Bloggläsare slutet av oktober 2017


I dag blir det ett uppsamlingsheat och jag börjar med översättningen av ”The Paris Statement”. Flera bloggläsare erbjöd sig att göra en översättning. Den som kom att göra jobbet blev Pia Hellertz. Ett stort tack till dig Pia! Emellertid, nästan samtidigt skickade Fredrik Östman en länk till sin blogg, där han lagt ut sin översättning. Eftersom texten redan finns åtkomlig där och eftersom hans blogg var en för mig ny och givande bekantskap väljer jag att länka till den.

Jag fick också följande kommentar från en forskare:

Författarna till ”The Paris Statement” gör misstaget att kritisera en ideologi med en annan ideologi. Jag tror inte de riktigt förstår den evolutionära sociala dynamik, som vi alla är underställda. Den är allt annat än idealistisk. Jag kom just från en personalkonferens, där vi tvingades genomleva hur marknadsföringsavdelningen undervisade oss om hur vi skall nå och vinna ”Generation Z”. Jag och mina ämnesmässiga kolleger satt i ett hörn av salen och kved. De anpassar mycket systematiskt och på fullaste allvar lärosätet efter barnens och ungdomarnas krav. Vi blir skyldiga att alltid gå studenterna till mötes. Om de inte läser kursinstruktioner är det vårt fel, eftersom vi inte förstår hur Generation Z resonerar. Man behöver inte många poäng i psykologi för att veta att barn och ungdomar i en formativ ålder blir ganska rastlösa och olyckliga, om de aldrig ställs inför krav eller tvingas till egen problemlösning. Man kan alltid diskutera typen av normer, men man kan inte förhandla bort normerna – och det har våra eminenta politiker sett till att vi är i färd med i all svensk utbildning. Efter amerikansk förlaga faktiskt. Amerikansk marknadsföring diskuterar brinnande hur man skall nå denna yngre generation. Jobben skall anpassas efter dem. Den tyskspråkiga världen resonerar tvärtom! Den yngre generationen skall anpassa sig efter den äldre och anställda skall följa gällande regler. Jag tror mer på den tyska modellen i detta fall!
Läs mer

Bloggläsare slutet av september 2017

Fler svarta än vita på tåget. Tre somaliskor i slöjor, åker på gratis busskort. Konduktören säger vänligt att dessa inte gäller på tåget, men låter dem åka vidare. Hade inte jag fått. I går två afghanska ungdomar på badet häller tio hinkar vatten på bastuaggregatet, som tar stryk. Ler bara när jag säger åt dem. Personalen gör ingenting, men säger att ”de förstår det som de vill förstå”.

Landet söndras, svenskarna backar in i kaklet.

***

Fundamentet för ett fungerande samhälle är allas likhet inför lagen, yttrandefrihet, opolitisk vetenskap och en skola som eftersträvar att skapa självständiga individer. Så fort man börjar pilla på eller strypa någon av dessa grundvillkor skulle det kunna liknas vid syrebrist i samhället. En sorts samhällshypoxia. Det som gör den liknelsen så bra är att piloter som utsätts för syrebrist blir väldigt självsäkra, glada och totalt oförmögna att lösa enklare uppgifter. När de slutligen ombeds trycka på den knapp som skulle kunna rädda dem så klarar de inte att göra det.
Läs mer

Bloggläsare mitten av september


När jag läser många inlägg på olika sidor, tycker jag att det blir för många beskrivningar av hur dumma och ologiska PK-folket är. Problemet är ju inte deras enfald och okunnighet utan att de inte bryr sig. Vi kan ha hur många bra argument som helst men får ändå aldrig ens ett svar. Orsaken är mycket enkel, det handlar inte om det vi tror att det handlar om, utan om att befästa sin makt. Att vi då hela tiden försöker och försöker igen att tala förstånd med dem blir nästan patetiskt. Sverige är kanske mest illa ansatt av sjukan, men hela västerlandet verkar lida av något liknande.

Snart kommer en reaktion och det är då vi måste ha ett alternativ. Därför är kunskapsutvecklingen så viktig kring det som sker. Detta för att komma ifrån vem som är mest jämställd, invandrarvänlig, HBTQ-vänlig etcetera. Det är bara dunster! Det är inte det som är det goda samhället.
Läs mer

Om Godhet

Signaturen E.J. har vid några tillfällen skickat mig texter i gränslandet mellan filosofi och poetisk prosa. Orden är noga valda, så som de bästa kulturartiklarna kunde se ut ännu för ett kvartssekel sedan, men i dag är rätt sällsynt.

I den text som återges nedan citeras Mikael Wiehe på slutet, och sångtexten vänds mot honom. Raffinerat! Jag läser den alldeles efter att jag på mitt bedrövliga elpiano spelat Allan Edwalls Vaggvisa, där inledningsstrofen kan tolkas på ett liknande sätt:

Sov mitt lilla hjärta
Roligt i din bädd
Inte vara ängslig inte vara rädd
Ty i svarta natten över skog och mark
Över vida vatten vaktar farbror Stark
Han har skarpa ögon och en stor kanon
Och han släpper ingen jävel över bron

Farbror Stark vaktar inte alls utan släpper varenda jävel över bron. Den skarpa blicken spar han för dem som vakenheten ger mardrömmar. Och kanonerna, de som kommer från Bofors, de kränger han till andra länder, förstås. Det är inte troligt att Allan Edwall hade hållit med mig om den tolkningen/invändningen. Kanske hade Vilhelm Moberg gjort det.

