Gruppmoralen

yousee

av Petter Tungmark (pseudonym, men han finns på riktigt)

Det är förstås gruppmoralen som gör att media är så selektiv i sin rapportering, inte främst partitillhörighet, dolda agendor eller ondska.  De ljuger ju oftast inte direkt, men de väljer ut nyheter och artiklar så ensidigt, att resultatet blir en lögn. Det är gruppens ledargarnityr som anför vad som är gruppmoral och media ser sig som en del av denna, Sveriges ledning så att säga. Jag har ofta förvånats över hur snabbt media anammar ett nytt PK-ord, en PK-förklaring eller journalisternas kvickhet med att hänga på drev, hur långsökta de än är.

Vid närmare eftertanke är antirasismens kärna att man inte ska vara solidarisk med sin egen grupp. Hur sannolikt är det att de nyanlända inte vill hålla ihop sin respektive grupp och vara solidariska inom denna? Uppskattningsvis 0 %. De kommer aldrig att anamma PK-moralen, det vill säga tillhöra ”svenskgruppen”, utom de förstås, som direkt mutas av och betjänar denna. Därför kan rasism och förtryck bara utföras av dem som inte är definierade som offergrupper.

Problemet idag är att denna gruppmoral är ”feministisk” det vill säga den värnar inte gruppen utan identiteter. Dagens elitfeminister begränsar sig inte till att kämpa för lika rättigheter utan vill ha ett samhälle med femtioprocentig delning av allt. Det räcker emellertid inte att ha makthavarna med sig, att göra de rätta livsvalen och att odla könsbundna intressen för att nå det målet. Detta är bakgrunden till att HBTQ måste lyftas fram samt påståendet att kön inte finns, utan att allt är sociala konstruktioner. Det manliga kvinnohatet och de patriarkala strukturerna är förklaringen till att kvinnorna inte når målet.
Läs mer

Göra gott

sucks
Lena Andersson har skrivit om skidåkning i DN och inleder med en reflektion om postmodernism:

Kärnan i postmodernismen är att inget har kärna. Allt är lösligt och godtyckligt sammansatt. Endast språket skapar de kategorier vi ser och gör oss uppmärksamma på dem, men de finns inte i naturen. Inget finns i den form vi uppfattar det, medvetandet är ett illusionsmakeri. Tingen grupperar sig inte på något särskilt sätt av naturen, ty inget är nödvändigt och inget är av naturen, allra minst människan. Allt kan fogas samman som man vill, och känns det konstigt är det bara en fråga om tillvänjning.

Hon exemplifierar med saltgurka och glass, något som de flesta människor inte tycker hör samman. Relationen – eller snarare icke-relationen – mellan saltgurka och glass är språklig, den är inte av naturen. Emellertid, eftersom naturen är strängt lagbunden är Lena Anderssons påstående egendomligt. Dessutom är det inte ens med denna formulering helt korrekt. Att människor inte tycker att skit och pannkaka hör samman är förmodligen inte enbart ett språkligt påhitt utan har sina skäl. (Lena Anderssons kategoriska formuleringar väcker protestlusten).
Läs mer

NY BOK FRÅN DEBATTFÖRLAGET!

PK-samhället, 457 sidor

Pris vid förskottsbetalning till plusgiro 4633386-0:
290:- kr inkl. moms och porto
Maila adressen dit boken ska skickas: koa@arnstberg.se

pksam

Politisk korrekthet är globalism, antirasism, feminism, klimatångest och mångkultur. Det är kampen för invandrares, de sexuella minoriteternas och djurens rättigheter. I PK-samhället har jämlikhet, jämställdhet och en gemensam värdegrund högsta prioritet. Muslimer, transpersoner, tiggande romer, så kallade papperslösa och andra minoritetsgrupper anses förtryckta och måste få sina rättigheter tillgodosedda. Mera tveksamt är om det gäller för svenskar, i synnerhet om dessa är män, medelålders och vita.

I offentligheten är politisk korrekthet den viktigaste status- och identitetsmarkören. De som har invändningar skändas, tystas och motas ner från scenen. PK-isterna klarar inte att diskutera med sina kritiker och väljer därför att döma ut dem som onda och moraliskt defekta.

