Två nya spännande boktitlar till nästa mässa

Med en text som beskrev hur han blev misstänkt för Hets mot folkgrupp och kallad till polisförhör kontaktade Jan Sjunnesson Aftonbladet, Expressen SVT, Realtid, Journalisten, FIB/K samt Det Goda samhället. Bortsett från Det Goda Samhället, där Mohamed Omar gjort en kort intervju och lagt ut det inspelade förhöret, har samtliga tackat nej.

För två veckor sedan förhördes jag på Stockholms polisstation, misstänkt för hets mot folkgrupp. Den 22 maj lades utredningen ned men själva den juridiska processen behöver debatteras, liksom hoten mot vår tryck- och yttrandefrihet.

Föreningen Näthatsgranskaren hade anmält mig till polisen, efter att jag i september 2017 delat ett par satirteckningar på Facebook. Dessa föreställer två fiktiva bokomslag med titlarna ”Mustafa vill också vara med” (en pojke står i utkanten av en grupp barn som kastar sten på en flicka) och ”Med farfar på jobbet” (två män i långskjortor piskar en liggande man). Förlaget kallades ”Rabies&Sjövild”.
Läs mer

Hets mot folkgrupp, del 2


En problematisk glidning när det gäller Hets mot folkgrupp är tolkningen av begreppet folkgrupp. I beskrivningen av brottet finns ett klarläggande som säger … eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Sådan grupp?! I det föregående inlägget visade jag att i den vetenskapliga litteraturen är folkgrupp ett mycket väl avgränsat begrepp och det gäller i stort också för gruppbegreppet. Gruppmedlemmar känner eller känner åtminstone till varandra. Den juridiska definitionen är helt enkelt felaktig och försvagar medborgarnas grundlagsfästa yttrandefrihet.

Av de uppräknade preciseringarna är det bara etniskt ursprung som är relevant. I de fall etnicitet och nationalitet i praktiken överensstämmer (ett land, ett folk) är nationellt också applicerbart, men för övriga uppräknade preciseringar är det i sak fel att se dem som grupper. De är kategorier, vilket inte är samma sak som grupper. Den här försummelsen av skillnaden mellan grupper och kategorier är av stor betydelse, såväl politiskt som juridiskt.
Läs mer

Hets mot folkgrupp, del I


Under något decennium har jag bistått en jurist dels med att analysera förundersökningar och domar, dels med juridiska skrivelser, i synnerhet överklaganden. Hans motiv för att anlita mig har varit att juridik är formelbundet tänkande och skrivande. Att bryta detta mönster kan vara till klienternas fördel, när det gäller att övertyga en högre instans om svagheter eller felaktigheter i ett domslut. Hans grunduppfattning är att juridik i allra högsta grad är en politisk verksamhet. Juristernas uppgift är att utan något fritänkeri följa politikernas instruktioner, som de formulerats i förarbeten. Domstolarnas domar bör förstås som tolkningar av politikernas instruktioner. Juridik är förklädd politik, med syfte att minska pressen på den politiska nivån. Under senare år har såväl polisanmälningar som domar för ”hets mot folkgrupp” exploderat. 2017 gjordes totalt 2.140 polisanmälningar om hets mot folkgrupp, mer än dubbelt så många som 2016.

Det som brukar kallas för lagen om hets mot folkgrupp är ingen lag. Det som finns är en bestämmelse i brottsbalken, tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Där finns en brottskatalog bestående av sammanlagt 18 brott varav Hets mot folkgrupp är ett. Ett annat är Förtal. Och ett tredje Förolämpning. Således finns ingen obegränsad yttrande- och publiceringsfrihet i Sverige. Rätten att säga sitt hjärtas mening begränsas av brotten i katalogen. Hets mot folkgrupp och andra bestämmelser är inskränkningar i medborgarnas yttrandefrihet. 

I detta första inlägg diskuteras hur bestämmelsen ska tolkas – på juristspråk när rekvisiten är uppfyllda och en åklagare kan väcka åtal. Vilka problem finns i den praxis som etablerats? I ett andra blogginlägg kommer jag att granska ett antal domar, i syfte att undersöka om det finns något urskiljbart mönster. Utgångspunkten i frågor om yttrandefrihet bör rimligen vara att åtal helst inte ska väckas.
Läs mer

