Bloggläsare februari 2021


Klimatalarmismen sprider sin odör via SVT & SR med flera, konstant och dygnet runt. De som kan stå emot är i minoritet och betraktas som suspekta individer. En del förses med diagnoser såsom demens och vi är alla klimat- och faktaförnekare, påstås det. Ett av budskapen är att värmen dödar liv. Själv skulle jag sätta pengar på att kylan ännu effektivare dödar liv, men vad vet jag? De predikar om massutrotning i värmedödens spår, men alla högkulturer har inträffat i samband med just värmeperioder, och dessutom långt innan vi hade termometrar att registrera graderna med. När nyhetsankarna väser om ”den högst uppmätta temperaturen på jorden” så sträcker sig dessa blott 130 år bakåt i tiden, något man aldrig påminner de förskräckta framför mediautbudets olika megafoner om.

En amerikansk forskare vid namn William Happer (vidareutvecklade lasertekniken) har förklarat varför CO2 kan orsaka värmehöjning med någon grad, men därefter krävs det fyra gånger så mycket koldioxid för nästa grad och 16 gånger så mycket koldioxid för en tredje extragrad, och det kommer aldrig att inträffa. Den mannen suckar, skakar på huvudet åt politiker, politruker och pseudoforskare som gör sitt bästa för att skrämma så många som möjligt så mycket som möjligt. Jag tror att Björn Lomborgs inställning är den klokaste: Mer teknik, mindre panik och fortsätt tillåta även de mindre bemedlade folken utbyggnaden av deras samhällen, även om det sker med kol och gas.
Fortsätt läsa

Bloggläsare mitten på januari 2021


Godhetstyranniet är mycket bra. Om jag får skriva dig på näsan, skulle jag ha önskat att du tagit upp att det är en härskarteknik, när begrepp som rasism och högerextremism används för dem som är kritiska till folkvandringen från tredje världen. Kanske också att den retoriska schablonen fascism har gamla rötter inom kommunismen. Redan på trettiotalet kallade Stalin sina motståndare för fascister – och sossarna för socialfascister. En stor del av Expos arbete har gått ut på att dela upp svenskarna i å ena sidan rasister/högerextremister, alltså de som enligt rödmaktmedierna utgörs av onda människor. Samt å den andra sidan de goda som vill ha invandring och uppskattar att deras eget samhälle går under.
Fortsätt läsa

Bloggläsare slutet av november


När en person nyss dött, så för man i huvudsak fram det positiva denna person bidragit med. Rätt så. Samtidigt, ju offentligare denna person varit, typ Trump, Helmut Kohl, Mao, Astrid Lindgren, Ingvar Kamprad, desto naturligare är det att man inte bara tar upp plus utan även minus, eftersom dessa personer ju är stora opinionsbildare.

En annan utgångspunkt jag har, är att kommunism är ond. Jag jämställer kommunism, nazism och fascism, även om kommunism dödat och fängslat långt fler människor i världen än nazism och fascism sammanlagt. Bara i Maos Kina dog uppskattningsvis 60 miljoner människor i ”Det stora språnget” och dess följdverkningar på 60-talet. Pol Pot i Kambodja avrättade två miljoner människor (av landets knappa 10 miljoner). Alla med glasögon = intellektuella avrättades. I Nordkorea sitter 150.000 – 300.000 människor i läger, meningsmotståndare avrättas, och uppskattningsvis 1,5 miljoner har dött i svält på grund av regimen. Alla dessa länder backades upp av KFMLr, och försvarades av skådespelaren Sven Wollter.

När Expressen 1994 ”avslöjade” att Ingvar Kamprad under andra världskriget som sjuttonåring varit nazist, bad Ingvar omedelbart om ursäkt, och förklarade att detta var i ungdomens oförstånd. Det tycker jag var bra. Men om detta skrevs sedan en hel del ändå i nekrologer om honom efter hans död. Typ Expressen: Han gifte sig två gånger, fick 4 barn, och anklagas för att vara nazist.

Men har Sven Wollter någonsin ställts mot väggen på samma sätt?. Han sade i en intervju 2018 när han fick Leninpriset (Liksom tidigare Mikael Wiehe och Jan Myrdal) av Lasse Diding i Varberg att: ”jag är kommunist och jävligt stolt över Leninpriset”. I en annan intervju sa han: ”Jag är kommunist, och kom inte och släng det där med Josef Stalin i fejset på mej. Jag har läst Josef Stalin, och det finns mycket i hans skrifter som är rätt, även om han på slutet gjorde en del fel”. Då tystnade journalisten. Inga följdfrågor här inte!!! (Dessutom var han till sin död fortfarande medlem i Kommunistiska Partiet, fd KFMLr, som i sina lokaler har Stalin på väggen).

