Söndagskrönika: Maktens kolportörer

Vi som läser nyheter och samhällsanalyser på nätet och i alternativmedia är övertygade om att reguljära medier lurar oss. De påstår att de utgör den tredje statsmakten och att de både granskar makten åt oss och gräver fram sanningen. De har ett fantastiskt motto som gör sig bäst på engelska: Speaking truth to power. Vi dissidenter tror dem inte, därför att internet ger oss tillgång till annan information.

Givetvis förnekar medierna att de går i maktens ledband. De försäkrar oss att det är ju precis tvärtom! De skyddar demokratin, mänskliga rättigheter och det fria samtalet. Alla dessa konspirationsteorier, suck! Vilken massa dårar det finns som tror på allt möjligt som påstås på nätet. Är det någonstans ryska och andra troll opererar, så är det där.

Ibland så drabbas nog de flesta av oss som förlorat tilltron till medierna av tvivel på oss själva. Tänk om det faktiskt är så att vi är lurade, men inte av medierna utan av all desinformation som cirkulerar på nätet. Är det verkligen möjligt att alla dessa etablerade medier med olika ägare och olika politisk inriktning är så samstämmiga om nödvändigheten av att vilseleda sina egna läsare, lyssnare och tittare? Ok, en och annan tidning eller tevekanal kanske ibland ljuger eller undanhåller viktig information, men allesammans?! Det är väl ändå orimligt? Om man, som jag, följer nyhetsflödet i morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och på kvällen ser SVT:s Rapport så måste man väl bli någorlunda allsidigt informerad? DN och SvD har varken samma ägare eller samma politiska profil och SVT är ju public service. Svenska staten kan väl ändå inte ha något intresse av att lura medborgarna?

Först en kort repetition och den inleds med det som ingen betvivlar att det faktiskt har hänt, nämligen sabotaget när sprängladdningar den 26 september 2022 förstörde tre av de fyra gasledningarna i Nordstream 2. Misstankarna riktades omedelbart mot USA, men också mot ryssarna själva. Hur som helst var detta ett attentat som drabbade Europa och i synnerhet Tyskland hårt. Som bekant skenade energipriserna.

Den 8 februari 2023 gav den mycket ansedde amerikanske journalisten Seymour Hersh en detaljerad och trovärdig redogörelse för hur sprängningen gick till, tyvärr med en anonym källa. Denna världsnyhet publicerade han på sin blogg, därför att det fanns ingen stor amerikansk eller annan tidning som ville ta in den. Det small till direkt i bloggosfären. När jag en månad senare googlar ”Hersh Nord Stream” får jag närmare tre miljoner nedslag. Det här sa Seymour Hersh (fast mycket utförligare):

Under en Natoövning i juni 2022 placerade den amerikanska marinens dykare ut fjärrstyrda amerikanska sprängladdningar vid gasledningarna. Den 26 september 2022 gjorde den norska marinens spaningsplan en skenbar rutinflygning och släppte en sonarboj. Några timmar senare detonerade sprängladdningen. Svenska marindykare har varit nere och undersökt, men ”av säkerhetsskäl” vägrat att låta Tyskland eller någon annan stat, inte ens Sveriges riksdag, ta del av rapporteringen.

