Krig och genusideologi


Dagens bloggtext är lite kortare än vanligt. Därför finns det plats för att inleda med en uppmaning till läsare som har en stund över och vill göra en insats för folkbildningen. Besök det lokala biblioteket och beställ mina och andra olämpliga nya böcker. Om man på så sätt ”tvingar” biblioteken att köpa in böcker som de annars ratar, breddas läsekretsen. Tipset kommer från en av mina mailkontakter.

***

Efter att USA meddelat att de skulle ta hem sina trupper gick det fort för talibanerna att ta tillbaka makten över Afghanistan. I den ansedda engelska tidskriften Spectator finns en artikel som på fullt allvar menade att det var genusideologiska krav som banade vägen för talibanerna. Texten bygger i sin tur på en rapport från amerikanska Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR).

Traditionellt för nationer krig genom att mobilisera arméer och besegra sina fiender i strid, och på så sätt inta deras städer och länder. Först efter en total seger inleds återuppbyggandet av samhället. Men Amerika prövade ett komplement, att erövra landet också med hjälp av genusideologi. Det ser ju inte lika otäckt ut på teve. Så, tillsammans med bomberna gick hundratals miljoner dollar till ett genusprogram i Afghanistan. Enligt den amerikanska regeringsrapporten spenderades 787 miljoner dollar på detta, men den faktiska kostnaden var betydligt högre, eftersom ett antal krav relaterade till genus gällde för i stort sett allt som företogs i landet.

Ett omedelbart första problem var att i de båda största språken i Afghanistan, Dari och Pastho, finns det inget ord för genus i betydelsen ”socialt konstruerat kön” – till skillnad från det vanliga könsbegreppet, som refererar till manligt och kvinnligt i biologisk mening. Det är inte så konstigt eftersom genus är ett begrepp som konstruerades och togs i bruk i USA efter andra världskriget. Det fick sin spridning först via 1970-talets feminism. På 1980-talet började feministerna också att skilja mellan biologiskt kön, psykologiskt genus och sociala genusroller. På Wikipedia kan man läsa att termen genusroll utvecklats av den amerikanske läkaren och psykoanalytikern Robert Stoller, som forskade om transsexualism och upptäckte att personers upplevelse av vilket kön de tillhörde inte alltid stämde överens med vilket kön deras kropp såg ut att tillhöra. Alltså att en persons genusroll och genusuttryck inte nödvändigtvis korresponderar till personens biologiska kön. Jag kan tänka mig att en del av detta drabbas av ”lost in transition”.

Nå, det var bara ett av problemen. År 2004 fastställde USA att Afghanistans underhus skulle innehålla minst 27 procent kvinnor, vilket faktiskt är fler kvinnor än i USAs kongress. Det var svårt att skaka fram alla dessa kvinnliga politiker. Det ledde till att kvinnor kom att representera provinser som de aldrig ens hade besökt. För att få Afghanistans parlament att godkänna de rättighetsåtgärder USA ville genomföra började de muta parlamentsledamöterna. Snart blev mutor normen för att överhuvudtaget få något gjort i parlamentet.

Det skapades en National Masculinity Alliance så att några hundra afghanska män kunde prata om könsroller och genus samt undersöka vilka manliga attityder som är skadliga för kvinnor. Det byggdes dessutom upp en daghemsverksamhet för arbetande mödrar, som om Afghanistans medeltida kultur hade ungefär samma behov som Göteborg hade på 1980-talet.

För armén ställdes kravet att tio procent av soldaterna var kvinnor. Det kan fungera i en Hollywoodfilm, men inte bland troende muslimer. Så kollapsade också USA:s afghanska armé på bara några dagar, redan innan den hade mätt sina krafter mot talibanerna. För polisen gällde att det var viktigare att tillräckligt många var kvinnor, än att förhindra att poliserna ägnade sig åt att landsvägsröveri, det vill säga att stoppa bilar och råna passagerarna.

Ute i provinserna revolterade invånarna mot den amerikanska genusideologin, vilket förstärkte den politiska instabilitet som USA förmodades bekämpa. Det feministiska experimentet var således inte bara ett idiotiskt slöseri med pengar utan det underminerade det nationsbyggande som USA mer eller mindre försökte tvinga fram.

Det finns en fantastisk video från år 2015 med titeln Classes of conceptual art for post-taliban’s på Youtube. Den visar en ung kvinnlig föreläsare som med hjälp av tolk berättar om konceptkonst för en grupp traditionellt klädda afghanska kvinnor. Hon visar en bild på Duchamps pissoar. Afghanerna stirrar på pissoaren och den unga kvinnan säger att detta är det objekt som många menar är det första inom den konceptuella konsten: ”Är det någon här som vet vad det är?” Någon mumlar ”en toalett”. ”Precis!” säger föreläsaren och fortsätter ”En artist vid namn Marcel Duchamp, som är väldigt betydelsefull inom den västerländska konsten, placerade denna toalett i ett konstgalleri för ungefär hundra år sedan. Det var ett stor revolution ….” Där tar videon abrupt slut. Den är mindre än en minut lång.

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.