Vill du veta hur vi hamnade i PK-isternas dödliga famntag, läs PK-samhället! Här beskrivs och förklaras den totalitära och nationsupplösande PK-kulturen.

OBS! OBS! OBS!

Specialpris för både PK-samhället och Romer i Sverige: 400 kr inklusive moms och porto
romer-liggande-small
Karl-Olov Arnstberg är f.d. professor i etnologi vid Stockholms universitet, samhällsdebattör och skönlitterär författare.

Regeringsdugliga?

birds
Den 3 februari i år dömdes 49-årige Andrzej Mitkevich i Norrköpings tingsrätt till tre års fängelse för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Samtidigt förklarades en villkorlig frigivning från ett tidigare fängelsestraff förverkad. Mitkevich´ medbrottsling den här gången, den 40-årige polske medborgaren Slawomir Marek Plaskiewicz, dömdes till fängelse i två år och sex månader samt utvisning, med förbud att återvända till Sverige under tio år, efter straffets avtjänande. Plaskiewicz kom till Sverige permanent vintern 2015, dessförinnan har han befunnit sig i Sverige till och från sedan år 2010. I Polen har han en flickvän och en dotter. I deras planer inför framtiden ingick att flickvännen och dottern skulle flytta till Sverige. Plaskiewicz anser att utvisningen är ett alltför hårt straff. Han menar att den brottslighet han gjort sig skyldig till inte påverkat samhällets grundläggande ”intresse av ordning”. Med andra ord, han ansåg att de brott han dömts för var småkrafs.

Domstolen tyckte annorlunda. Den ansåg att Plaskiewicz´ och Mitkevich´ upprepade grova bedrägeribrott mot utsatta åldringar i 85-90 årsåldern var ett verkligt och tillräckligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. I domen kan man läsa:

Den brottslighet tingsrätten funnit styrkt att de båda tilltalade gjort sig skyldig till är såväl förslagen som hänsynslös. Den är förslagen på det sätt att de tilltalade via nätet fått ut listor på äldre personer och valt att ringa upp åldringar som företrädesvis är födda mellan 1925 och 1930 d.v.s. äldre personer mellan 85 och 90 år. Andrzej Mitkevich, som ringt upp samtalen, har utgett sig för att vara ett barnbarn och sålunda anspelat på anhörighetsaspekten, som i sig är känslig inte minst för äldre personer.

Förslagenheten har också visat sig i den systematik med vilken de båda tilltalade använt särskilda brottstelefoner med ständiga byten av värdebevis. Brottsligheten har varit hänsynslös på det sättet att den inte på något sätt tagit hänsyn till de äldre personernas fysiska eller psykiska status. Några målsäganden har berättat att de nyss förlorat sina respektive. Samtliga målsägande har inte getts någon som helst betänketid och samtliga målsägande har redan i sig på grund av sin höga ålder haft svårigheter att värja sig. Det är därför de utvalts som brottsoffer. Därtill har de tilltalade inte dragit sig för att låta målsägandena lämna ut guldsmycken utan hänsynstagande till affektionsvärde.
Läs mer

PK-kommentarer

harriet
Min föregående bloggtext väckte uppenbarligen intresse, särskilt påståendet att när den så kallade begåvningsreserven i 40-talets stora barnkullar under senare delen av 1960-talet fick tillträde till landets högskolor, skedde ett paradigmskifte. Detta var ny mark för dem och ”identitetsarbetet” blev viktigt. De ville veta vilka de var och vilken roll de skulle spela för det framtida samhällets utformning. Det var dessa högskolevärldens nykomlingar som aktiverade marxismen både som analytiskt verktyg för att förstå samhället och som en ideologi att bygga en kollektiv identitet kring. Mest det senare. Därefter hängde ”de röda borgarbarnen” på och, som man nog kunde förvänta sig, norpade de viktiga samhällspositionerna.