Givetvis har Hershs avslöjande fått hård kritik och jag vet inte mer än någon annan. Det kanske är en påhittad historia? Emellertid, en hel rad av märkliga uttalanden ger stöd åt hypotesen. Den 7 februari 2022 sa Joe Biden att ”Om Ryssland invaderar … finns det inget Nord Stream 2. I så fall sätter vi stopp för det.” På en följdfråga om hur det skulle gå till sa han ”Don’t worry. We have our ways”. När sprängningen var genomförd kommenterade utrikesminister Blinken ”This is a tremendous opportunity to wean Europe from Russian energy”. Det är en mycket märklig kommentar till en så allvarlig terrorhandling! Rimligen borde han ha sagt att det var ett fruktansvärt brott och ett hot mot världsfreden, inte ”a tremendous opportunity”. Biträdande utrikesministern Victoria Nuland, som har rötterna i Ukraina och utpekas som en av arkitekterna bakom maidanrevolten 2014, sa i slutet av januari i år till senator Ted Cruz, i ett vittnesmål inför senatens utrikeskommitté: ”​Jag är i likhet med dig, och förmodligen i likhet med hela den här administrationen, mycket nöjd med att Nord Stream 2 nu, som du brukar säga, är en hög metallskrot på havets botten.” Tidigare, före sprängningen, sa hon: “Om Ryssland på ett eller annat sätt invaderar Ukraina så kommer Nord Stream 2 att stoppas (’not move forward’).”

Är det så att USA ligger bakom detta terrorbrott dyker en rad frågor upp. Var finns Tyskland i detta? Accepterade den tyska regeringen att få sin och Europas energitillgång strypt på detta sätt? Och om de gjorde det, hur ska de inför sina väljare kunna rättfärdiga denna terrorhandling av USA mot Tyskland? Tysklands förbundskansler Olaf Scholz riskerar både att ställas inför krigsrätt och att gå till historien som en quisling om det bevisas att han vikt ner sig inför USA.

Varför håller svenska regeringen knäpptyst? De har inte ens påstått att Hersh har fel, att han pratar strunt och att det inte finns någon sådan utredning. Kan det vara så att de har bevis för att det var USA som sprängde gasledningarna men att här är så mäktiga krafter i omlopp att de inte vågar offentliggöra resultatet? Hersh påstående borde ha fått en och annan svensk grävande journalist och/eller opinionsbildare att inse att här fanns kanske det största och mest skrämmande krigsbrottet i Europa? Vilket scoop! Men nej, gravens tystnad råder i offentligheten.

Frågorna står som spön i backen och det finns ingen annan enskild händelse i världen som både är viktigare att få svar på och har större nyhetsvärde än denna. Men inga medier rapporterar eller diskuterar. De etablerade mediernas tystnad är total vilket onekligen är ett starkt stöd för hypotesen att hela MSM går i maktens ledband.

Nästa händelse i den här soppan är att New York Times och Washington Post den 7 mars publicerar en ny hypotes, vilket i sig är konstigt eftersom de så totalt höll truten förra gången. ”New Intelligence” har delgett amerikanska myndigheter ny information. De påstår att detta den första ledtråden till vilka som utförde sprängningen och det är ett privat företag, alltså inte den USA, inte Ryssland och heller inte den ukrainska staten som utfört dådet. De är också väldigt snabba med att påstå att Zelenskyj inte är inblandad, eftersom det skulle abortera EU:s vapen- och pengastöd till Ukraina.

Det är en avsevärt sämre berättelse än den som Seymour Hersh levererade och källan har vi inte heller denna gång någon aning om, men berättelsen har två egenskaper som gör den publicerbar. Den första och viktigaste är att den inte anklagar USA och den andra är att den inte kommer från en fristående journalist utan nu är det makten som talar. Medier över hela världen följer efter. Parallellt publiceras en tysk undersökning i Die Zeit. Också den pekar mot Ukraina och en privat terroraktion.

På nätet och i alternativmedia uppfattas Ukraina-hypotesen som en ”false-flag-operation” och det finns en viss förvåning över hur dåligt genomförd den är. Flera europeiska politiker är försiktiga med sina kommentarer men förvirringen är allmän. Kanske det ändå är ryska troll som planterat denna förklaring? Både Ryssland och Ukraina dementerade. Det var inte de som sprängde Nord Stream.