Läs mer

Ur Mias brev


Mia skriver riktiga brev till mig. Inte så ofta men ändå återkommande. Alltid åttans teckenstorlek och minsta radavståndet. Jag har ingen aning om vem hon är. Hon kanske inte ens heter Mia. Vid ett tidigare tillfälle citerade jag henne i en bloggtext. Det gjorde Mia upprörd, vilket var oväntat, eftersom vi inte känner varandra (eller gör vi?). Jag tänkte att om Mia skriver till mig, så är det för att hon vill göra sin röst hörd. Hon vill tala om saker för mig som jag inte förstått. Det uppskattar jag, men varför ska inte andra också få läsa? Det kan ju hända att inte de heller förstått. I dag serverar jag därför ett sovrat urval ”Miaiana”.

Karl-Olov Arnstberg
Läs mer

Bloggläsare början av augusti 2017


Ge turister fri vård också! Tre vänsterpartister föreslår att sylsökande, papperslösa och människor som vistas illegalt i Sverige bör ha samma rätt till sjukvård som svenska medborgare. Detta eftersom alla människor är lika värda. Men då bör det förstås även gälla alla turister på besök i vårt land – de är ju också lika värda som människor. Och tänk vilket uppsving för turismen när hela världen kan komma till Sverige och få fri sjukvård!

***

Det allvarligaste hotet som Sverige står inför på kort sikt är matförsörjningen. Om matimporten stoppas på grund av exempelvis krig, är invånarna i ett kargt massinvandringsland med nedlagda jordbruk på norra halvklotet mycket illa ute. 1932-1933, det vill säga på ett enda år, dog nästan lika många människor som Sveriges befolkning av svält i Ukraina.

***

Idag är 60 % av invånarna i Malmö invandrare eller barn till invandrare. För fem år sedan berättade en förlossningsöverläkare från Skåne för mig att de flesta barn som föds i Skåne har invandrade föräldrar! Redan på 2040-talet kommer Sverige att ha en muslimsk majoritet. Och kaoset på våra BB-avdelningar beror på att invandrade muslimska kvinnor föder många barn. Exakta siffror går inte att få fram eftersom varken etnicitet eller religion får registreras i Sverige. Men Migrationsverket rapporterade nyligen att mödrar med PUT (vilket nästan alltid betyder muslimska kvinnor) under åren 2015 – 2016 fött inte mindre än 11.000 barn. Sannolikt är totalantalet barn som muslimska kvinnor idag föder i Sverige cirka 3.000 per månad.
Läs mer

Bloggläsare början av juli 2017


Från början kände jag mig som en vakthund som, genom att bo i ett extremt utsatt område, kunde upplysa och varna andra för vad som var på väg att ske. Det var för 15 – 20 år sedan. Jag är drillad i bevisföring inom fysik och matematik och trodde att det bara var information det handlade om. Sedan dess har jag lärt mig. Det är ett obestridligt faktum att de religiöst goda:

* skiter i alla våldtäkter (flickor som slutligen begår självmord)
* skiter i nedslagna pensionärer och grova brott inriktade på svaga grupper
* skiter i äldrevård (tar bort ålderdomshem till förmån för ensamkommande kriminella)
* hånar polisen och tar bort dess våldsmonopol, skär ner stöd
* lägger ner försvaret
* hatar sitt ursprung

I elektronik hanterar man operationsförstärkaren som en ”svart låda”, vars egenskaper man har mätt upp genom ett antal tester (man tittar speciellt på graden av ingångsresistans och hur den hanterar signaler vid olika frekvenser). Kort sagt, ett antal mätningar ringar in hur något beter sig. På samma sätt borde man kunna mäta upp den så kallade ”godhetsideologin” och kunna systematisera felen – precis som man kan göra med Miljöpartiet. Där är det möjligt att snabbt ringa in att partiet har helt fel etikett. Miljöpartiet förstår nämligen inte att välfärdsindustrin istället för utsläpp av kvicksilver och övergödning släpper ut ointegrerbara grupper som dödar stadsdelar (snart städer).

Problemet kan kallas för tröga människor (zombies). Troligen kommer de inte att byta åsikt under sin livstid, precis som en narkoman har svårt att komma ur sin skit. Det är uppenbart att såväl hög- som lågutbildade hamnar i den kategorin. Den observation jag dömer ”de tröga” hårdast för, är deras ointresse för den skada de gör sina barn (att inte ens knyta näven i fickan, inte ens vilja se problemet).

Kanske befinner vi oss nu i ett av de mest sällsynta ögonblicken i historien, där man faktiskt ser dumheten fullt upplyst. Tidigare har det alltid funnits ursäkter, som galna ledares förtryck. Denna gång får svenska folket titta sig i spegeln. Själv kan jag stå ut med att vi genom olika erfarenheter har olika åsikter i nuet men jag har otroligt svårt för oviljan att ens försöka skilja mellan tyckande och erfarenhet. Att bete sig som en sten – vilket slutligen får mig att fundera över värdet med att få dessa tröga att rösta ”rätt” (det blir ju lik förbannat förr eller senare fel igen, på grund av deras oförmåga att ta till sig nuet).

En otäck tanke som slog mig nyligen är att samma tröga människor faktiskt skulle kunna rösta på Sverigedemokraterna. Även om jag har svårt att tro att det kan bli sämre än nuläget, slår det mig att när väl de tröga ger sig in i något så börjar förvanskningen av sanningen och häxprocesser.
Läs mer