Lustration

I dag är debattören och författaren Jan Sjunnesson gästskribent

Hur ska ett land gå vidare från en korrupt elits vanstyre, utan att de fallna makthavarna hänger sig kvar? Ska de förbjudas att ha makt överhuvudtaget och rensas ut, eller finns det metoder för att rättsligt hantera dem? Den inte särskilt kända termen lustration är här relevant. Begreppet har antika anor och innebar att man renade sig eller sin avkomma i processioner med djuroffer. Därefter kunde en ny tid ta vid, utan gamla synder. Romaren Pontius Pilatius tvådde sina händer, en handling som kan betecknas just som lustratio. I vår tid refererar begreppet till en politiskt administrativ reningsprocess, efter att ett osunt maktinnehav fallit. Jag är övertygad om att den politiskt korrekta klassen i Sverige snart kommer att falla, vilket gör frågan aktuell.
Läs mer

Gåtan del II

I en nyutkommen antologi, Science in the soul, diskuterar den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins bland annat religion och utgår från en evolutionistisk förklaring till att mal och andra flygfän flyger in i ljuslågor och tar livet av sig. Det kan verka som ett långskott för att förklara religiöst beteende, men jag tycker att han får ihop resonemanget. Innan jag går vidare med Dawkins förklaring, kan det vara en poäng med att illustrera vilka tidsrymder evolutionen handlar om. Också den liknelsen har jag hämtat från Dawkins.

Ställ dig upp och sträck ut armarna åt båda hållen så långt du kan. Föreställ dig sedan att avståndet mellan långfingerspetsarna representerar den tid som det funnits liv på jorden. Om du drar en linje från den vänstra fingerspetsen till en bit in på den vänstra axeln, motsvarar det den era då det bara fanns bakterier på jorden. På det följer växtlighetens tid. Om du vill veta när djurlivet startar får du förflytta dig ända till den högra armbågen. Dinosauriernas existens startar mitt i högra handflatan och slutar vid den sista fingerleden. Nu har du alltså bara fingertopparna kvar men om du tror att mänsklighetens historia är ens så lång, tror du fel. Homo Sapiens och vår föregångares, Homo Erectus, historia samlas i ett nagelklipp på kanske en halv millimeter. Den skrivna historien, från Babylonien, över det assyriska riket, faraonerna, de judiska patriarkerna, antikens greker och romare, Jesus, Galilei och Newton, Napoleon och Hitler, Beatles och Spice Girls – för att förstå hur kort den tidsrymden är, dra ett enda drag med en nagelfil över en nagel. Mänsklighetens historia sedan skrivkonsten uppfanns ryms i ”nageldammet” från detta enda drag.
Läs mer

Gåtan del I

Den här bloggtexten blev så lång att jag delat upp den i två

Vi som under flera år följt invandringsdebatten inte bara i svenska media utan där den förekommer, samtidigt som vi i våra egna kretsar sprider länkar, blir sällan överraskande. Det är mycket av rundgång och ett dagligt ”more of the same”. För egen del leder det till att jag blir känslomässigt avtrubbad. Det är inte längre särskilt mycket som jag hetsar upp mig över. Men visst, jag fortsätter att streta emot, därför att alternativet är sämre. Att lämna över det havererande välfärdssamhället till nästa generation är ingenting som lockar. Efter ringa förmåga gör jag vad jag kan, för att väcka mina medmänniskor.

Den nu viktigaste uppgiften, för oss som förstått vad som sker och vill göra något, är att sprida kunskapen till den majoritet av befolkningen, som låtit sig luras av våra politiker och opinionsbildare. Men ärligt talat, för egen del går det inget vidare.
Läs mer

Bloggläsare början av maj 2018


Politiker och Journalister har med sitt trixande gjort sanning till lögn och lögn till sanning. De har medvetet svartmålat sanningen för “den goda saken”. De har förstört livet för många (inte mig – ännu) som stått upp för den av dem medvetet mörkade delen av sanningen.

Nu har de (S + M) svängt om och låter själva som SD gjorde för något år sedan. Tidigare kallade de den person som framförde sådana åsikter de framför idag för rasist, nazist, xenofob, islamofob, ja, denne var en beklagansvärd mörkermänniska. Någon som samhället borde ta avstånd ifrån. Det här har i de allra flesta fall skett medvetet, man har medvetet motarbetat sanningen. Nu försöker de smita undan sitt ansvar med att de varit NAIVA. Att med slug teknik ljuga och smutskasta människor som stått upp för det som är sant, är det naivt? Ingalunda. Det är lögn – det också!

Det är det sista som retar mig mest, att lägga skulden för sina hopsnickrade lögner och smutskastning av andra människor på naivitet. Löjligt.
Stå upp – ta ansvar! Gör avbön – be om förlåtelse, erkänn lögnerna, upprätta sanningssägarna!
Läs mer