Nu vaknar givetvis också de svenska medierna. SVT:s Rapport, som tidigare inte sagt ett ord om Hersh-rapporten är nu med i leken. Den 8 mars får tittarna veta:

Nu kommer nya uppgifter om sprängningarna av gasledningarna ett och två. Tyska medier publicerar nu uppgifter om att en hyrd båt kan ha kopplingar till sprängningarna. Enligt uppgifter till tyska medier ska båten ha lämnat tyska Rostock cirka 20 dagar innan ledningarna sprängdes. Båten hade hyrts av ett företag ägt av två ukrainare. Ombord ska sex personer ha funnits. När den lämnades tillbaka ska spår efter sprängämnen ha hittats. Den tyske försvarsministern, som var i Sverige i dag för ett EU-toppmöte sa att han inte vill dra några slutsatser.

Det är riktigt undermålig journalistik. Observera det oerhört diffusa språket, i passivum. Inga bilder på båten, inga intervjuer med uthyrarna eller de poliser som hittat spår efter sprängmedlen. Inga bilder från de övervakningssatelliter som är så fint kaliberade att de kan följa en roddbåt. Inga sakkunniga som kommenterar trovärdigheten i att det med så enkla och små medel var möjligt att spränga dessa ledningar. Det är inga köksledningar det handlar om utan tjocka stålrör med en diameter på 120 cm, kapslade i cement. Dessutom, för att inte bara klara att gå ner på de 80 meters djup där ledningarna ligger utan också utföra arbete där krävs det specialutbildade dykare. Det handlar om att hantera och aptera tusen kilo sprängmedel. Denna hyresbåt måste också ombord ha haft den avancerade utrustning ombord som krävs för djupdykning.

I Dagens Nyheter blir denna tunna soppa en förstasidesnyhet men de har inget att tillägga och ställer heller inga kritiska frågor. De skriver att det var en ”pro-ukrainsk” grupp som låg bakom och att tysk polis kan ha hittat den båt som hyrdes av personer med falska pass. Ombord har de hittat spår av sprängmedel. De kokar soppa på den lilla spiken. ”Nyheten” får hela två sidor inne i tidningen. Observera att det inte är en professionellt och för avancerade uppdrag utrustad dykbåt utan en lustjakt som hyrs ut. Läsarna får veta att:

Den 6 september 2022 lämnar en lustjakt den tyska hamnen Rostock vid Östersjön. Ombord finns sex personer: kapten, två dykare, två dykarassistenter och en läkare. Jakten hyrs ut av ett företag i Polen, som ägs av två ukrainska medborgare. De som hyr båten använder förfalskade pass. Deras riktiga identiteter är inte kända, enligt samstämmiga uppgifter i tyska medier som hänvisar till poliskällor som utreder sabotaget.

Svenska Dagbladet är lite mer modest, ingen förstasidesnyhet men man får veta att en av de okända personerna var en kvinna. Inte ett ord om Seymour Hersh rapportering. Mer substans finns inte i denna världsnyhet och en tydligare bekräftelse på att medierna går maktens ärenden kan jag inte tänka mig.

Nedan min egen hypotes. Jag bryr mig inte om att argumentera för att det är USA som utfört terrordådet. Det går inte att slingra sig förbi de amerikanska toppolitikernas kommentarer. Dessa är så komprometterande att jag betraktar USA:s skuld som fastlagd. Och ”false-flag-storyn” om den ukrainska lustjakten fungerar motsatt hur det var tänkt.

I ett musikstycke markerar ofta byte av tonart att temat förändras, samtidigt som musiken hänger samman. Nu byter jag tonart.

