Bloggläsare slutet av november


När en person nyss dött, så för man i huvudsak fram det positiva denna person bidragit med. Rätt så. Samtidigt, ju offentligare denna person varit, typ Trump, Helmut Kohl, Mao, Astrid Lindgren, Ingvar Kamprad, desto naturligare är det att man inte bara tar upp plus utan även minus, eftersom dessa personer ju är stora opinionsbildare.

En annan utgångspunkt jag har, är att kommunism är ond. Jag jämställer kommunism, nazism och fascism, även om kommunism dödat och fängslat långt fler människor i världen än nazism och fascism sammanlagt. Bara i Maos Kina dog uppskattningsvis 60 miljoner människor i ”Det stora språnget” och dess följdverkningar på 60-talet. Pol Pot i Kambodja avrättade två miljoner människor (av landets knappa 10 miljoner). Alla med glasögon = intellektuella avrättades. I Nordkorea sitter 150.000 – 300.000 människor i läger, meningsmotståndare avrättas, och uppskattningsvis 1,5 miljoner har dött i svält på grund av regimen. Alla dessa länder backades upp av KFMLr, och försvarades av skådespelaren Sven Wollter.

När Expressen 1994 ”avslöjade” att Ingvar Kamprad under andra världskriget som sjuttonåring varit nazist, bad Ingvar omedelbart om ursäkt, och förklarade att detta var i ungdomens oförstånd. Det tycker jag var bra. Men om detta skrevs sedan en hel del ändå i nekrologer om honom efter hans död. Typ Expressen: Han gifte sig två gånger, fick 4 barn, och anklagas för att vara nazist.

Men har Sven Wollter någonsin ställts mot väggen på samma sätt?. Han sade i en intervju 2018 när han fick Leninpriset (Liksom tidigare Mikael Wiehe och Jan Myrdal) av Lasse Diding i Varberg att: ”jag är kommunist och jävligt stolt över Leninpriset”. I en annan intervju sa han: ”Jag är kommunist, och kom inte och släng det där med Josef Stalin i fejset på mej. Jag har läst Josef Stalin, och det finns mycket i hans skrifter som är rätt, även om han på slutet gjorde en del fel”. Då tystnade journalisten. Inga följdfrågor här inte!!! (Dessutom var han till sin död fortfarande medlem i Kommunistiska Partiet, fd KFMLr, som i sina lokaler har Stalin på väggen).

Tänk om Ingvar Kamprad hade sagt: ”Jag är nazist och jävligt stolt över Göbbelspriset (obs, påhittat pris), och kom inte och släng det där med Hitler i fejset på mej. Jag har läst Adolf Hitler, och det finns mycket i hans skrifter som är rätt, även om han mot slutet gjorde en del fel”, och sedan glatt fortsatte att vara med i ett parti med Hitler på väggen.  Hade han kommit undan med det?  Med rätta hade man fortsatt grilla honom om detta. Men lika känslig som svensk journalistkår är mot det som uppfattas som ”högerextremt”, lika okänsligt blind är man mot extremism vänsterut. Så sa t ex statsminister Stefan Löfvén om Sven Wollter: ”Lika trogen som han var sin konst, lika hängiven var han sina politiska ideal.” Punkt slut. Låter ju jättefint.

***

Den politiska klyschan ”Allas lika värde” motsägs av alla de ord vi har, som handlar om värdedifferentiering. De ord som vi använder för att förstå, avgränsa och förklara verkligheten visar att värden, precis som allt i naturen, är i rörelse och ständig förändring:

Värdesättning, värdelös, pimpat och uppblåst värde, underskattat, påstått, antaget, godkänt, tabellvärde, värdet på börsen, kronans värde, fluktuerande värde, konstlat värde, värdekonstant, värdeskala, uppskattat värde, värdeförmån, generellt värde. Tidigare värde, nuvarande värde, varierande värden, skapade värden, materiella, tankemässiga värden, faktiska värden, tänkta värden, värdering, värdekupong, värdehandling, enskilt värde, redaktionellt värde, marknadsvärde, relativt värde, värdeklausul, värdeskillnad, också likformigt värde, värdeförsämring, bundet eller flexibelt värde, konstantvärde, siffervärde, värdenorm, förlorat värde, värdetänk, värdegrund. Kontrollvärde, Snittvärde, Värdemätare, Lönevärde. Saluvärde.

