Innehållsförteckning

Inledning s. 11

Mångkultur s. 21
Tidig kolonialism s. 21
Svedjebrukare s. 22
Valloner s. 25
Under och efter kriget s. 29
David Schwarz s. 30
LO bestämmer s. 35
Jonas Widgren s. 37
Strukturell välvilja s. 40
Luciabeslutet s. 44
Bidragsberoende invandrare s. 46
Anders Westerberg, Invandrarverket s. 47
Stafettpinnen skickas vidare s. 51
Förnekelsen s. 56
Mångfaldens öar s. 60
Europas ledare om mångkultur s. 61

Värdegrunden s. 65     Ladda ned och läs kapitlet (pdf)
Ett samhällsvirus s. 65
Axplock s. 67
Värdegrund eller grundlag? s. 69
Röda korset i Falun s. 72
Osäkrar draveldetektorn s. 74
Försvaret ändrar uppförandekod s. 76
Mantrat ”Allas lika värde” s. 77
Generaldirektören kräks s. 78
Ett sorteringsverktyg s. 82
Medierna och värdegrunden s. 85
Mediechefernas världsbild s. 87
Värdegrunden typisk svensk s. 91
Livskunskap – i vad? s. 92
Från likabehandling till jämställdhet s. 94
Att störa homogenitet s. 95

Övergreppen s. 101
Retorik s. 101
Verklighetens folk s. 102
Oikofobi och xenomani s. 108
Skuldens tyranni s. 109
Projektioner och rädsla s. 114
Mittfåra eller skrivförbud s. 116
Avgrundsdjupt hat s. 119
White trash och rasifiering s. 122
De föraktade svenskarna s. 123
Josef Kurdman s. 125
Gun Holmertz’ nya dilemma s. 127
Rasmaktsordningen s. 131
Ny apartheid? s. 135
Den unike Zulmay Afzali s. 137
Folket sätts på undantag s. 139
Annonsdrevet som höjde taket s. 141
Fakta är varken onda eller goda s. 143
Tomhänt vänster styr media s. 146
Dansk misär s. 147
Rädda svenskar s. 151
Tavakoli och Ekeroth s. 156
Den utopiska godhetens skygglappar s. 158
Uppdaterad på dödslistan s. 163
Världsmedborgaren och den strategiska skulden s. 165
För stor invandring destruktiv s. 166
Bältessäng eller rondellhund spelar roll s. 168
Dan Park s. 171

Svensk nationalism s. 177
Nationen är demokratins förutsättning s. 177
Territoriella rättigheter s. 178
Hjärna som en kolibri s. 181
Globalisering och identitet s. 182
Identitetsbyggen s. 185
Var finns svenskheten? s. 189
De trolösa symbolerna s. 191
Ursvenskt är bara barbariet s. 193
Föraktet förvaltas s. 195
Inbillad gemenskap? s. 198
Nationalismens guldålder s. 202
Varen svenske s. 204
Göticismen s. 207
Det ädla folket s. 209
Mångkultur? s. 211
Den moraliska stormakten s. 214
Folkföraktet s. 220
Folk kontra befolkning s. 223
Trolöshet mot huvudman s. 226
Liberalism, globalism och fri invandring s. 232
Den moderna välfärdsstaten s. 234
Ett konstigt avståndstagande s. 240
Kommunismen angriper den statsbärande klassen s. 246
Propagandan s. 248

PK-verkstäderna s. 253
Många inte så små bäckar s. 253
Gnissel i maskineriet s. 257
Ske politikernas vilja s. 258
Expo – en fläkt av Stasi s. 259
Utanförskapsindustrin s. 261
Expos och medias världsbild s. 263
Rasismen bakom allt s. 266
Antimuslimsk eller islamkritisk? s. 270
Främlingshatets nya ansikte s. 272
Organiserad intolerans s. 273
Kontrajihad, Breivik och SD s. 274
Under Expos lupp s. 276
Expressen och Expo avpixlar s. 277
Skampanjen som silade mygg s. 280
Välkommen till DO! s. 283
Att vägra ta i hand s. 286
När DO diskriminerar s. 288
Mohammed och jobbet s. 290
Megafon för kränkthetskultur s. 291
Postmarxistisk omfördelning s. 293
Dyrt fläskkött s. 297
Först kränkt vinner! s. 299

Elitens två kulturer s. 303
Höjd över djuren och kollektivet s. 303
Kulturrelativism s. 305
Boasianerna s. 308
Kollektivet är överlägset individen s. 311
Frankfurtskolan s. 314
Intellektuell elitism s. 318
Förföljelser av kristna s. 320
Är välfärden omodern? s. 321
Maktelitens utopi: nattväktarstaten s. 324
Välfärdens kärna s. 330
Blond och blåögd s. 331
Förstår makteliten att
massinvandring raserar välfärdssamhället? s. 334
Johan Lundberg s. 337
Johan Norberg s. 338
Fredrik Segerfeldt s. 345
Lena Anderson s. 348
Dagens Nyheters agendajournalistik s. 353
Peter Wolodarski s. 356
Samhällsbyggare och samariter s. 361
Kvällstidningarnas övertramp s. 363
De tio samaritiska dogmerna s. 366

Statistisk epilog s. 369
Siffror är viktigt s. 369
Etta i västvärlden s. 369
Från 30 till 59 procents bifall s. 371
Dom vill till Sverige s. 373
Drygt dubbelt så många som övriga Norden s. 375
76 gånger fler syrier än Finland s. 375
Dramatisk befolkningsförändring s. 376
Mörklagd nettoinvandring s. 380
Invandringens skenande kostnader s. 381

debatt_forlaget_logo_small
© Debattförlaget 2013