Tänk om Ingvar Kamprad hade sagt: ”Jag är nazist och jävligt stolt över Göbbelspriset (obs, påhittat pris), och kom inte och släng det där med Hitler i fejset på mej. Jag har läst Adolf Hitler, och det finns mycket i hans skrifter som är rätt, även om han mot slutet gjorde en del fel”, och sedan glatt fortsatte att vara med i ett parti med Hitler på väggen.  Hade han kommit undan med det?  Med rätta hade man fortsatt grilla honom om detta. Men lika känslig som svensk journalistkår är mot det som uppfattas som ”högerextremt”, lika okänsligt blind är man mot extremism vänsterut. Så sa t ex statsminister Stefan Löfvén om Sven Wollter: ”Lika trogen som han var sin konst, lika hängiven var han sina politiska ideal.” Punkt slut. Låter ju jättefint.
Fortsätt läsa

Läsarröster – uppsamlingsheat oktober 2020

Jag anser att eliten på ett drakoniskt vis drivit fram en stigmatisering av fel åsikter. Det har givetvis haft en förödande effekt för yttrandefriheten. I alla verksamheter krävs det kritiska röster för att de ska kunna utvecklas. Visst, kritiska röster är jobbiga men absolut värda att stå ut med.

***

Jag lyssnade på Mikael Willgerts intervju med dig i Swebbteve om ”Politikernas missbruk av myndigheterna”, där du bland mycket annat nämner att alla föräldrar vill att deras barn skall gå i en bra skola. Men det gäller nog inte alla. Bland andra inte min dotter och hennes man, som båda är övertygade socialister. De vill absolut inte ägna sig åt sådant, eftersom båda är övertygade om ”allas lika värde”. Det strider mot deras värdegrund att välja skola till sina barn, då inte alla kan göra detta för att hitta den bästa skolan. Sådana frågor och andra liknande, vilka du sammanfattar under begreppet ”Godhet” och där mina barn och jag har skilda åsikter, har gjort att jag inte längre har någon kontakt med dem. Det är oerhört smärtsamt.
Fortsätt läsa

Värdegrunden, kommenterad av bloggläsare

Jag har kollat lite i arkivet och sållat fram ett antal kortare texter som bloggläsare skrivit om värdegrunden. Det finns säkert tredubbelt så många. Inget begrepp kan tävla med ”värdegrunden” när det gäller att irritera bloggläsarna. Den första är dock ny, den kom häromdagen.

Att ”alla människor är lika mycket värda” har nu länge hävdats som den bärande principen i den svenska värdegrunden. Idag nås vi istället av följande budskap:

Personer med en ”biologisk” ålder på över 80 år samt multisjuka mellan 60 och 80 år kommer nu att bortprioriteras från intensivvård. De som redan vårdas på intensiven kan få vården avbruten. Det framgår av ett dokument från Karolinska universitetssjukhuset

Tydligen har man nu på Socialstyrelsen slagit fast att människor har olika värde och värdet bestäms av hennes ”biologiska ålder”. Att detta är en princip som är helt oförenlig med principen om att ”alla människor är lika mycket värda” är uppenbart. Tydligen förväntar man sig också att människor kommer att reagera och bli upprörda av detta principbyte. Enligt uppgift ska nämligen polisen planera en särskild insats för att kunna hantera folksamlingar och upplopp när intensivvårdsplatserna tar slut. Något som beräknas komma att ske i Stockholm i vecka 15.

Alla resurser är ändliga! Förr eller senare räcker de inte till för allt vi skulle vilja ha eller kunna göra. Då blir det nödvändigt att prioritera. Det är det som nu kommer att ske när intensivvårdsplatserna tar slut på grund av det växande antalet insjuknade i covid-19. Det är inget nytt, så här har verkligheten alltid sett ut!

