E-böcker Debattförlaget

Gör så här:

 1. Sätt in pengarna på plusgiro 463 33 86-0 och markera så att det syns vem beställaren är.
  Maila en bekräftelse till koa@arnstberg.se Ange boktitel samt vilken mailadress e-boken ska skickas till.
 2. Det går också att swisha: 123-218 19 31
  Skriv boktiteln förkortat samt emailadress i meddelanderutan
 3. Sänder du pengarna från utlandet behöver du de här uppgifterna:
  BIC NDEASESS
  Iban SE6795000099601846333860

Arnstberg & Sandelin: Invandring och mörkläggning

I rapporten ”Invandring och mörkläggning” berättas utan skygglappar om Sveriges problematiska invandringspolitik. Hur många kommer till Sverige och på vilka grunder får de stanna? Varifrån kommer de och hur går det för dem på arbetsmarknaden och i samhället? Vilka är de verkliga kostnaderna och hur ser stora delar av den verklighet ut som politiker och media döljer bakom alla vackra ord om ”det mångkulturella Sverige”?

Här beskrivs lögnerna, hyckleriet och det havererade integrationsmaskineri som svenska politiker, journalister och opinionsbildare, i en blandning av okunnighet, feghet och missriktad välvilja, väljer att inte berätta om för svenska folket.

För mer info: https://morklaggning.wordpress.com/im-del-i/

Gratis, ladda ner här:
https://morklaggning.wordpress.com/specialutgava-ladda-ner-gratis/


Arnstberg & Sandelin: Invandring och mörkläggning II

Del ett av Invandring & mörkläggning tegs i stort sett ihjäl i alla svenska medier utom Aftonbladet som, inte förvånande, avfärdade den som rasism. Varför då ännu en bok om Sverige och massinvandringen? Varför inte bara ge upp? Ett skäl är att första delen sålt i mer än tiotusen ex. och hyllats i tusentals mail (ingen överdrift), medan antalet kritiska mail är färre än tio.

Ytterligare ett skäl för en del II är att den första boken inriktades på att ge en lägesbeskrivning: det här händer med Sverige, så här ser massinvandringen ut i siffror och så här frånvarande är debatten. Väckarklockan fungerade nog för en och annan läsare men de fick egentligen aldrig veta hur skeendet kunde förklaras. Varför blev det så här? Den här boken söker besvara den frågan: Därför blev det så här.

100 kr inklusive moms


Arnstberg & Sandelin: Nötskalet

Under år 2015 tog sig betydligt fler än en miljon migranter till Europa via Italien och Grekland. 163.000 sökte asyl i Sverige, vilket är en fördubbling, i jämförelse med år 2014. Av dessa var 35.400 ensamkommande ungdomar. Sverige försattes i en krissituation.
”Nötskalet” ger en samlad bild av svensk invandringspolitik och dess konsekvenser.

I skrivandet av denna text har vi undvikit att deklarera våra åsikter. Här finns ingen politisk propaganda, ingen ideologisk plattform, inget dolt budskap. Vi vill inte bestämma vad du ska tycka om invandringen till Sverige utan det är det du som ska göra. Tanken är också att denna bok ska fungera som en introduktion.

Nötskalet är helt slutsåld som pappersbok. Som E-bok kan den inte köpas från förlaget utan bara i nätbokhandeln, exempelvis hos Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789198335705/notskalet-svensk-invandringspolitik-och-dess-konsekvenser/

125 kr inklusive moms


Arnstberg: Svenskar och zigenare

Den här boken kom 1998 på Carlssons förlag. Den har länge varit slutsåld och även svår att hitta antikvariskt. Svenskar och zigenare bygger på mer än ett års fältarbete, som redovisas utan att jag förstod att samhällsforskning kunde vara så kontroversiellt. Boken utlöste ett mediadrev som SvD summerade under rubriken ”Sveriges mest utskällde professor”. Observera titeln. ”Zigenare” var inte en provokation utan den gängse benämningen. Dessutom markerar ordningsföljden att boken i första hand handlar om svenskar, i samspel med romer. Ingenting i kritiken föranledde några korrigeringar eller att jag fick anledning att ångra mig. Utom ekonomiskt, eftersom en lönsam bisyssla som föreläsare och ”expert” försvann. Lärdom: Det är viktigare att ha ett gott rykte än att visa sig behärska sitt ämne.

125 kr inklusive moms


Arnstberg: PK-samhället

Politisk korrekthet är globalism, antirasism, feminism, klimatångest och mångkultur. Det är kampen för invandrares, de sexuella minoriteternas och djurens rättigheter. I PK-samhället har jämlikhet, jämställdhet och en gemensam värdegrund högsta prioritet. Muslimer, transpersoner, tiggande romer, så kallade papperslösa och andra minoritetsgrupper anses förtryckta och måste få sina rättigheter tillgodosedda. Mera tveksamt är om det gäller för svenskar, i synnerhet om dessa är män, medelålders och vita.

I offentligheten är politisk korrekthet den viktigaste status- och identitetsmarkören. De som har invändningar skändas, tystas och motas ner från scenen. PK-isterna klarar inte att diskutera med sina kritiker och väljer därför att döma ut dem som onda och moraliskt defekta.

Vill du veta hur vi hamnade i PK-isternas dödliga famntag, läs PK-samhället! Här beskrivs och förklaras den totalitära och nationsupplösande PK-kulturen.

150 kr inklusive moms


Kommande E-böcker:

Arnstberg: Romer i Sverige

I ”Romer i Sverige” ges en grundlig genomgång av romernas svenska historia. Deras renhetsföreställningar beskrivs och förklaras, liksom hur de försvarar sin livsform. Romers kriminalitet ägnas ett särskilt kapitel. Den tiggarinvasion som Sverige är utsatt för diskuteras utförligt, inbegripet den EU-politik som ligger bakom. Boken avslutas med en genomgång av den kostsamma statliga ”offerindustri” som enögt utreder hur rasistiskt, fördomsfullt och diskriminerande svenskar behandlar romerna.