”Väldigt otäckt att tänka på”

Alla vet vi väl hur det går till i USA. Om du gör inbrott i någons hem, eller av andra skäl olovligen befinner dig där, så har den som bor där rätt att skjuta ihjäl dig. Det är ett tema som exploaterats på ett otal sätt i amerikansk film – inklusive arrangerade situationer, där någon ska mördas utan att förövaren kan straffas.

Jag googlar ”nödvärn” och ”hemfridsbrott” i USA. Även om det skiljer sig mellan olika stater så stämmer verkligheten i stort med filmens värld. Precis som man i de flesta av USAs delstater har rätt att äga och bära vapen, så har man rätt att värna sitt hem – också med dödligt våld. Faktiskt kan det räcka med att någon knackar på dörren. Självförsvarsrätten har dessutom under senare år skärpts med den så kallade Castle-lagstiftningen, efter talesättet »A man´s home is his castle«, eller »Make my day«-lagstiftningen efter Dirty Harrys berömda ord. Först ut var Florida och sedan dess har mer än hälften av delstaterna följt efter.

Nå, hur är det i vår moraliska stormakt, det land där medborgarna inte ens har rätt att ha en kniv på sig på allmän plats?

En dag i juli 2018 kom Magnus N. hem till sitt hus i Boda i Dalarna. Han möttes av sin chockade inneboende, en fysiskt svag och psykiskt skör man, som hade blivit misshandlad och dödshotad med kniv av ”Jocke” (fingerat namn), en man som bodde i närheten men som de inte hade någon kontakt med. Två veckor tidigare hade Jocke med sin hund passerat förbi Magnus´ bostad och, förmodligen narkotikapåverkad, skrikit hotelser till Magnus och hans inneboende.

Jocke hade utvecklat ”paranoida förföljelseidéer” och varit inlagd på psykiatrisk klinik. Han trodde att andra i närområdet gjorde inbrott hos honom och ville skada honom. Detta var dock ingenting som Magnus eller hans inneboende kände till.

Kort efter att Magnus kommit hem och av sin inneboende fått veta vad som hänt hörde han hur Jocke kom tillbaka på sin motorcykel och körde in på gården. Magnus gick då ner i källaren, tog sin älgstudsare ur vapenskåpet och laddade den. Han gick upp och tillsammans med sin inneboende mötte han Jocke i hallen, i sitt hem.

Han sa till Jocke att lämna huset men Jocke skrek att han skulle döda Magnus och den inneboende. När Jocke inte lämnade huset utan istället gick närmare höjde Magnus sitt osäkrade vapen mot honom. Jocke tog då tag i pipan och försökte slita geväret ur händerna på Magnus. Ett skott brann av och träffade Jocke i bröstet och han dog efter en kort stund. Senare visar det sig att Jocke vid tillfället var påverkad av narkotika.

Frågan för Mora Tingsrätt var om Magnus agerade oaktsamt och i så fall var skyldig till Magnus död, eller om han skulle frias med motiveringen att det handlade om nödvärn och nödvärnsexcess. Det senare begreppet betyder att den som blir utsatt för brott försvarar sig på ett sätt som överskrider vad som står i proportion till brottet, men omständigheterna är sådana att den som blev utsatt svårligen kunde besinna sig. Är detta fallet går den som utövade våldet fri från straffansvar.

Den så kallade nödvärnsrätten är komplicerad fråga. Det är självklart att den som blir utsatt för brott har rätt att försvara sig. Men det är lika självklart att våldet inte ska vara grövre än nöden kräver. I svensk lagstiftning nämns fyra tillfällen där man har rätt att försvara sig:

  1. mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom
  2. mot den som med våld eller hot om våld hindrar att egendom återtas
  3. mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga sig in i någons bostad
  4. mot den som vägrar att lämna ens bostad efter tillsägelse.

Det kanske mest omdiskuterade av dessa rekvisit är det förstnämnda, som aktualiserades i samband med fjolårets uppmärksammade rättegång mot rappartisten ASAP Rocky, där försvaret hävdade att han slog och sparkade först därför att annars hade han själv fått stryk. Domstolen satte tummen ned och ASAP Rocky fick villkorlig dom i augusti 2019. Då hade han redan lämnat Sverige.

För Magnus del är tre av dessa rekvisit uppfyllda. Det är bara tvåan som inte är tillämplig.

