Lustration

I dag är debattören och författaren Jan Sjunnesson gästskribent

Hur ska ett land gå vidare från en korrupt elits vanstyre, utan att de fallna makthavarna hänger sig kvar? Ska de förbjudas att ha makt överhuvudtaget och rensas ut, eller finns det metoder för att rättsligt hantera dem? Den inte särskilt kända termen lustration är här relevant. Begreppet har antika anor och innebar att man renade sig eller sin avkomma i processioner med djuroffer. Därefter kunde en ny tid ta vid, utan gamla synder. Romaren Pontius Pilatius tvådde sina händer, en handling som kan betecknas just som lustratio. I vår tid refererar begreppet till en politiskt administrativ reningsprocess, efter att ett osunt maktinnehav fallit. Jag är övertygad om att den politiskt korrekta klassen i Sverige snart kommer att falla, vilket gör frågan aktuell.
Läs mer

Gåtan del II

I en nyutkommen antologi, Science in the soul, diskuterar den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins bland annat religion och utgår från en evolutionistisk förklaring till att mal och andra flygfän flyger in i ljuslågor och tar livet av sig. Det kan verka som ett långskott för att förklara religiöst beteende, men jag tycker att han får ihop resonemanget. Innan jag går vidare med Dawkins förklaring, kan det vara en poäng med att illustrera vilka tidsrymder evolutionen handlar om. Också den liknelsen har jag hämtat från Dawkins.

Ställ dig upp och sträck ut armarna åt båda hållen så långt du kan. Föreställ dig sedan att avståndet mellan långfingerspetsarna representerar den tid som det funnits liv på jorden. Om du drar en linje från den vänstra fingerspetsen till en bit in på den vänstra axeln, motsvarar det den era då det bara fanns bakterier på jorden. På det följer växtlighetens tid. Om du vill veta när djurlivet startar får du förflytta dig ända till den högra armbågen. Dinosauriernas existens startar mitt i högra handflatan och slutar vid den sista fingerleden. Nu har du alltså bara fingertopparna kvar men om du tror att mänsklighetens historia är ens så lång, tror du fel. Homo Sapiens och vår föregångares, Homo Erectus, historia samlas i ett nagelklipp på kanske en halv millimeter. Den skrivna historien, från Babylonien, över det assyriska riket, faraonerna, de judiska patriarkerna, antikens greker och romare, Jesus, Galilei och Newton, Napoleon och Hitler, Beatles och Spice Girls – för att förstå hur kort den tidsrymden är, dra ett enda drag med en nagelfil över en nagel. Mänsklighetens historia sedan skrivkonsten uppfanns ryms i ”nageldammet” från detta enda drag.
Läs mer

Gåtan del I

Den här bloggtexten blev så lång att jag delat upp den i två

Vi som under flera år följt invandringsdebatten inte bara i svenska media utan där den förekommer, samtidigt som vi i våra egna kretsar sprider länkar, blir sällan överraskande. Det är mycket av rundgång och ett dagligt ”more of the same”. För egen del leder det till att jag blir känslomässigt avtrubbad. Det är inte längre särskilt mycket som jag hetsar upp mig över. Men visst, jag fortsätter att streta emot, därför att alternativet är sämre. Att lämna över det havererande välfärdssamhället till nästa generation är ingenting som lockar. Efter ringa förmåga gör jag vad jag kan, för att väcka mina medmänniskor.

Den nu viktigaste uppgiften, för oss som förstått vad som sker och vill göra något, är att sprida kunskapen till den majoritet av befolkningen, som låtit sig luras av våra politiker och opinionsbildare. Men ärligt talat, för egen del går det inget vidare.
Läs mer

Bloggläsare början av maj 2018


Politiker och Journalister har med sitt trixande gjort sanning till lögn och lögn till sanning. De har medvetet svartmålat sanningen för “den goda saken”. De har förstört livet för många (inte mig – ännu) som stått upp för den av dem medvetet mörkade delen av sanningen.

