Värdegrunden, kommenterad av bloggläsare

Jag har kollat lite i arkivet och sållat fram ett antal kortare texter som bloggläsare skrivit om värdegrunden. Det finns säkert tredubbelt så många. Inget begrepp kan tävla med ”värdegrunden” när det gäller att irritera bloggläsarna. Den första är dock ny, den kom häromdagen.

Att ”alla människor är lika mycket värda” har nu länge hävdats som den bärande principen i den svenska värdegrunden. Idag nås vi istället av följande budskap:

Personer med en ”biologisk” ålder på över 80 år samt multisjuka mellan 60 och 80 år kommer nu att bortprioriteras från intensivvård. De som redan vårdas på intensiven kan få vården avbruten. Det framgår av ett dokument från Karolinska universitetssjukhuset

Tydligen har man nu på Socialstyrelsen slagit fast att människor har olika värde och värdet bestäms av hennes ”biologiska ålder”. Att detta är en princip som är helt oförenlig med principen om att ”alla människor är lika mycket värda” är uppenbart. Tydligen förväntar man sig också att människor kommer att reagera och bli upprörda av detta principbyte. Enligt uppgift ska nämligen polisen planera en särskild insats för att kunna hantera folksamlingar och upplopp när intensivvårdsplatserna tar slut. Något som beräknas komma att ske i Stockholm i vecka 15.

Alla resurser är ändliga! Förr eller senare räcker de inte till för allt vi skulle vilja ha eller kunna göra. Då blir det nödvändigt att prioritera. Det är det som nu kommer att ske när intensivvårdsplatserna tar slut på grund av det växande antalet insjuknade i covid-19. Det är inget nytt, så här har verkligheten alltid sett ut!

Därför är det hyckleri när man som grundprincip har inbillat oss att ”alla människor är lika mycket värda”. Så ser verkligheten inte ut. Det har varit en ”god” men utopisk princip som vi nu tvingas inse inte tål konfrontationen med verkligheten. Därför är det är dags att revidera Värdegrunden och att rätta den felaktiga, svenska, översättningen av det engelska ordet ”dignity” i FN-deklarationen. Den engelska versionen lyder: “All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Att upprätthålla principen om alla människors lika värde så länge det passar för att sedan byta princip när verkligheten tvingar sig på är – just det – principlöst.

***

Vi styrs idag inte av något ämbetsmannaansvar utan av en ideologi. Detta har många fördelar. Du kan klassa dem som är emot denna goda ideologi som onda rasister, homofober, sexister etc. Därför behöver du, om du tillhör etablissemanget, heller aldrig lyssna på logiska invändningar och kritik, eftersom sådant kommer från de onda. De är ju emot de godas ideologi och har inte den rätta värdegrunden. Det är samtidigt viktigt att inte definiera denna goda ideologi närmare, eftersom vi dels då kan ifrågasätta den och dels, och kanske främst, den då förlorar sin carte blanche-karaktär som maktmedel. Det är ju genom den du kan dreva, avsätta och skända motståndare. Titta bara på SD, Markus Birro och Nya Tider. Det kan ges otaliga exempel.

Du kan heller aldrig bli avsatt för inkompetens eller misskötsel, eftersom all kritik kommer från de onda, det vill säga de som inte har rätt ideologi. Säger en ämbetsman eller politiker högt att han eller hon har den rätta värdegrunden, blir den personen omöjlig att avsätta. Det skulle ju betyda att kritikerna är värda att lyssna på och kan ha rätt i sin kritik.

***

På mitt arbete skall man ha en heldag om värdegrundsarbete och jag är faktiskt ledsen över att på grund av semester missa övningen. Jag har dock kontakt med en kollega som lovade mig redogöra för allt fint man kommer att förmedla. Jag tyckte att hon skulle ta upp de somalier som kastar in handgranater i lägenheter i Göteborg och fråga om de har samma värde som de som träffas av detonationerna.

***

Offentliga personer får inte kritisera dogmer. Exempel:

  • Förut var det en helt legal åsikt att barn skulle ha både en pappa och en mamma. Idag är du homofob och skulle aldrig bli inbjuden till media om du hade den åsikten.
  • Ett försök att säga att klimathotet är överdrivet gick bra att säga förr men nu ses du som en fiende.

Att skjortan har blivit trång har med värdegrunden att göra. Förut var den som inte hade samma åsikt som majoriteten någon som tyckte annorlunda, vilket kunde vara bra. I dag är den som tycker annorlunda ett hot mot värdegrunden och bör därför inte komma till tals. Resultatet blir ett starkt grupptryck. Jag märker det också på hemmaplan. Min hustru tycker exempelvis ungefär som jag i många frågor, men hon kan också bli orolig för att inte passa in. Om jag exempelvis säger att jag tycker att klimathotet är överdrivet, så säger hon ”Du ska alltid vara oppositionell. Tror du inte alla experter vet bättre än du? Du försöker bara hitta ett argument för att slippa göra något för klimatet.” Hon säger däremot inte: ”Vad intressant, hur tänker du då? Det vore jättebra om hotet inte är så allvarligt, jag är så orolig för framtiden.”

