De ”papperslösa”

Utdrag ur boken ”Invandring och mörkläggning”, kapitel 3 ”Asylsmuggling”

Oaktat alla varningstecken fortsätter asyl- och anhöriginvandringen i en accelererande takt. Därtill kommer den bristande viljan att stoppa den illegala invandringen. Det gäller de personer som har fått avslag på sina asylansökningar, men ändå inte lämnar Sverige. De dröjer sig kvar i landet när deras turistvisa gått ut. Många har inte ens sökt asyl, eftersom de saknar skäl som kan accepteras av Migrationsverket. Dessa kallas regelmässigt av media och politiker med en eufemism för ”papperslösa”. En sådan benämning antyder att problemet är att de av någon anledning, som de inte själva har kunnat råda över, inte har ordning på sina papper. Hur många de är vet ingen, så spekulationerna flödar eftersom den enda siffra som finns är antalet människor som efter asylprocessen håller sig undan avvisningsbeslutet. Här finns också de barn som fötts i Sverige med gömda föräldrar. Socialstyrelsen bedömde i en rapport från 2010 att antalet kan ligga mellan 10.000 – 50.000, varav 2.000 – 3.000 är barn. Den siffran är några år senare sannolikt överskriden med tanke på den klart ökade strömmen av asyl-sökande som kommit till Sverige, där också en klar majoritet fått avslag.

debatt_forlaget_logo_small
© Debattförlaget 2013