De flesta kommentarerna är bejakande, som den här:

Jag och min man har med stor behållning läst det senaste inlägget på din blogg (Ett försök att förklara PK-vansinnet). En mycket bra förklaring och analys av hur vi hamnat i dagens situation. Pusselbitarna faller alltmer på plats. Det sorgliga är att så få inser hur det ligger till/ vill inte veta och kanske aldrig kommer att göra det heller. Gick själv på Socialhögskolan i början av 80-talet där marxismen frodades.
Media har ju som sagt stor del i detta. Ett litet färskt exempel på detta var när Kjell Östberg, professor i historia, efter lördagsintervjun av Jimmie Åkesson, skulle uttala sig om nazism och kommunism utifrån diskussionen om huruvida SD och Vänsterpartiet gjort upp med sin historia. Jag reagerade på hans försonliga inställning till kommunismen och kollade på nätet. Mycket riktigt – han är aktiv i Socialistiska partiet och deltog senast i somras i Rött form anordnat av Vänsterpartiet Skåne.

Läs mer

Sveriges demografi fortsätter att förändras med full fart

befolkningsforandring-2000-2015
Under 2000-talets 15 första år har Sveriges befolkning på idag 10 miljoner förändrats i en takt som saknar motstycke i historien. Personer med utländsk bakgrund har ökat med cirka en miljon, medan den svenskättade befolkningen minskar. Diagrammet ovan finns i Nötskalet, K-O Arnstbergs och min senaste gemensamma bok. (Debattförlaget 2016). Siffrorna är från SCB och avser personer som är folkbokförda i landet.
Läs mer

Ett försök att förklara PK-vansinnet

students
Jag tillhör den skara som har svårt att förstå varför motståndet mot den förda PK-politiken är så litet. De stolliga och direkt samhällsdestruktiva inslagen borde resultera i en storm av protester. Vi kan och bör diskutera varför det har blivit så, men den som inte inser att nedanstående verklighetsbeskrivning är på riktigt, bör leta rätt på dumstruten och smyga iväg till ett lämpligt hörn:

 • Massinvandringen leder till att vi förlorar det politiskt så omhuldade välfärdssamhället. Vi är redan på god väg. Snart lever en miljon människor i Sverige i så kallat utanförskap, vilket betyder att de är bidragsförsörjda.
 • Massinvandringen har fått bostadsmarknaden att haverera. Priserna rusar i höjden och väntetiderna på en hyresbostad i heta områden är absurda. En tonåring som ställer sig i Stockholms bostadskö riskerar att inte få en egen hyresbostad innan han eller hon är pensionär. Den svenska nationalekonomins top dog Assar Lindbeck kallar situationen för en social katastrof.
 • Mycket av det som LO och socialdemokraterna lyckats uppnå med löner som går att leva på, rimliga arbetstider, anställningstrygghet och arbetarskydd har slagits ut med EU-anslutningen. Se vad som händer inom transport och byggnäringen. Inte överallt men på många ställen är det ett kaos med underentreprenörers underentreprenörer, fuskjobb, svartjobb och andra lagbrott.
 • Regeringen driver, som den enda i världen, en uttalat feministisk politik. Här gäller det att skilja på kvinnor som makthavare, vilket det inte finns något att invända emot, och feministiska ideal som motor i den förda politiken. Det finns inga exempel på att samhällen som styrs efter kvinnliga ideal klarar sig.
 • Integrationen fungerar inte och kan heller inte fungera, annat än med en mycket blygsam invandring. Segregationen ökar och det en gång så monoetniska Sverige befolkas av diasporiska grupper som i vissa frågor hamnar i konflikt med svenskarna, men ännu mer med varandra.
 • Vi massimporterar människor som inte vill leva efter svenska ideal. Många undrar om framtiden blir muslimsk.
 • Vi beviljar asyl till människor som mest är intresserade av hur de på bästa sätt kan utnyttja de olika bidrag som välfärdssamhället erbjuder. Invandrarna har blivit en ny underklass.
 • Brottsligheten är hög i Sverige. Särskilt sexualbrotten och våldet växer. En majoritet av de åtalade är invandrare, invandrares barn eller utlänningar. Det gäller också för dem som sitter i svenska fängelser.
 • Antalet så kallade utanförskapssamhällen ökar i antal och blir efterhand allt farligare, inte bara för samhällsfunktionärer och andra besökare, utan också för sina egna invånare.
 • Antalet fattigpensionärer är på snabb tillväxt.
 • Sverige erbjuder – med tanke på de skatter som tas ut – dålig trygghet och lågt skydd för medborgarna: polismyndigheten är i kris och försvaret är nedmonterat.

Läs mer