Mora tingsrätt godtog att Magnus hade befunnit sig i en nödvärnssituation, när Jocke tog sig in i hans hus, med tanke på att Jocke kort dessförinnan ha misshandlat och knivhotat hans inneboende. Domstolen ansåg inte heller att Magnus hade avlossat älgstudsaren medvetet, utan bedömde att skottet brann av när den nu döde mannen ryckte i pipan på vapnet. Emellertid, att använda den skarpladdade älgstudsaren i den uppkomna situationen hade i sig varit oaktsamt – och att höja vapnet mot den andre mannen när han närmade sig var grovt vårdslöst. Det var oförsvarligt att använda det osäkrade och skarpladdade vapnet.

Magnus dömdes till 18 månaders fängelse för grovt vållande till annans död samt ett skadestånd till den skjutne mannens mamma och bror på sammanlagt närmare 100 000 kronor. Svea hovrätt gick på samma linje som tingsrätten och fastställde fängelsedomen och skadeståndet. Domen kommer att överklagas till Högsta domstolen och det är möjligt att de tar upp fallet, eftersom den väckt stor uppmärksamhet och diskussion bland jurister.

I hovrättsdomen kan man läsa:

Att sikta på en annan person med ett livsfarligt vapen som råkar gå av anges i förarbetena som ett exempel på ett sådant medvetet risktagande, försummelse av allvarligt slag eller särskilt klandervärt beteende som i regel ska medföra att brottet anses som grovt.

Det läggs Magnus till last att han genast beväpnat sig med ett livsfarligt vapen istället för att kontakta polis, försöka fly eller låsa in sig eller utnyttja det numerära överläget i förhållande till inkräktaren. Han har inte heller försökt undvika närkontakt genom att till exempel skjuta varningsskott och måste ha varit medveten om risken för att Jocke skulle försöka freda sig, när han på när håll höjde vapnet. I detta skedet har inkräktaren ”hållit upp sina händer som i en kampsportsituation” och det måste därför ha stått klart att han inte bar kniv.

När jag läser dessa argument vaknar lusten att protestera. Hur lång tid skulle det ta för polisen att infinna sig? Detta är landsbygd och det kan ta både en och två timmar innan polisen är på plats – kanske ännu längre. Och hur vet man att mannen inte har en kniv, bara för att han inte har den i handen just då? Han har ju bara ett par timmar tidigare knivhotat den inneboende. Och var i sitt eget hem tänker sig domstolen att Magnus skulle skjuta varningsskott? I hallens taklampa? Har domstolen övervägt risken för en rikoschett? Till detta kan man lägga frågan varför Magnus ska fly när han befinner sig i sitt eget hem. Eller springa och gömma sig, som ett barn eller en värnlös kvinna? Det här är givetvis frågor som också jurister ställer. Domen är upprörande, i synnerhet med tanke på att Jocke ju faktiskt själv förorsakat det dödande skottet genom att försöka ta ifrån Magnus vapnet.

Domen belyser vilken osäker ställning den som måste försvara liv och lem kan ha i det svenska rättssystemet. I tider av fler våldsbrott och ökande otrygghet är en sådan ordning faktiskt inte försvarbar. En åklagare som jag har kontakt med skriver: ”Ett rättsfall helt i linje med det postmoderna Sverige och den fortsatta utvecklingen att göra medborgarna till passiva varelser.”
Jag lyssnar till en podd med en dryg halvtimmes diskussion mellan jurister. Det är två män och en kvinna som diskuterar domen och jag fäster mig särskilt vid det som kvinnan säger. Observera att hon känner:

Jag tycker det är lite otäckt, det här med vapen till hands som du säger. Jag känner att vi ska inte med automatik kunna försvara oss med vapen hemma, som i USA till exempel. Och då kommer vi in på vapenlagen. Jag är rädd för att det kan sluta med att medborgarna har vapen i byrålådan, om det skulle bli så att vi får den rätten att försvara oss när det kommer inkräktare, att vi får försvara oss med vapen. Sedan, hur man ska försvara sig, det vet jag inte men det tycker jag är väldigt otäckt att tänka på. Efterfrågan på vapen kan ju bli högre då, i fall man får den rätten.

Åklagaren får sista ordet:

Den kvinnliga juristen i poddsändningen uppger att hon inte vet vad man skall göra men att försvara sig på det sätt som skedde är inte acceptabelt. Rimligtvis ska en medborgare som angrips i sitt hem kunna stanna kvar och försvara sig med de medel som krävs. Den feministiska inriktningen på snart sagt alla områden har lett fram till att all våldsutövning är helt oacceptabel, oavsett hur den uppstår. Detta är ytterligare ett sätt att försvaga männens ställning i samhället, då våldsutövning oftast förknippas med maskulinitet.

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.