Nu har de (S + M) svängt om och låter själva som SD gjorde för något år sedan. Tidigare kallade de den person som framförde sådana åsikter de framför idag för rasist, nazist, xenofob, islamofob, ja, denne var en beklagansvärd mörkermänniska. Någon som samhället borde ta avstånd ifrån. Det här har i de allra flesta fall skett medvetet, man har medvetet motarbetat sanningen. Nu försöker de smita undan sitt ansvar med att de varit NAIVA. Att med slug teknik ljuga och smutskasta människor som stått upp för det som är sant, är det naivt? Ingalunda. Det är lögn – det också!

Det är det sista som retar mig mest, att lägga skulden för sina hopsnickrade lögner och smutskastning av andra människor på naivitet. Löjligt.
Stå upp – ta ansvar! Gör avbön – be om förlåtelse, erkänn lögnerna, upprätta sanningssägarna!
Läs mer

Det stora bedrägeriet, anmäl dig före den 9 maj.

Lördag den 19 maj är alla Swebbtv´s supportrar välkomna till nästa möte om det stora bedrägeriet som pågår i Sverige och som handlar om 1000-tals miljarder som omfördelas inom Sverige. Och vad värre är, vi riskerar förlora kontrollen över det mest värdefulla vi tillsammans äger: vårt land.

Mötet är en fortsättning på det inledande mötet vi hade med över 100 deltagare den 22 mars i centrala Stockholm. Många av er har säkert också sett inspelningen därifrån.

Deltagande i mötet den 19 maj kostar 295 kr vilket är självkostnadspris för lokal och enklare förtäring. Det äger rum i centrala Stockholm mellan kl 10.00-16.00 och då kommer olika personer förklara vad detta bedrägeri handlar om, vilka bedragarna är och vad konsekvenserna av allt ihop är. Du som själv har något att delge kan kontakta oss på mail om detta i god tid före mötet. Se även inspelningen från den 22 mars om du inte redan har gjort det

För att anmäla dig: skicka namn, adress och telefonnummer i ett mail till info@swebbtv.se samt 295 kr till Swish 070-225 9989 eller till Svensk Webbtelevision bankgiro 147-0558.

Om det finns någon som vill sponsra en lunch med sittande bord och servering går det bra att kontakta oss om detta.

Vi i Sverige är som ett fiskstim som simmat i fel riktning de senaste decennierna. Vi behöver vända riktning. Det mest effektiva sättet att få detta att hända är genom avslöjande av de bedragare som leder oss fel och som skapat en mängd problem i vårt land. Vi borde använda vår berömda konsensuskultur och reda upp alla problem med samma effektivitet som vi har haft för att skapa dem.

Välkommen med din anmälan före den 9 maj.

Komfortzonen


Människan är ett av många djur som kan välja mellan två grundläggande förhållningssätt i olika situationer. Antingen är man aktör eller så är man observatör. I direkt socialt samspel är detta grundläggande men jag tror inte att man kan säga att det ena förhållningssättet är mer genuint än det andra, även om aktörsperspektivet är såväl dominerande som överordnat – den som är passiv kan inte överleva på egen hand. En variant är agerandet genom ombud. Det är så makten fungerar. En präst, landshövding, kung eller statsminister styr genom att bestämma vad som ska göras i situationer där han inte själv är närvarande.

Före sekelskiftet 1900 finns det egentligen bara ett offentligt sammanhang där observatörsrollen är självklar och det är när det handlar om skådespel. Det är emellertid inte en ”ren” och entydigt passiv roll. Den antika grekiska teatern var ofta utformad som en tävling, där publiken var domare. Både pjäsförfattare och skådespelare kunde vinna, exempelvis en lagerkrans. Det låter inte som en särskilt imponerande vinst, men det var det. Heder och ära var mycket viktigt. I de romerska gladiatorspelen deltog både publik och senatorer i avgörandet av aktörernas öde. Tummen ner och de dödades, tummen upp och de fick leva.

Läs mer