Det är inte bara Ryssland som har oligarker, alltså människor som blivit ofantligt rika på världshandeln. Med globaliseringen har världen fått ett ”oligarkproblem”. En liten klick av människor har inte bara blivit osannolikt rika utan de återinvesterar sina förmögenheter så att de får kontroll över viktiga industrier och – vilket är särskilt betydelsefullt – de stora mediahusen. Genom att äga dem så kan de styra det offentliga samtalet så det passar deras intressen. Genom sina donationer och ekonomiska stöd till politiska partier och lämpliga kandidater kan de också styra politiken. Den eller de politiker som går emot deras intressen blir inte toppkandidaten inom sitt politiska parti, har vanligtvis inte de ekonomiska musklerna och får inte mediernas stöd. Han eller hon blir därför bortsorterad innan det är dags för valproceduren. Det demokratiskt genomförda valet står sedan mellan politiker som klarat oligarkernas gallring. Donald Trump är det stora undantaget. Tillräckligt rik, tillräckligt egensinnig och med en överlägsen retorisk kapacitet. Det är en sorg för världen att han inte också visade sig ha Nelson Mandelas moraliska resning.

Håller vi oss till USA så ligger det militärindustriella komplexet med sina vapenindustrier i fokus för oligarkernas intresse. Ukrainakriget betyder härliga tider och strålande tider. Krigsmaterialfabrikerna har inte haft en sådan orderingång sedan andra världskriget, om de ens hade då. Stater köper in vapen, ammunition etc. från företag som har intresse av att förlänga kriget så länge som möjligt.

Som i så många andra sammanhang hittar man förklaringarna genom att följa penningströmmarna (follow the money). Eller som Bill Clinton sa ”It’s the economy, stupid”. Krig är en fantastisk affärsidé eftersom marknaden aldrig mättas. Vapen, stridsfordon och rent allmänt superdyr krigsutrustning förbrukas, stater gör nya beställningar och oligarkerna, som äger betydande aktieposter eller hela vapenindustrier, tjänar grova pengar.

Inkomsterna är högre än någonsin men det gäller också för riskerna. Får världen klart för sig att i Ukraina dör hundratusentals ukrainare och ryssar, soldater och civila, en meningslös död i ett krig som inte kan vinnas, då slutar Europa att handla in och förse Ukraina med krigsmaterial.

Oligarkerna gör sitt bästa för att hålla det lönsamma kriget vid liv. Deras politiker sitter vid makten och deras journalister silar och vränger nyhetsflödet. Jag misstänker att de flesta journalister inte har detta klart för sig. Men de vet vilka åsikter de måste ha för att passa in i sina arbetslag. Och de vet vad när de måste tiga, för att inte bli arbetslösa. Nord Stream blir själva beviset. Den tystnad som Seymour Hersh rapportering möttes med och den publiceringsvillighet som gällde den osannolika lustjaktsversionen talar sitt tydliga språk.

Blir det officiellt fastslaget att Washington ligger bakom Nord Stream-sabotaget, så är Biden-administrationens maktinnehav över. Watergate, som fick Nixon på fall, är småpotatis i jämförelse. Nord Stream-sabotaget blir det största brott som en amerikansk president har begått i modern tid. Det lönsamma kriget får ett snabbt slut. Det finns inget folkligt stöd och Trump har tydligt deklarerat att om han hade suttit vid makten hade det aldrig ens blivit något krig. Oaktat allt hån som riktas mot honom är han fortfarande republikanernas överlägset starkaste kandidat till presidentposten.

Folk i gemen vet att det finns risk för både ett tredje världskrig och kärnvapen. Men de vet inte hur hjärntvättade och vilseledda de blir i offentlighetens dagliga nyhetsrapportering. De bland oss dissidenter som gjort vår hemläxa vet vad som händer och vilka som ligger bakom. Men tyvärr, våra plattformar är svaga. Alternativmedia har inte en chans att hävda sig. Oligarkerna har inget intresse av oss. På oss finns inga pengar att tjäna.

Jag skulle kunna avsluta med ett ”Sådan är kapitalismen!” men det blir inte riktigt rätt. Istället: ”Sådan är globalismen!”. Aldrig tidigare i världshistorien har så få kunnat tillskansa sig så stora förmögenheter och så mycket makt.

Karl-Olov Arnstberg

Utskriftsvänlig PDF-version

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.