Invandring och Mörkläggning II

del2_liggandeFördjupningar och förklaringar

Invandring och mörkläggning del I inriktades på att ge en lägesbeskrivning: det här händer med Sverige, så här ser massinvandringen ut i siffror och så här frånvarande är debatten. Väckarklockan fungerade nog för en och annan läsare men de fick egentligen aldrig veta hur skeendet kunde förklaras. Varför blev det så här? Del II söker besvara den frågan: Därför blev det så här!

Karl-Olov Arnstberg,
professor i etnologi

Gunnar Sandelin,
socionom och journalist

debatt_forlaget_logo_small