***

Jag vill framlägga hypotesen att kvinnor alltid följer, inte enskilda män som dig eller mig, men den dominerande klassen av män, de som formar officiella värderingar och samhällskulturen. I Sverige idag påstår sig nästan alla män i ledande ställning, liksom de som får upprepat utrymme i massmedia, att de är feminister. När Göran Persson i regeringsställning kallar sig feminist och hela den nuvarande regeringen gör detsamma, och alla stora massmedier hejar på sådana ”värdegrunder”, är det den sortens ledarskap/manlighet som kvinnorna följer, liksom de kollektivt sett beundrande följde Adolf Hitler på 30-talet och Stalin i Sovjetunionen. Om männen i Sverige som kollektiv blir Sverigevänliga och detta kollektiv styr både opinion och rike, skulle kvinnorna börja hysa samma ideal, och den postmarxistiska feminismen skulle marginaliseras. I och med det skulle Sverigevänliga mäns hopp om och tillit till kvinnornas förnuft återvända.

***

Vänster- och högerpolitiker ser på svenska folket på samma sätt. Det gäller att behålla greppet över de svenska själarnas värdegrund och lojalitet. Jag tror inte man ska ta deras ideologier på för stort allvar. Drivkraften är deras egna privata agendor. Karriärdrömmar inom EU och FN är viktigast. Lyssnade just en stund på Margot Wallström. Hon talade om den ideologiska förebild som Sverige är och att vi kandiderar till FN:s säkerhetsråd. Och jag tänkte ”what’s in it for me”. Ingenting var ju svaret.

***

Vårt modersmål har impregnerats, ja förgiftats, med ideologiskt betydelsebärande, för tanken närmast betungande och definitivt styrande faktorer. Dessa förskjuter ständigt fokus från en redig verklighet till en önskad illusion. Vi har tillåtit politiker- och medieklassen att utveckla värdegrundens dogmatismer till den grad, att vi som väljer terrängen framför kartan känner oss övergivna, vilsna och i en del fall desperata.

***

Jag tror inte att alla värdegrundskvinnor är så uttorkade som de ser ut på ytan. Läser i Eskilstunakuriren om en kvinnlig chef för en flyktingförläggning som hade sex med flyktingpojkar. Samlagen spelades in på film. Hon sa att ”om ni inte har sex med mig ringer jag Migrationsverket så att de utvisar er”. Enklaste sättet att väcka ”värdegrundskvinnorna” på vore att låta medelålders män vurma för ensamkommande flickor … att på samma sätt låt dem följa med hem och sova i sängen så de får ”närhet och värme”. Det skulle dessutom få männen i MENA-länderna att börja fundera på vad de håller på med (inget biter så hårt på killarna som när brudarna drar).

***

Alla vet numera att överfallsvåldtäkterna begås av män från MENA-området eller Afghanistan. Den senaste häktade i Uppsala var för övrigt från Afghanistan. Naturligtvis gäller det för folk med “rätt värdegrund” att beskriva problemet på “rätt sätt” – om man delar in gärningsmännen efter deras kön visade det sig att majoriteten var män. I Uppsala tvingas nu unga studerande kvinnor som är vegetarianer, feminister med mera, att hålla sig inne på kvällstid. Men även här känner damerna med säkerhet till vilka gärningsmännen är. Att ta in den informationen och sedan bearbeta den måste naturligtvis skapa ångest utöver det vanliga, eftersom den strider mot ”den rätta värdegrunden”.

***

Nu kommer med jämna mellanrum rapporter från Sveriges kommuner och vad dessa innehåller behöver ingen fundera över. Nu är det annat ljud i skällan. Hösten 2015 och framåt fostrades befolkningen i läror om den naturnödvändighet som låg bakom invandringen och dess demografiska konsekvenser. Vi fick veta att, om välfärden skulle räddas, måste det till en kraftig invandring. Ylva Johansson och Åsa Romson förklarade i kör att det anlänt läkare och ingenjörer. Nu gällde att validera dessa som med ett “snabbspår” snabbt skulle komma in i det svenska välfärdsarbetet. Att man lyckades föra stora skaror av befolkningen bakom ljuset är uppenbart och kritiken från resterande del har man lyckats tysta med stämplar som “rasism”, “islamofobi” och “xenofobi”. Att utvecklingen skulle ta dessa former borde i princip varje läskunnig person begripa, eller så var man så upptagen av sin egen värdegrund att man inte ville förstå. Att Löfven måste krypa ur försvarsöverenskommelsen känns inte överraskande, eftersom det nu gäller att se till att det finns pengar till Sveriges kommuner. Att det sedan går ut över en så pass banal sak som att försvara landet och dess gränser, väger lätt i sammanhanget. Hur han sedan skall övertyga sina väljare om nödvändigheten med slopad värnskatt, blir nästa stora nummer. Naturligtvis kommer han att tvingas revidera stora delar av 73-punktsöverenskommelsen och då får väl C och L stå där med lång näsa och bilda en egen koalition. Mitt i all sorglighet kan man se det som komik i den högre skolan.

Något redigerat och återgivet av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.