Därför är det hyckleri när man som grundprincip har inbillat oss att ”alla människor är lika mycket värda”. Så ser verkligheten inte ut. Det har varit en ”god” men utopisk princip som vi nu tvingas inse inte tål konfrontationen med verkligheten. Därför är det är dags att revidera Värdegrunden och att rätta den felaktiga, svenska, översättningen av det engelska ordet ”dignity” i FN-deklarationen. Den engelska versionen lyder: “All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Att upprätthålla principen om alla människors lika värde så länge det passar för att sedan byta princip när verkligheten tvingar sig på är – just det – principlöst.
Fortsätt läsa

Bloggläsare mars 2020


När det gäller statistiken över hatbrott söker BRÅ inte igenom alla brottskategorier, utan bara de som ”främst förekommer vid hatbrott”. Från Hatbrott 2018 Teknisk rapport sid 11 (BRÅ är avsändare):

”De brottstyper som ingår är de som främst förekommer vid hatbrott, enligt Säpos bedömning vid inrättandet av den nationella hatbrottsstatistiken: våldsbrott (misshandel, mord, dråp, och våld mot tjänsteman), olaga hot, ofredande, ärekränkning, hets mot folkgrupp, skadegörelse, klotter, olaga diskriminering och diverse övriga brott (en fullständig beskrivning av brottstyper finns i bilaga 2).

Denna avgränsning har behållits för att eftersträva jämförbarhet i statistiken över tid. Av samma anledning görs inte någon sökning på anmälningar om exempelvis stöld, personrån eller sexualbrott. Effekten av denna avgränsning är svår att uttala sig om, men det innebär troligen att en del hatbrott förbigås.”

Troligen ja, och troligen är det en hel del hatbrott mot just svenskar som förbigås, när man väljer bort just dessa brottskategorier.

***

Du skriver att Orwell var för gammal för att bli soldat i andra världskriget, men han deltog aktivt som befäl i spanska inbördeskriget, vilket han beskriver i ”Hyllningar till Katalonien”. Han var övertygad om att förlusten i kriget till största del berodde på Stalin och dennes dödsskvadroner, som mördade många anarkister och andra på vänsterkanten. Dessutom gör han några intressanta iakttagelser om att krig är 90 procent väntan och 10 procent action, och förvirringen i action.

I ”Down and out in Paris and London” beskriver Orwell svälten och vad svält gör med människor, insikter och kunskaper som gått förlorade i vårt land, men som kanske är på väg tillbaka? Jag ansåg att detta var boken man ska läsa för att förstå svält, tills jag kom över Hamsuns Svält, som slog Orwells bok.
Fortsätt läsa

Bloggläsare januari 2020


Jag bor och arbetar sedan över 30 år i Schweiz och instämmer helt i den kommentar du inledde ditt förra blogginlägget med, ”Om att inte låta sig luras”.

Till exempel finns det också i Schweiz nu många skolklasser utan européer, om man bortser från ett par bosnier/albaner. Dessutom är pressen i Schweiz, inklusive den tvångsfinansierade teven/radion, nära nog lika lögnaktig, vinklad och mörkläggande som den svenska. Visst bär männen ett stort ansvar för denna utveckling, kanske det största.

Dock är det fler kvinnor som skyr debatten, eller gör allt för att tysta de politiskt inkorrekta, inklusive sina män. Jag upplever det ständigt i den egna familjen, släkten och vänkretsen. Sexstrejkande kvinnor (Lysistrate) är därvid bara en av flera verksamma strategier. Men visst, den västerländska mannen har blivit alltför konfliktskygg och bekväm.

***

Problemet är idag inte att en majoritet inte fattat, utan att de allra flesta är oärliga och väljer det minsta motståndets väg, genom att antingen tiga eller uttala sig mot bättre vetande.
Hur väcker man dem som låtsas sova? Hur kan man väcka också deras ansvarskänslor?
Fortsätt läsa

Bloggläsare slutet av december 2019

Hörde om en studie i något vetenskapsprogram i SR P1. På 1700-talet dog 9/10 av de barn som föddes av ensamstående mödrar. Barnadödligheten var förövrigt mycket hög även bland de välbärgade, men även små skillnader i reproduktiv framgång får en stor påverkan på befolkningens sammansättning efter några generationer.

