Arbetsförmedlingens generaldirektör i ett luftslott

I morse såg jag jag till min förvåning att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg upprepar sitt tidigare mantra att vi behöver ett invandringstillskott på 64.000 människor om året för att vi föder för få barn. Men var finns de jobben och vilka har kompetensen? Och varför uppmuntrar aldrig staten eller myndigheter våra egna svenska kvinnor att kunna föda fler barn?

Majoriteten som kommer är ju enligt rapporter från samma arbetsförmedling personer som har liten eller ingen skolgång och efter hur lång tid som helst i landet är hälften av alla utomeuropeiska invandrare utan sysselsättning (trots alla stödåtgärder och snabbspår). Två tredjedelar av bidragsförsöjningen i landet går till dem som har utrikes bakgrund.

”Vi har en stor kompetensreserv bland utrikes födda och vi har som ambition att fler av dem ska komma i arbete”, tillägger denne utopiskt skolade GD.

Ambition? Sverige ligger i botten vad gäller integration inom OECD.
Har dessa myndighetschefer helt förlorat omdömet? Kan glappet mellan karta och terräng bli tydligare?

Gunnar Sandelin

Tydlig ökning av beviljade uppehållstillstånd

Ny statistik från Migrationsverket visar att samtidigt som antalet asylsökande klart minskar (27.000 t.o.m november) så ökar istället beviljandegraden dramatiskt. Andelen som får stanna ökar från månad till månad. I januari fick 38 procent stanna, men i november slogs ett nytt rekord, då hela 75 procent fick positiva besked! I Finland är situationen motsatt, där får endast 25 procent av de asylsökande bifall.

Över 100.000 asylansökningar har avgjorts hittills i år varav drygt 58.000 fått bifall av Migrationsverket. Den siffran stiger till 62.000 om man räknar med ärenden som överklagats till migrationsdomstolarna. Förra året, som var ett rekordår, beviljades knappt 37.000 asylansökningar.

asylsokande_jan-nov-2016

Sammanlagt har totalt sett rekordmånga uppehållstillstånd beviljats i år, över 128.000 hittills, varav alternativt skyddsbehövande och anhöriga utgör de största grupperna. Rekordåret 2013 beviljades totalt 113.000 uppehållstillstånd. Så någon minskning har inte skett. Tvärtom!

Och december återstår…

Gunnar Sandelin

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen.

Om resistens, läsarkommentarer

truth
Att inte vilja veta, att avstå från att söka kunskap och tacka nej till information var ett fenomen som vi invandringskritiker blev varse redan på 90-talet. På arbetsplatser, på fester och på gator och torg. I början var vi många som trodde att det rörde sig om en kunskapsfråga och att opinionen skulle vända ju mer fakta och statistik som blev tillgängligt och känt. Efter ett tag växte insikten fram att vi diskuterade med människor som var ointresserade av och till och med förnekade fakta. Som tackade nej till information. Som absolut inte ville veta. Förmodligen ryggade många tillbaka inför tanken på vilka konsekvenser det skulle få om man lämnade flocken och blev en självständigt tänkande individ.

Så där har det rullat på under decennierna. Bekvämlighet och fredagsmys framför teven har prioriterats, alltmedan landet har sjunkit allt djupare ned i fördärvet. Man har älskat lögnen mer än sanningen. Någon form av brytpunkt måste rimligtvis finnas, när även vardagen blir så outhärdlig och besvärlig att det helt enkelt inte är möjligt att blunda längre. Men det tycks sitta långt inne.
Apropå din bekants häpnadsväckande påstående om att man inte riskerade sitt jobb för sina åsikter skull så skulle ett enda telefonsamtal till Rickard Jomshof, partisekreterare i SD, ha kunnat ta ur henne i den villfarelsen. Han fick sparken från fyra lärartjänster på grund av sitt engagemang i SD.