Som om det inte skulle räcka har vi värdevinst, straffvärde, kulturvärde, analysvärde, politiskt värde. Det sistnämnda bör uttolkas som brist på högre intelligens, i avsaknad av känsloförnuft.

***

Rudolf Steiner, antroposofins grundare, arbetade en tid som lärare hos Berlins motsvarighet till ABF. Troligen var det arbetarrörelsens inriktning på förbättring av samhället som lockade honom. Med avstamp i Franska revolutionens devis Frihet Jämlikhet Broderskap utformade han en skiss kallad Dreigliederung. Med det menades att varje begrepp hade sin egen plats.

Det har sagts mig, att marxisterna blandade in de tre orden osorterat i diverse sammanhang, vilket Steiner ogillade. Han menade att Friheten enbart hör hemma i konsten, alltså ord-, bild-, scen-, ton- samt läkekonst. Jämlikheten har sin plats i rättsväsendet. Broderskapet, eller som det numera heter, Solidariteten, tillämpas i hushållningen. Kanske det är därför trikoloren har tre färgfält: Liberalitet, Juriditet (finns det ordet?), Socialitet. Blått, vitt, rött.
Kursdeltagarna sägs ha uppskattat hans anföranden. Men det gjorde inte marxisterna, som ju var hans arbetsgivare. Steiner blev avskedad.

***

Den finske systemanalytikern Kyösti Tarvainen har för femte gången lämnat ett budskap till svenska riksdagen. Allvaret i detta är gigantiskt: om inte vår migration drastiskt skärs ned, kommer Sverige inom en överskådlig framtid att få en muslimsk majoritet, med allt vad detta innebär. Detta är mot de fakta han redovisar helt ovedersägligt och en total katastrof för allt som Sverige står för.

Tarvainen: “I sent my calculation to all members of parliament in Sweden. I have been sending similar reports for five years in a row. No one answered, except a Social Democrat once who wrote: “Why do you write in English when Swedish is an official language in Finland?”

Har det svenska politiska systemet kapitulerat? Kollapsat?

***

Redan på fysisk atomär nivå, finns det i hela universum klara skillnader och avgränsningar. Detta för att den enhet av olikheter, som vi kallar för universum, ska kunna existera och samarbeta. De så kallade naturlagarna verkställer hela skådespelet och dess funktioner.

Olikheter förutsätter gränser, som också de kan ses som system. Djur och natur har specifika gränsdragningar för att kunna bestå och fortleva. Eller ta kroppens olika system, där olika komponenter samarbetar i osynliga system, med klart avstyckade revir och gränser.

Öppna gränser är ibland som öppna sår, de infekteras. Destruktiva onaturliga gränslinjer typ Berlinmuren faller eller förintas förr eller senare. På samma sätt förhåller det sig med de mentala gränser som ideologierna såväl framtvingar som upplöser. När man tar bort en gräns, så uppstår alltid en eller flera andra gränser, vilket är en konsekvens av att alla system söker skydda sig och överleva.

Ideologier, där det mesta utgår från tro, bär inte på någon kunskap om dessa grundläggande förutsättningar, värden och gränser. De förkastar därför insikten om gränsdragningar och deras nödvändighet, för att olika system ska överleva. Ledarna i dagens Sverige arbetar aktivt för gränslöshet, vilket är nedbrytande och destruktivt. De ropar efter ett fritt och obegränsat samhälle. Den gränslösa dumheten fortplantar sig och det är nödvändigt att sätta en gräns för denna galenskap. Det är gränserna som gör att olika system överlever.

Sammanställt och något redigerat av Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.