Finansmannen Gabriel Urwitz verklighetsfrånvända världsbild

I dag gästas bloggen av Gunnar Sandelin

Tidningen Dagens Industri publicerade i slutet av juli en verklighetsfrämmande och substanslös hyllning av det mångkulturella samhället, skriven av finansmannen och forskaren Gabriel Urwitz. Jag skickade in en replik men har inte ens fått ett svar från debattredaktionen. Det är intressant, eftersom det går bra att komma med innehållslösa floskler i media, bara man är ett känt namn. Av den anledningen gav jag för flera år sedan upp ambitionen att bli publicerad på det mediala etablissemangets debattsidor. Inte minst därför har detta refuserade svar ett allmängiltigt intresse. Det är ett exempel på det offentliga samtalets ensidighet: Försvarar man det mångkulturella samhället kan man komma undan med vilka tomma och inställsamma fraser som helst. Det är godhetssignaleringen som är det viktiga.

Gabriel Urwitz konstaterar i sin debattartikel Sverige måste anpassas till sin nya demografi (DI 28/7) att 20 procent av Sveriges befolkning nu består av utlandsfödda, vilket är en större andel av befolkningen än i något annat land i EU och Storbritannien. Räknar vi med andra generationens invandrare har cirka 30 procent av befolkningen utländsk bakgrund.*

Han beskriver en positiv utveckling: Jag ser inte förändringen av Sverige till ett mer mångkulturellt samhälle som något negativt – tvärtom. Varför älskar så många svenskar att åka till New York? Sannolikt bland annat för att få uppleva och känna dynamiken och kraften i det mångkulturella samhälle som New York i högsta grad är.

Att försöka minska effekterna av de senaste årens politik är ogörligt: Det går inte att önska sig tillbaka till ett samhälle som inte längre finns.

Samtidigt noterar han att den stora invandringen dramatiskt har förvärrat problem inom skola, sjukvård, polis och kriminalvård och välfärdssystem, och kallar det för utmaningar av närmast krigsliknande dignitet, vilket motiverar omfattande insatser från politikerna.

På många områden krävs fundamentala förändringar för att anpassa Sverige till den nya demografiska situationen. /…/ Förändringen av Sverige kräver en total genomgång av hela den svenska modellen, argumenterar han.

Vilka ”fundamentala förändringar” som krävs framgår inte, men man anar att de är sådana att de skulle påverka många svenskars liv: deras boende, arbete, deras barns skolgång, sjukvård, pensioner och skatteuttag, och för de flesta negativt.

Kanske syftar han på de 40 klaner med utrikes bakgrund som styr den organiserade brottsligheten i Sverige, att bara drygt en tredjedel av invandrare från Mellanöstern och Afrika klarar av en självförsörjningsgrad som motsvarar EU:s fattigdomsgräns (12 600 kr netto/mån), eller att närmare 700 000 utrikes födda är helt eller delvis beroende av bidrag. Bara för att ta några exempel på att Sverige för vanliga människor blir ett allt fattigare och farligare samhälle att leva i.

Anpassningen av den svenska befolkningen till ”den nya demografin” måste enligt Urwitz ske genom att socialdemokrater och moderater samarbetar för att lösa de stora problem som finns. Att det är de som bär ansvaret för de problem av ”närmast krigsliknande dignitet” som den massiva invandringen under 2000-talet givit upphov till, nämns inte.

Samtidigt som de demografiska förändringarna knyts till utmaningar av närmast krigsliknande dignitet, så nämns inte någon av de förändringar som bör genomföras. Men sannolikt skulle de fundamentala förändringar han antyder, drabba de flesta av oss hårt, om än inte finansmän och riskkapitalister.

Urwitz inlägg håller inte den kvalitet man förväntar av DI-debatt. Det är präglat av påståenden som inte styrks, krav på åtgärder som inte preciseras, ett substanslöst och överslätande försvar för en bedrövlig utveckling och en arrogant överhetsattityd mot den befolkning som inte tillhör en ekonomisk elit. Argument som många svenskar älskar åka till New York har begränsad tyngd utanför en privilegierad miljö som gärna ser förändringar som de själva kan skydda sig mot.

Gunnar Sandelin
socionom & journalist

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.