***

Västvärlden lever i en ideologisk atmosfär där saklig kritik inte är ett alternativ. Vi får, förment, en uppdelning i en arme av rättfärdiga och en ondsint opposition. En favorittanke som jag har är hämtad från ”evolutionstänkandet” är att kvinnor är beroende av trygghet och därför vill tillhöra den sida som är etablerad. De vill också vara kvinnliga, det vill säga omvårdande. Vi män är istället försvarare och har som uppgift att hålla samman gruppen. Detta är den biologiska bakgrunden och varför skulle detta inte ha genomslag även idag? Din väninna och kollega vill med ett sådant perspektiv inte ställa sig på barrikaden. Hon vill tillhöra det trygga samhället där hon får skydd och kan leva ut sitt kvinnliga behov av att ta hand om, vårda och värna. Motsvarande rabiata män på etablissemangets parnasser vill försvara henne och den grupp de tillhör. På så sätt kompletterar de varandra. Men så är det inte nu.
Varför är då inte etablissemangets män inte längre intresserade av att organisera sin grupp mot ett framtida elände? Det är väl där vår tids ideologi kommer in. Vi har ju sett att mannens sexualitet och könsroll är i strykklass och orsaken till allt ont. Den kvinnliga rollen, omvårdnadsrollen har blivit det goda. Det är således en ideologi som fokuserar på det individuella kortsiktiga, inte på nation och familj. Hela etablissemanget av politiker och media sysslar bara med dessa frågor.
Fortsätt läsa

Septembers asyl-tsunami i siffror

asyl_2015

Idag kom ny statistik från Migrationsverket om förra månadens asylinvasion:
24.306 människor sökte asyl i Sverige under september.
Det är fler än samtliga asylsökande under årets första fem månader.

Totalsiffran för asylsökande är snart ikapp den som var för helåret 2014. Från januari och till och med september har drygt 73.000 personer sökt asyl i Sverige.

Av dessa är drygt 14.000 så kallade ensamkommande flyktingbarn (egentligen unga asylsökande), vilket är dubbelt så många som under hela 2014.
Hälften av alla ”ensamkommande barn” kom från Afghanistan, närmare 7.000 hittills i år.

De flesta asylsökande, knappt 26.000, kommer givetvis från Syrien, följt av Afghanistan, Eritrea, Irak, statslösa och Somalia.

Jag lämnar dessa siffror okommenterade tills vidare. De talar uppenbart sitt alldeles eget språk, oavsett vilken uppfattning man har i frågan. Och flödet fortsätter…

Gunnar Sandelin

Alla texter är © på denna blogg. Det är tillåtet att sprida texterna under förutsättning att ni alltid länkar till källan här på bloggen

Sommarlov

Hej alla bloggläsare.
Nu tänker jag ägna mig åt annat. Återkommer i höst, om jag har något att skriva om förstås.
Jag tänker dock fortsätta att hålla mig informerad och svarar på mail:
koa@arnstberg.se

Karl-Olov Arnstberg

Bloggläsare om invandring och lönsamhet

I bloggtexten Lönsam invandring skrev jag om hur bankerna inte längre bör ses som förmedlare av sparares pengar. När de beviljar lån så sker det Ex nihilo, de skapar köpkraft ur tomma intet. Utifrån detta skissade jag med en bloggläsares hjälp på ett resonemang där invandringen framstod som lönsam. Eftersom nationalekonomi inte precis är min starkaste gren efterlyste jag kommentarer från bloggläsare. Det kom in ett antal sådana, varav ett urval redovisas nedan. Fortsätt läsa

Den perverterte ytringsfriheten

När det gäller invandringspolitiken avviker Sverige från resten av Europa dels med sin extrema politik, dels med sin extrema politiska och mediala konsensus om denna politik. Men det är endast en gradskillnad, inte en artskillnad.

Som framgår av nedanstående text – och som det kan vara bra att emellanåt bli påmind om – odlas den stora samhällslögnen om invandringens förtjänster och den egna befolkningens rasism överallt.  Fortsätt läsa

Årskrönika

Tino Sanandaji på sin blogg den 2 januari:

Det håller på att växa fram kåkstäder i Stockholms utkanter där fattiga invandrare lever i misär. Paulina Neuding skrev gripande om detta i SVD. Hon kritiserade att Migros Fredrik Segerfeldt talat i positiva ordalag om framväxt av kåkstäder i Sverige till följd av fri invandring. Segerfeldt skrev tillsammans med Johan Norberg boken ”Migrationens Kraft”, ökänd för oräkneliga faktafel och för att citera forskning som inte existerar.

Fortsätt läsa