På kort sikt leder de intelligenta kvinnornas minskade barnafödande, och deras mindre begåvade systrars högre födelsetal, naturligtvis till att IQ sjunker. Andra faktorer som påverkar IQ:s utveckling är att de högt begåvade männen får många barn, kvinnor väljer som bekant uppåt. De framgångsrika männen har möjlighet att hålla sig med älskarinnor och att bilda familj flera gånger under livet. Feminismens påverkan på det naturliga urvalet kommer alltså att återskapa ett naturligt beteende där kvinnorna inriktar sig på reproduktion och omvårdnad. Feminismen står alltså i ett motsatsförhållande till sin egen retorik.

En könsdimorfism finns för övrigt redan i dag på så vis att normalfördelningskurvan för kvinnors IQ är samlad runt genomsnittet, medan männens kurva är flackare och med fler observationer ute på flankerna. Det finns alltså färre kvinnliga genier så väl som dumhuvuden,  jämfört med männen. Det finns å andra sidan betydligt fler genier och högintelligenta män.

David M Buss skriver i Åtrå och otrohet: mänsklig lusta genom tiderna, att omkring en tredjedel av de amerikanska männen aldrig får någon kvinna. Motsvarande siffra för de amerikanska kvinnorna är ungefär en sjättedel. Boken heter på originalspråk The evolution of desire – Strategies of human mating (1994). Intressant är hur etablissemanget bemötte boken när den gavs ut i Sverige. Recensionsexemplar skickades ut, men ingen enda recension publicerades. Förlaget brände upplagan efter att ha sålt ett litet antal exemplar.  Ja, vi känner ju igen reaktionen från demokratins högt uppburna försvarare.
Fortsätt läsa

Bloggläsare början av september 2019

Min far är en hårdnackad miljömuppe, vars stora idol är Greta Thunberg. Han kan inte smälta att jag röstar på Sverigedemokraterna, och menar att man kan jämställa dagens nysvenskar, från Somalia, Eritrea och Afghanistan, med äldre tiders invandrare från Östeuropa – de som ofta hade akademisk utbildning och var stenhårt inriktade på att assimileras in i det svenska samhället. Jag känner avsky/vanmakt, de samtalsmässiga beröringspunkterna blir allt färre, och hade min far inte varit till åren kommen och vid skröplig hälsa så är det inte otänkbart att vi hade klippt kontakten, eller snarare jag med honom. Med min EU-vurmande, mainstreammedieslukande moster är läget liknande, och om någon hade talat om för mig för tio år sen att politik är ett ämne vars kniv kan skära sönder alla slags familjeband så hade jag inte trott det.

***

Jag tror inte att alla värdegrundskvinnor är så uttorkade som de ser ut på ytan. Läser i Eskilstunakuriren om en kvinnlig chef för en flyktingförläggning som hade sex med flyktingpojkar. Samlagen spelades in på film. Hon sa att ”om ni inte har sex med mig ringer jag Migrationsverket så att de utvisar er”.

Enklaste sättet att väcka ”värdegrundskvinnorna” på vore att låta medelålders män vurma för ensamkommande flickor … att på samma sätt låt dem följa med hem och sova i sängen så de får ”närhet och värme”. Det skulle dessutom få männen i MENA-länderna att börja fundera på vad de håller på med (inget biter så hårt som att brudarna drar).
Fortsätt läsa

Bloggläsare augusti 2019

Med ett darwinistiskt perspektiv är mannen för kvinnan ett medel, en väg till barnet. Men mannen är ju också, som jag tror, hennes största intresse. Jag har börjat att tolka de feministiska aggressionerna som ett omvänt intresse för mannen. Jag tror att kvinnorna egentligen är missnöjda med emancipationen och skyller på mannen för detta – dock utan att själva förstå det. Feminister verkar bara syssla med sina favoritobjekt, männen. Men kvinnornas alienation gör dem missnöjda och klagande. En man kan ju börja samla frimärken istället, för att avleda sin vantrivsel. Feministiska skrifter är som Damernas Värld i ett slags revolutionär tappning. Samma teman kring relationer. Man kan jämföra med filosoferna under 1800-talet. Nästan alla hade industrisamhällets alienation som ett av sina viktiga teman.

Feminism är feministers klagoskrifter och finns nästan bara i västvärlden. Paradoxalt nog lyser de feministiska klagoskrifterna så gott som helt med sin frånvaro i muslimska samhällen. Det kanske också har andra orsaker, men varför är det bara män som flyr från Afghanistan och var finns bekännelserna från före detta muslimska kvinnor? Är inte detta svårt att förstå, om man inte tolkar västvärldens feminism som ovan?
Fortsätt läsa