av dessa kategorier: ”konspirationsteorier”, ”rättshaveri”, ”bitterhet och misslyckande”, ”Sverigedemokraterna och rasism”. Jag uppskattar ju personligen den typ av sarkasm som du och till exempel Lennart Matikainen ägnar er åt. Men för en oinsatt individ fungerar inte detta. Om de hör Katerina Janouch håna ”mänskliga rättigheter” (med rätta så klart!) kommer det bara att rättfärdiga deras nuvarande världsbild, där invandringskritiker är bittra avvikare. Det är nämligen väldigt svårt att logiskt argumentera mot ”mänskliga rättigheter” i en värld där känslorna styr. Och det har de alltid gjort hos den breda massan av människor.

***

Omfördelningen av resurser från svenska medborgare till s.k. flyktinginvandrare beräknades av ESO-utredningen (”Tid för integration”, ESO 2018:3) till 55 – 60 miljarder kronor år 2018. De flyktingar som invandrar förväntas i genomsnitt leva 58,3 år i Sverige. Under dessa år förväntas en flykting med genomsnittlig integrationspotential enligt prognosen utgöra en nettokostnad för Sveriges offentliga finanser om i genomsnitt 74 000 kronor per år.

Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, kritiserade i november 2018 ESO-utredningen för att kraftigt ha underskattat anhöriginvandringens kostnader. Utredningens siffror bör multipliceras med 3 för att ge hela kostnadsbilden. Vid 3 % av BNP ligger utredningens skattning av invandringen offentliga kostnader i paritet med Tullbergs skattning i boken Låsningen på 3,5 %. Om Tullbergs uppskattning av undanträngningseffekterna år 2014 fortfarande gäller, skulle kostnaderna för hela den svenska ekonomi år 2018 fördubblas, d.v.s. omfördelningen av resurser från svenska medborgare till s.k. flyktinginvandring och anhöriginvandring 165 –180 miljarder kronor plus undanträngningseffekter 165 – 180 miljarder kronor. Invandringens kostnader år 2018 i hela den svenska ekonomin uppgår då till 330-360 miljarder kronor att jämföra med ESO-utredningens offentliga kostnader på 55-60 miljarder kronor. Det bör dock tilläggas att ESO-utredningen inte tar med kostnaderna för anhöriginvandringen.

***

Sanning, skönhet, godhet och kärlek är gamla fina värderingar. I vår tid har bland många godheten kidnappat de övriga värderingarna. Vad sägs om att hålla sanningen högst i en ny västerländsk kultur?

***

Opinionsundersökningar som EU-kommissionen låtit göra visar att en majoritet av EU:s medborgare har en negativ syn på invandring från länder utanför EU. I slutet av 2017 svarade 54 procent att de hade ganska eller mycket negativ syn på invandring av människor som kommer från icke-EU-länder. I november 2018 gjordes en ny undersökning med följande resultat:

Finland 54 %
Estland 76 %
Lettland 78 %
Litauen 66 %
Danmark 62 %
Nederländerna 52 %
Belgien 52 %
Tyskland 53 %
Polen 64 %
Tjeckien 86 %
Slovakien 81 %
Österrike 51 %
Ungern 75
Rumänien 50 %
Frankrike 54 %
Italien 66 %
Slovenien 75 %
Kroatien 59 %
Bulgarien 74 %
Grekland 77 %
Cypern 75 %

EU har 28 medlemsländer. Storbritannien har begärt utträde. Jag har ovan listat 21 medlemsländer, varav en majoritet av medborgarna i 20 av dem är negativa till invandring från länder utanför EU. Endast i fyra länder, Sverige, Irland, Portugal och Spanien, är medborgarna positiva till invandring från länder utanför EU. Sverige utmärker sig med 67 %, Irland 59 %, Portugal 47 % och Spanien 54 %. (Storbritannien, Luxemburg och Malta ingår ej i sammanställningen).

Vid EU-kommissionens möte i september 2018 lade ordförande Jean-Claude Juncker fram förslag för att säkerställa full solidaritet inom EU när det gäller migration och ett bättre skydd av EU:s yttre gränser. De är avsedda att underlätta en övergripande kompromiss om den pågående reformen av EU:s asylsystem. Genom den europeiska gräns- och kustbevakningens nya operativa enheter med 10 000 EU-anställda och förstärkningen av EU:s asylbyrå, kommer EU-solidaritet att säkerställas på ett effektivt sätt på plats, där det behövs, och när det behövs, säger EU-byråkratins främste företrädare, ordförande Jean-Claude Juncker.

Även FN verkar för att få allt större inflytande över medlemsstaterna, vilket kraftigt stöds av globalister och det internationella kapitalet. FN:s Migrationsavtal – Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – har till syfte att öppna Europa för ekonomiska migranter. Avtalet undertecknades av Sverige vid ett möte den 10 – 11 december 2018, utan att det varit föremål för riksdagsbehandling. Avtalet inbegriper omfattande åtaganden och skyldigheter, vilka ej närmare preciserats.

Globalisters och det internationella kapitalets mål är att upprätta en världsregering för att fritt kunna styra produktion, konsumtion och migration. Europeiska politiker, med några få undantag som i Polen och Ungern, struntar i sina uppdragsgivare – det egna folket. Jag ser inte längre någon politisk möjlighet att stoppa detta vansinne. Särskilt inte i ett så verklighetsfrämmande land som Sverige.

***

Feministiskt initiativs företrädare i Europaparlamentet den senaste femårs-perioden har varit Soraya Post. Hon bekämpar fördomar och har hög svansföring när det gäller hur zigenare/romer behandlas inom EU. Hennes dotter ägnar sig systematiskt åt att råna riktigt gamla pensionärer i Sverige. Dottern förekommer under 14 avsnitt i straffregistret och har senast i år dömts till två års fängelse för grova stölder och bedrägerier mot åldringar i 90-årsåldern.

Efter EU-parlamentsvalet noterade jag att svenska folket hade det kloka omdömet att rösta bort Soraya Post och Feministiskt Initiativ ur EU-parlamentet. Svenska folket hade också förstånd att inse att Feministiskt Initiativs nuvarande ordförande, Farida al-Abadi, är minst lika intellektuellt handikappad som fru Post.

***

Nu är vår lokaltidning, Hallandsposten, riktigt desperat. Tidningens självhyllning är patetisk. Deras PK-smörja anses av dem själv vara ”riktig journalistik, som gör skillnad” ( till skillnad mot de så kallade hatsajterna underförstått). Det senaste töntiga påhittet är en fördomstestare på nätupplagan där man kan testa sin egen fördomsfullhet. Jag tog testet för skojs skull och var föga förvånande fördomsfull till 100%! Testet bestod av parvis visade foton, typ en uteliggare och en prydlig medelsvensson. Ange vilken du tror är forskningschef. Rätt svar: Uteliggaren –Ta da! Resten av testet gick i samma stil. Vi ska alltså inte lita på våra erfarenheter, utan göra tvärt om! Vi ska alltså vara både snälla och dumma och inte lita till vår erfarenhet, utan sluka medias ”narrativ”. Puh!

Utvalt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.